6 september 2022

179 reacties

Aanvullende vaste vergoeding na afwijzing

Groningers die in het verleden geen of een geringe schadevergoeding kregen, gaat het IMG de keuze bieden om dit aan te vullen tot een vaste vergoeding van 5.000 euro. Het gaat om adressen waar de vaste vergoeding eerder nog niet mogelijk was. Het IMG wil hiermee de verschillen verkleinen die in de schadeafhandeling kunnen zijn ontstaan.

Aanvullende compensatie

Het IMG ontwikkelt hiervoor nu een aanpak. Doel is deze aanvullende compensatie in de tweede helft van 2023 aan te gaan bieden. Gezien de grote aantallen is hiervoor een aanpassing van de werkwijze en systemen nodig. Het gaat om een groep van circa 40.000 adressen waarvoor het eerder niet mogelijk was om te kiezen voor de eenmalige vaste vergoeding. In totaal gaat het daarmee om een bedrag van potentieel 100 miljoen euro schadevergoeding bovenop de ruim 970 miljoen euro die het IMG tot op heden aan vergoeding voor fysieke schade heeft toegekend. De vaste vergoeding was al mogelijk voor circa 200.000 adressen en wekelijks wordt er gemiddeld al honderden keren om verzocht. Daar komen straks dus circa 40.000 adressen bij waar die keuze mogelijk wordt.

Er zijn sinds 16 augustus 2012, de zware beving van Huizinge, in totaal 245.000 schademeldingen afgehandeld. Eerst door de NAM en het CVW, die 95.000 schademeldingen afhandelden en sinds 19 maart 2018 verzorgt het IMG (en voorganger de TCMG) de schadeafhandeling. Er werden sindsdien 150.000 schademeldingen voor fysieke schade afgehandeld.

Vaste vergoeding

Het IMG biedt sinds november 2021 de mogelijkheid om een vaste vergoeding van 5.000 euro te ontvangen. Die is bedoeld voor woningeigenaren in gebieden waar de kans op schade relatief klein is, maar waar mijnbouwschade op voorhand ook niet is uit te sluiten. Er is in het kader van de vaste vergoeding geen schadebeoordeling nodig. Evenmin bestaat er dus het risico op een afwijzing omdat in het concrete geval zou worden geconcludeerd dat de schade niet door mijnbouw is veroorzaakt. Deze vorm van afhandeling geniet inmiddels de voorkeur van verreweg de meeste schademelders die verder weg van de epicentra van de bevingen wonen. Er kozen inmiddels circa 30.000 aanvragers voor.

Voorwaarde ‘schadeverleden’ geschrapt

In het verleden zijn er verschillen ontstaan bij de schadebeoordeling die ertoe hebben geleid dat soms bij buren met vergelijkbare woningen, uiteenlopende bedragen zijn toegekend. Ook de invoering van de vaste vergoeding kon tot verschil leiden, omdat de keuze daarvoor niet mogelijk was op een adres waar al eerder enige schade was beoordeeld (door NAM/CVW of door de TCMG/IMG). Het IMG gaat deze voorwaarde nu schrappen.

“Verkleinen verschillen”

“De verschillen leiden tot gevoelens van ongelijke behandeling. Met deze maatregel verkleinen we de verschillen die in de maatwerkaanpak zijn ontstaan en we lossen het verschil volledig op als het is ontstaan door de invoering van de vaste vergoeding”, zegt Bas Kortmann, bestuursvoorzitter van het IMG.

Voorbeelden

  • Een woningeigenaar meldde bij de TCMG schade in 2019 en kreeg daarna 3.000 euro vergoed. De optie voor een vaste vergoeding bestond toen nog niet. Een buurman meldde zich in november 2021 en koos voor een vaste vergoeding en kreeg met een vergelijkbare schadesituatie een vergoeding van 5.000 euro. De eerstgenoemde Groninger kan straks alsnog zijn vergoeding van 3.000 euro laten aanvullen met 2.000 euro.
  • Een woningeigenaar meldde zich in 2016 bij NAM/CVW. Er volgde een inspectie, er werd een rapport opgemaakt, maar er werd geen schadevergoeding toegekend. Als er nieuwe schade is, kan er nu alsnog wel gekozen worden voor de vaste vergoeding van 5.000 euro bij het IMG.
  • Als er in geval van een eerdere melding bij NAM/CVW bijvoorbeeld al eerder wél 1.000 euro was toegekend, kan bij nieuwe schade bij het IMG eenmalig 4.000 euro aanvullende vaste vergoeding worden verkregen.

Vaste vergoeding of maatwerk

De vaste vergoeding betreft een keuze en dit geldt ook voor de eventuele aanvulling daarvan. Wie eenmaal kiest voor een vaste vergoeding kiest daarbij ook voor de bijbehorende voorwaarden. Aangenomen wordt dat alle aanwezige schade met de vaste vergoeding is afgehandeld. Zo kan er dan niet opnieuw schade worden gemeld tenzij er een nieuwe beving is geweest die op dat adres leidt tot een trillingssnelheid van ten minste 5 mm/s (1% overschrijdingskans). Nieuwe schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling kan wel altijd worden gemeld.

Afwijzen vaste vergoeding

Wie al wel een aanbod heeft gehad voor de vaste vergoeding, kan na een keuze voor het maatwerktraject niet alsnog opnieuw voor de vaste vergoeding of een aanvullende vergoeding kiezen. Wel kan dan opnieuw een schade worden gemeld waarbij een maatwerkafhandeling volgt. Zeker bij grotere en complexere schades, ligt een maatwerktraject meer voor de hand.

Meer informatie

De schadeafhandeling gaat ondertussen gewoon door. Op onze website staat meer informatie wat dit besluit voor een individuele aanvrager kan betekenen. Komende tijd zullen we het besluit in meer detail uitwerken en via deze website communiceren.

Reageren

P 6 september 2022 - 15:41

En wederom een plan van aanpak om je er zo snel en zo goedkoop mogelijk van af te maken IMG chapeau!! Tis één grote aanfluiting uw organisatie!

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:37

Uit de ervaringen met circa 30.000 mensen blijkt dat de oplossing met een vaste vergoeding erg wordt gewaardeerd. Tegelijk, het is niet voor iedereen een oplossing, maar wel vooral voor eenvoudige en kleine schades.

P 7 september 2022 - 11:17

Is het niet sjoerdtsje, het is een ordinaire afkoopregeling zodat het img er zo snel en zo goedkoop mogelijk vanaf is!!

J Boersma-Hoeksema 7 september 2022 - 14:18

Dag Wij hebben in 2015 een bedrag ontvangen van €963,00 voor aardbevigsschade , zodat het net geen €1000,00 was en wij niet in aanmerking kwamen voor de subsidie van €3000,00 wat wij nu nog steeds zien als een flauwe streek om ergens onder uit te komen . Maar mijn vraag is nu komen wij nu in aanmerking voor de vaste vergoeding van €5000,00 en de subsidie van €4000,00 die hieraan verbonden is ? Ik hoor graag van u . Met vriendelijke groet, Japke Boersma- Hoeksema

Martin, IMG 8 september 2022 - 14:21

Hallo Japke, wat vervelend dat het zo is gelopen. Je kon destijds nog niet kiezen voor de vaste vergoeding, want die bestaat pas sinds vorig jaar. Dat betekent dat je die keuze nu alsnog kunt maken en dat het bedrag dan wordt aangevuld tot €5000 (hou bij het maken van de keuze wel rekening met de voorwaarden). Ik weet niet of je in aanmerking komt voor de subsidie, die vraag kun je het beste stellen aan de SNN. 

J Boersma-Hoeksema 8 september 2022 - 23:06

Moet ik dat zelf regelen ?

Martin, IMG 9 september 2022 - 16:30

Beste Japke, het is de bedoeling te starten in de tweede helft van 2023. Hoe je precies kunt aanvragen is nu nog niet duidelijk. We zijn de uitvoering nu aan het voorbereiden. We zullen dat ruim van tevoren aankondigen. 

Jannet 6 september 2022 - 15:50

Hoe zit dat met huurwoning, had ook schade,kreeg maarc€685 vergoeding, dus hoe zit dat.

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:38

Hallo Jannet, de schadevergoeding voor fysieke schade is bestemd voor de eigenaar van de woning.

Marjan 9 september 2022 - 19:56

Weer voor huis eigenaren. Die steken het in eigen zak. Oftewel de huisjesmelkers. En wij (de huurders) zitten met een zakkende en scheurende woning. Wanneer krijgt de huurder eens aandacht. Hoe krom zit dat hele systeem in elkaar? Geen eigen huis, geen rechten? Ik zit tussen 2 koopwoningen. Zonnepaneeltjes van de aardbevingsubsidie! Waarom wordt de huisjesmelkers niet verplicht dit in de woning te investeren? Corrupte bende.

Sjoerdtsje, IMG 12 september 2022 - 15:19

Hallo Marjan, we snappen dat ook huurders last hebben van de bevingen. Hier kun je lezen welke vergoedingen huurders aan kunnen vragen: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw/huurders. Ook kun je als huurder in aanmerking komen voor een immateriële schadevergoeding. Op deze pagina kun je hier meer over lezen en de quickscan doen om te kijken of je ervoor in aanmerking komt: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/voor-wie/huurders.

Henk 6 september 2022 - 16:49

Daarvoor moet je bij de woningbouw wezen schadevergoedingen zijn voor woningeigenaren.

Jannet 6 september 2022 - 20:57

Dat heb ik ook gedaan,en zij sturen het naar de IMG,en die komen dan foto's nemen,van daaruit word beoordeeld of het schade is,en ja ,ik had aardbevingschade.

Marten 18 januari 2023 - 20:11

Wat denk je zelf

Agnes 6 september 2022 - 16:01

Als de woning ondertussen verkocht is, wie komt dan in aanmerking voor de aanvullende vergoeding? Is het gekoppeld aan het adres of aan de eigenaren? Dus krijg de oude eigenaren de aanvulling of de nieuwe eigenaren?

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:39

Hallo Agnes, dit is één van de vraagstukken die we nog nader uitwerken komende tijd en op onze website meer informatie over zullen geven.

Jan 7 september 2022 - 17:17

Zowel ik als ex-partner hebben elk een deel vergoeding gekregen. Dit op basis WOZ 1-1-2019! Hé uitbetaalde was ruim onder de € 5000,00 per persoon. IMG kan toch redelijk makkelijk zien wie deze eigenaren betrof tot aan overdracht? En dan zo het bedrag aanvullen tot € 5000,00? Maar de aangekondigd regeling is nieuw en dus nog vers, we wachten af! Groet Jan

Sjoerdtsje, IMG 12 september 2022 - 15:03

Hallo Jan, schade aan een woning of gebouw wordt nooit bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. Kan het misschien zijn dat je gebruik hebt gemaakt van de waardedalingsregeling? Ben je nog steeds eigenaar van de woning en heb je ook bevingsschade? Dan kun je een schademelding doen via Mijn dossier onder ‘Schade gebouw’. De regelingen voor schade aan een gebouw, waardedaling en immateriële schade zijn los van elkaar aan te vragen. Heb je bij alle drie de regelingen schade geleden, dan kun je dus drie aanvragen doen. (Let op: we breiden de aanvraag voor een immateriële schadevergoeding per gebied uit. Kijk even op onze website of je woonplaats hier al onder valt: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/wanneer-aanvragen).

Paula 14 november 2022 - 20:27

Dit was idd ook mijn vraag. Het lijkt me een bijzondere constructie dat dit geld naar de nieuwe eigenaren van de woning zou gaan. Wanneer denken jullie hier meer info over vrij te geven?

Hans, IMG 5 december 2022 - 16:11

Op dit moment zijn wij nog bezig met het inrichten van de regeling en haar voorwaarden. De verwachting is dat we dit in de tweede helft van 2023 klaar hebben. We leggen u dan uit hoe u de aanvullende vergoeding kunt aanvragen. Tot die tijd houden we u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen.

Merith 29 december 2022 - 21:56

Zelfde vraag. En kunnen de nieuwe eigenaren na vaststellen bevingsschade bij vorige bewoner wèl aanspraak maken op de 4000€ SNN subsidie. Dit is aan elkaar gekoppeld. In dat geval zal de nieuwe bewoner recht hebben op het IMG bevingsschade rapport. Het zou dan raar zijn wanneer een restant vergoeding niet naar hun zou gaan aangezien zij de bewoners zijn.

Hans, IMG 4 januari 2023 - 13:28

Beste Merith, dit staat geheel los van de taken van het IMG. Hoe de voorwaarden van de SNN-subsidie gaan gelden ten opzichte van de regeling Aanvullende vaste vergoeding weten we nu niet. De subsidie die je noemt, voeren wij niet uit. De voorwaarden voor die subsidie en het budget daarvoor worden bepaald door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Rene Sterenberg 6 september 2022 - 16:23

Hier ben ik ook nieuwsgierig naar. Ik heb mijn woning in 2013 verkocht, schade geleden, maar niet meer dan 5000,- euro. Hoe wordt dit opgelost?

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:45

Hallo Rene, dit is één van de vraagstukken die we nog nader uitwerken de komende tijd en op onze website meer informatie over zullen geven.

Trijnie 6 september 2022 - 16:56

Daar ben ik ook benieuwd na.

Anita 7 september 2022 - 08:58

Daar ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar!

Hiltje Zwarberg 5 november 2022 - 13:33

Dat ligt er aan hoe de overdracht is geregeld. Normaliter dient dit via een akte van cessie geregeld te worden. In deze akte worden dan alle rechten en plichten m.b.t. mijnbouwschade overgedragen van verkoper naar koper.

H.H. Yildiz 6 september 2022 - 16:08

Chapeau! Roept gelijk veel vragen op zoals boven gesteld, wel een mooie stap van het IMG. Jammer dat het niet voor 0-rapporten geldt.

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:42

Het geldt ook voor 0-rapporten, zie ook de voorbeelden in het nieuwsbericht. Als je eerder na een schadebeoordeling geen vergoeding kreeg, krijg je nu alsnog het aanbod voor een oplossing met een vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro. Voor de volledigheid: langs de verdere voorwaarden van die regeling.

@sjoerdtsje 13 september 2022 - 07:51

Geldt het voor de schade die destijds is 'beoordeeld' in het nulrapport of moet het weer nieuwe schade zijn die dus niet in dat nulrapport is opgenomen?

Martin, IMG 13 september 2022 - 15:52

Dat is van een aantal factoren afhankelijk. Als u nooit een aanbod voor de vaste vergoeding heeft gehad, en het schadebedrag uit het nulrapport is lager is dan 5.000,-, dan komt u in aanmerking voor de aanvullende vaste vergoeding. Uw situatie is voor mij lastig te beoordelen omdat ik niet in uw dossier kan kijken. Wilt u het zeker weten, dan kunt u het beste even contact opnemen met uw zaakbegeleider of bellen met ons serviceloket via. t. 0800 - 4444111.

Jan 6 september 2022 - 16:08

Dit is weer zo'n goedkope dooddoener, gooi al die dure dossiers maar in de prullenbak, en laat voor iedereen die schade heeft een aannemer komen, die kan de werkelijke schade herstellen. Dat is beter dan blijven vergaderen en niets oplossen. Er is voor miljarden uit de grond gehaald. Den Haag neem je verantwoordelijkheid

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:44

Hallo Jan, we denken dat we hiermee voor een grote groep mensen een oplossing bieden, zeker ook gezien de positieve ervaringen met de vaste vergoeding. Maar inderdaad, dit is niet voor iedereen. Bij grote complexe schades ligt maatwerk meer voor de hand en dat moeten we dan ook goed afhandelen.

Linda de Boer 6 september 2022 - 16:28

Dit bericht roept de nodige vragen op. Uit mijn Wob-verzoek bleek dat er schaderapporten zijn geschreven door zogenaamde deskundigen die daarvoor niet waren opgeleid. Of kort gezegd: mensen die alleen maar foto's mochten maken gingen opeens ook rapporten schrijven en uw Instituut heeft dit niet adequaat gecontroleerd. Dat leidde tot grote verschillen in de schade afhandeling en uw bestuursvoorzitter schreef feitelijk dat de deskundige die kwam bepaalde hoeveel schade werd toegekend. Daarmee schond uw instituut in ieder geval één van de beginselen van behoorlijk bestuur, te weten het gelijkheidsbeginsel. Zo'n probleem moet je bij de basis aanpakken en dat is het weer lukraak uitkeren van 5000 euro niet.

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:47

Beste Linda, de deskundige bepaalt niet, de deskundige adviseert en het IMG besluit. Een deel van het probleem is, zeker bij eenvoudige relatief kleine schades, dat de inzet van een deskundigebeoordeling belastend is voor de aanvrager en bovendien de kosten ervan niet in verhouding staan tot de schadeomvang in geval van een eenvoudige schade. Dat is wat we hiermee oplossen. Het lost tegelijk niet alle verschillen op en vooral bij grote complexe schades ligt maatwerk meer voor de hand. Iets wat we vervolgens ook dan goed moeten doen.

@Sjoerdtsje 9 september 2022 - 19:02

En IMG controleert dan het besluit, neem ik aan?

Sjoerdtsje, IMG 12 september 2022 - 15:18

Dat klopt. Het IMG neemt het besluit, op basis van het advies van de deskundige.

Linda 15 september 2022 - 20:24

De inzet van de deskundigen heeft al plaatsgevonden en de kosten zijn al gemaakt. Kortom, dit is in deze geen argument.

DD 6 september 2022 - 16:42

1 e dossier 27 scheuren - 0,0 euro schade toegekend. Het waren diegene zomers!! Bezwaar gemaakt dus geen 5000. En 2e dossier 1 scheur toegekend als schade door mijnbouw . Was een twijfelgeval waarbij ze wat moesten invullen.. Mijn vraag ; word voor het 2 e dossier dan wel aangevuld tot de 5000? Blijft malafide afkoperij .

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:49

Het principe is dat we naar de totale tot op heden toegekende schadevergoeding op een adres kijken en als die minder dan 5.000 euro bedraagt, dat we het aanbod doen dat aan te vullen tot 5.000 euro onder de voorwaarden van de aanpak met een vaste vergoeding.

Hans, IMG 3 oktober 2022 - 14:03

Dat is lastig te zeggen, omdat we niet in je dossier kunnen kijken en je wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen om recht te hebben op de aanvullende vaste vergoeding. Ik raad je aan om even contact op te nemen met je zaakbegeleider of mijn collega's van het Serviceloket, zij zijn van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 17.30 uur te bereiken op telefoonnummer: 0800 - 4444 111. Zij kunnen op basis van je dossier een duidelijk antwoord geven.

DD 6 september 2022 - 16:43

Diegene = droge zomers .

Jans Abee 6 september 2022 - 16:54

Het snel afkopen van strafbare feiten is dat waarom de deskundigheid in twijfel moest worden gesteld????? en het ministerie van economische zaken en klimaat oa het foute bedrijf 10 BE verzocht om haar medewerkers te dwingen om zoveel mogelijk schades aftewijzen zodat de 5000 euro regeling en de nieuwe beoordelingskader er kon komen. En nu als IMG zeggen [nadat er een eed is afgelegd] er mag geen sprake zijn van ongelijke behandeling, DE GASMAFFIA REGEERD

Linda de Boer 7 september 2022 - 13:46

@Sjoerdsje 7 september 10:47 uur. Je geeft hier een theoretisch antwoord. De praktijk is echter anders. In alles wat ik voorbij heb zien komen zijn jullie 1 maal contrair gegaan. Dat was nota bene in het nadeel van de schademelder en dat besluit hebben jullie later herzien. Dus per saldo staat de teller dan op 0. Maar ik ben wel benieuwd. Je poneert hier nu een stelling. Laat dat eens zien met cijfers hoe vaak jullie afwijken van het deskundigenadvies. Ik ben wel benieuwd. Daarnaast stel ik vast dat je het punt dat ik maak ontwijkt, dus hierbij nogmaals. Het punt is dat het Instituut er kennis van heeft dat ondeskundigen rapporten hebben opgesteld en dat jullie daar besluiten op hebben gebaseerd. Die besluiten kunnen geen stand houden en het gebrek dat er aan die besluiten kleeft los je niet op met het strooien met geld. Hoe denken jullie dit probleem op te lossen. Ik vul hieronder mijn e-mail adres in, dan kan volgen of er een antwoord komt. Ik wacht het af.

Hans, IMG 15 november 2022 - 15:39

Beste Linda, je hebt nog een reactie van ons tegoed. Wij wijken soms af van het advies van een deskundige. Dit jaar is dat in 3 procent van de gevallen gebeurd. Bij 1 procent gaat het om een positieve afwijking; er is meer uitgekeerd dan de deskundige adviseerde. Bij de overige 2 procent is sprake van een negatieve afwijking. Dit zijn voornamelijk dossiers waarbij de aanvrager gekozen heeft voor herstel in natura. We keren dan geen schadebedrag uit, de vergoeding bestaat dan uit herstellen van de schade. Dan het tweede deel van je opmerkingen. Wij stellen wel degelijk eisen aan de deskundigen, waaronder opleiding en werkervaring. Voor elk type aanvraag zetten we de juiste deskundigheid in, gecontroleerd door een technisch coördinator. Voordat we een adviesrapport versturen doen we bovendien nog een laatste check. Denk hierbij aan vormvereisten, controle van een calculatie, et cetera. We houden ons nadrukkelijk niet bezig met de causaliteit van schades of de inhoud van de rapporten. Zoals al aangegeven onze reactie op 7 september; de deskundige adviseert en wij (IMG) nemen een besluit.

Gijs 6 september 2022 - 16:46

Geldt dit ook voor de vouchers die zijn uitgereikt door het Centrum Veilig Wonen in 2017?

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:50

Hallo Gijs, het principe is dat we naar de totale tot op heden toegekende schadevergoeding (inclusief vouchers) op een adres kijken en als die minder dan 5.000 euro bedraagt, dat we het aanbod doen dat aan te vullen tot 5.000 euro onder de voorwaarden van de aanpak met een vaste vergoeding.

Tony 9 november 2022 - 23:46

Telt de stuwmeerreling ook ?

Hans, IMG 11 november 2022 - 14:30

Beste Tony, we kunnen op dit moment nog niet zeggen hoe de regeling er in detail uit gaat zien, dat zijn we momenteel aan het onderzoeken. Zodra er meer informatie is over de inhoud en de voorwaarden, melden we dit via onze website.

geert zwiers 23 november 2022 - 15:42

Ik ben afgescheept met een voucher van 1500 euro . Kom ik ook nog ergens voor in aanmerking.

Hans, IMG 23 november 2022 - 18:03

Beste Geert, of je in aanmerking komt voor de Aanvullende vaste vergoeding kunnen we op dit moment nog niet met zekerheid zeggen. De voorwaarden voor deze regeling worden op dit moment nog uitgewerkt. Hou onze website in de gaten voor meer informatie.

Johan 6 september 2022 - 16:48

En al die mensen die zich hebben laten afschepen met een CVW voucher van 1500 euro. Hier stond in de kleine lettertjes "tegen finale kwijting". Krijgen deze mensen ook een aanvulling tot 5000 euro?

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:51

Hallo Johan, het principe is dat we naar de totale tot op heden toegekende schadevergoeding (inclusief vouchers) op een adres kijken en als die minder dan 5.000 euro bedraagt, dat we het aanbod doen dat aan te vullen tot 5.000 euro onder de voorwaarden van de aanpak met een vaste vergoeding.

Anita 7 september 2022 - 09:01

Daar ben ik ook erg nieuwsgierig naar. En dan in combinatie met inmiddels verkoop van de desbetreffende woning.

Harrie 6 september 2022 - 17:22

Geld dit voor alle schade die je hebt gemeld worden die allemaal aangevuld tot 5000 euro

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:55

Hallo Harrie, het principe is dat we naar de totale tot op heden toegekende schadevergoeding (inclusief vouchers) op een adres kijken en als die minder dan 5.000 euro bedraagt, dat we het aanbod doen dat aan te vullen tot 5.000 euro onder de voorwaarden van de aanpak met een vaste vergoeding.

JJ 6 september 2022 - 17:25

Ik heb in 2012 en 2013 twee keer een schademelding gedaan en twee vergoeding gehad , een bedrag van ruim 700 euro en een bedrag van 2300 euro , worden dan beide meldingen naar 5000 euro getild? De uitbetaalde bedragen waren trouwens niet genoeg , omdat ik toen nog moest bewijzen dat het aardbeving scheuren waren. Dat is gelukkig om gedraaid

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:56

Het principe is dat we naar de totale tot op heden toegekende schadevergoeding (inclusief vouchers) op een adres kijken en als die gezamenlijk in totaal minder dan 5.000 euro bedragen, dat we het aanbod doen dat eenmalig aan te vullen tot 5.000 euro onder de voorwaarden van de aanpak met een vaste vergoeding.

jj 6 september 2022 - 17:41

Heb nu al 5 x een melding moeten doen , en heb vorige week weer 2 bevingen gehad bij ons , je word er ook moedeloos van , ze zouden in juni al langs komen voor versterking advies ,maar niets meer van gehoord , klopt ook niet toch, Woon vlak bij Huizinga, dus we maakten ook nog eens de zwaarste bevingen mee.en krijg je het laagste bedrag van immateriele schade , snap er niets van ,hoe ze dat berekenen.

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:57

Als u vlak bij Huizinge woont en in een situatie zit zoals u die hier beschrijft, ligt een maatwerkaanpak meer voor de hand. Maar dat is op voorhand niet door ons vast te stellen. Mogelijk is de aanvullende vaste vergoeding voor u een oplossing. Als u dicht bij de epicentra woont, is de kans groter dan op afstand daarvan (in de randen van het effectgebied) dat u in de toekomst opnieuw met een beving te maken krijgt die leidt tot een trillingssnelheid van ten minste 5 mm/s op uw adres. U kunt dan opnieuw schade melden ook al gebruikte u de vaste vergoeding.

N 6 september 2022 - 18:02

Ik las net de voorwaarden, dit is wederom een poging om zoveel mogelijk mensen af te kopen. Dit lijkt weer helemaal nergens naar Img. Terwijl net in het nieuws is geweest dat er door de Nederlandse staat 363 miljard euro is verdiend aan het Gronings gas maar wij worden afgekocht met een schijntje of we moeten het voor de helsdeuren weghalen met maatwerk. Met alle stress vandien. Geen vertrouwen in deze overheid en al helemaal niet in het IMG!!

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:59

De vaste vergoeding en straks de variant met aanvulling is voor een grote groep mensen een oplossing, vooral in geval van relatief eenvoudige en kleine schade. Maar dat is dus niet voor iedereen in Groningen het geval. Bij complexe, grotere schades ligt maatwerk meer voor de hand.

@sjoerdtsje 17 september 2022 - 10:51

Ik weet niet op welke planeet jij leeft, je leest de opmerking niet eens aan je reactie te lezen. Bij maatwerk is de kans heel groot dat alles word afgewezen door de (on)deskundigen, deze doen er namelijk alles aan om maar een reden te verzinnen waarom het geen mijnbouwschade zou zijn. Dus zijn mensen min of meer verplicht om voor de ontoereikende eenmalige vergoeding te gaan. Ipv jullie werkwijze aan te passen en echte onafhankelijke deskundigen naar de gedupeerden toe te sturen. Willen jullie het nu voor een schijntje afkopen zodat men nergens meer recht op heeft! Lees je eens in Sjoerdtsje voordat je een reactie geeft.

Pffff 7 september 2022 - 00:01

Stel je niet zo ongelooflijk aan zeg! Ga leven...

@IMG 6 september 2022 - 18:03

Ach daar is ie het knelpuntenpotje van meneer Kortmann. En dit dan ook nog met verve brengen, alsof hij ons een dienst bewijst. Daar kijk ik toch anders naar. Bestuursleden van het IMG: jullie hebben er een puinhoop van gemaakt. Geef dat eens toe. En nu proberen jullie iedereen in die 5000 euro regeling onder te brengen tegen finale kwijting. Ga het probleem eens echt oplossen.

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 11:00

Het betreft hier het afhandelen van schade overeenkomstig de Tijdelijke wet Groningen. De 'knelpuntenpot' is juist een pleidooi om aanvullend op de bevoegdheid in de TwG ruimte te krijgen om in situaties een oplossing te bieden waar we dat nu niet kunnen. Met de aanvullende vaste vergoeding gaat het dus niet om vergoeding vanuit een 'knelpuntenpot'.

patricia 9 september 2022 - 14:39

Toch vind ik dit heel bijzonder. Kortmann heeft altijd gezegd dat de ongelijkheid hem stoorde, maar dat hij niets kon doen omdat een uitkering gebaseerd moet zijn op de aansprakelijkheid die de NAM heeft. Nu krijgen mensen met een nul rapport ook de mogelijkheid om € 5000,- fooi te krijgen. Dan is mijn vraag: wie betaalt deze aanvullende VES nu eigenlijk?

Hans, IMG 4 oktober 2022 - 15:15

Beste Patricia, wij kennen de vergoeding toe op basis van onze bevoegdheid om de aansprakelijkheid van de NAM af te handelen. We kunnen hiermee niet alle ongelijkheid wegnemen overigens. We verkleinen in een deel van de situaties de ongelijkheid die is ontstaan door verschillen in adviezen en nemen deze volledig weg als die ongelijkheid het gevolg is van de aanvankelijk gestelde vereiste dat er geen eerdere schademeldingen mogen zijn geweest op een adres om in aanmerking te kunnen komen voor de vaste vergoeding. Hoe dat vervolgens aan de achterkant door het ministerie van EZK met NAM wordt geregeld, weten we niet en is ook onze verantwoordelijkheid niet.

Bart 6 september 2022 - 18:55

Komt er ook nog een regeling voor mensen die bij de verkoop van hun huis tussen met €2000 zijn afgescheept voor waardedaling door de NAM .

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 11:02

Hallo Bart, er komt inderdaad een compensatie voor de Waarderegeling van de NAM. We zijn druk bezig met de voorbereiding daarvan. Ook is wetgeving in voorbereiding.

Geronimo 6 september 2022 - 18:58

Om welke 40.000 adressen/postcodes gaat het. Is daar al een lijst van beschikbaar?

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 11:03

Nee, dat wordt nu allemaal uitgewerkt de komende tijd. Ook de manier waarop we mensen hierover gaan informeren wordt nog uitgewerkt. We zullen hoe dan ook via onze website updates plaatsen.

Geronimo 7 september 2022 - 13:29

Ok, dank voor de snelle reactie. ik zal de updates in de gaten blijven houden. Trouwens wel knap dat men kan aangeven dat het circa 40.000 adressen zijn terwijl deze niet bekend zijn.

Chris 6 september 2022 - 20:00

Is dit ook van toepassing voor de buitemgebieden? Heb 2200 euro schade vergoed gekregen, wordt dit nu aangevuld naar 5000 euro?

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 11:07

Hallo Chris, het is van toepassing onder dezelfde voorwaarden als de huidige regeling vaste vergoeding. Onderdeel daarvan is dat het adres gelegen moet zijn in het effectgebied van bodembeweging door gaswinning Groningenveld en gasopslag Norg. Op onze website vind je een adrestool waarmee je daarachter komt: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw/gebieden-en-vergoeding/adrestool-diepe-bodemdaling

Chris 7 september 2022 - 15:00

Vanaf wanneer kan dit aangevraagd worden?

Martin, IMG 8 september 2022 - 14:22

Hallo Chris, we verwachten in de tweede helft van 2023 te starten met de uitvoering.

Aardbevingsschade-expert.nl 7 september 2022 - 09:17

Ja

Peter...7 huizen 6 september 2022 - 20:55

Lekker zeg!!! Nu iedereen met 5000 euro tegemoet komen!! Dat hadden wij ook wel gewild. Maar deze regeling bestond toen nog niet!! Dit had ons heel veel energie, stress en slapeloze nachten bespaard kunnen blijven. Zodat we nu naar vele procedures en processen bij de rechtbank zijn beland. Is dit weer één van de goed makertjes van het IMG!!! nu toevallig de parlementaire enquête in het leven is geroepen?? Voelen ze nattigheid??

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 11:09

Hallo Peter, dat is wrang om te horen. We vragen even voor je na in hoeverre het mogelijk is om eventueel de rechtszaak te stoppen en alsnog de aanvullende vaste vergoeding te gebruiken, mocht je daar behoefte aan hebben.

Peter...7 huizen 7 september 2022 - 17:29

Beste Sjoerdtsje. Fijn dat je naar onze zaak wilt kijken,maar weet wel dat wij al zoveel extra kosten (Advocaat,Hoorzitting,Griffierkosten,Contra expertise ,vrijedagen en eigen kosten) hebben gemaakt. Hoe gaan jullie hier dan mee om?? Maar er over praten kan altijd...

Peter...7 huizen 9 september 2022 - 11:09

Beste Sjoerdtsje, We zijn benieuwd hoever je bent met het na vragen van onze zaak !!

Martin, IMG 9 september 2022 - 15:07

Hallo Peter, wij hebben je vraag uitgezet bij onze collega's. Zodra we meer weten, komen we er op terug.

Hans, IMG 3 oktober 2022 - 09:03

Beste Peter, namens onze collega's verzoeken we je een mail te sturen naar beroep.schade@schadedoormijnbouw.nl en in deze mail je situatie uit te leggen. Vermeld hierbij ook het dossier- of zaaknummer. Mijn collega's pakken het verder op. Ik hoop voor je dat er een goede oplossing komt.

Jannet 6 september 2022 - 21:00

Vind dit wel discriminatie, omdat ik in een huurwoning zit,heb ik daar geen recht op,het is wel bewezen dat ik schade heb,moet je het ook gelijk trekken,iemand anders heeft wel veel gekregen omdat dat de schoonzoon was die in het bestuur zat,hij had een huurwoning,dat vind ik discriminatie.

Marco 6 september 2022 - 21:45

1% van de winst moet terug naar de groningers, dat is circa 5 miljard. Elke woningeigenaar 50.000 geven ipv 5000. Maar op deze manier modderen we wel door tot 2050.

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 11:11

Hallo Marco, wat jij voorstelt, valt niet binnen onze bevoegdheid. Wij hebben de taak de schade af te handelen volgens de Tijdelijke wet Groningen en daarmee aansprakelijkheidsrecht. Daarbinnen proberen wij de grenzen op te zoeken van wat mogelijk is. Deze aanpak is daar een voorbeeld van.

Arie Blok 6 september 2022 - 23:26

@Linda, dat is een interessante zin die je schreef. “ De bestuursvoorzitter schreef ……. werd toegekend.” Bij mij kwam er niet eens een deskundige, alleen iemand die foto’s nam, de persoon die het schaderapport heeft opgesteld, heeft het beoordeeld aan de hand van de foto’s en de deskundige in bezwaar had het dossier niet eens volledig, dus dat was helemaal een lachertje. De rechter moet er nu maar over beslissen.

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 11:12

Beste Arie, wat jij hier beschrijft is de 'opnemersvariant'. Die heeft voor veel mensen gewerkt omdat het de procedure aanzienlijk heeft versneld. Dat je ontevreden bent over de uitkomst is daarbij natuurlijk jammerlijk en vervelend dat je nu de gang naar de rechter hebt moeten maken. Tegelijk zorgt dat wel voor een onafhankelijke toetsing van ons werk.

patricia 7 september 2022 - 11:35

Sorry, voor veel mensen heeft dit, zeker in de randgebieden, geleid tot nulrapporten terwijl buren wel schade vergoed kregen omdat ze een andere deskundige langs kregen of wiens rapport onder gunstigere omstandigheden op het bureau van de deskundige /beoordelaar kwamen. Deze mensen vechten zich al jaren kapot tegen het onrecht wat ze is aangedaan. De Wob stukken die zijn gepubliceerd, na enige aanmoediging weliswaar, leggen pijnlijk duidelijk bloot hoezeer deze mensen nog eens extra gedupeerd zijn geraakt. Sommige hebben de moed en de energie om door te vechten. Wat we nu krijgen is dat er mensen zijn die, zonder dat ze ook maar zelfs bezwaar hebben gemaakt, € 5000 krijgen. Waar er dus ook mensen zijn die al jaren met het IMG in hun hoofd en in hun maag zitten. Die dan nu deze mogelijkheid voorgelegd gaan krijgen (lijkt mij verder weinig relevant of er een rechtszaak (Rb) loopt de ja of de nee) omdat het IMG inziet, dankzij de uitspraken van de laatste tijd, dankzij de Wob onthullingen, dat de situatie niet langer houdbaar is. Eigenbelang. Wederom. Bied deze mensen dan ook een immateriele schadevergoeding aan want het is dankzij het onbehoorlijke bestuur, waarin werkelijk alles wat de burger bescherming moet bieden wordt geschonden, dat deze mensen al zo lang lijden. Jullie weten van meet af aan dat het uitmaakte wie je als deskundige langs kreeg. Jullie weten dat velen van hen net capabel genoeg waren om foto's te nemen. Jullie weten dat jullie, met hulp van de landsadvocaat, de deskundigen werkelijk alles hebben voorgekauwd. Dat er van onafhankelijkheid geen sprake is en van deskundigheid evenmin. Maar desondanks hebben jullie moedwillig die mensen toch maar lekker laten zwemmen, kosten laten maken, hun vrije tijd naar de knoppen laten helpen. Dat extra leed, wat IMG heet, moet eveneens worden vergoed. En dan niet naar de overheid wijzen. Nee, zelf tot de conclusie komen dat hier al veel eerder ingegrepen had moeten worden en dat daar consequenties aan verbonden dienen te worden.

@Sjoerdsje 7 september 11:12 7 september 2022 - 17:42

Kan ik uit jouw tekst, waarin je aangeeft dat de gang naar de rechter als voordeel heeft dat jullie werk onafhankelijk wordt getoetst opmaken dat IMG ons aanmoedigt om zoveel mogelijk beroep in te stellen. Maar als jullie die onafhankelijke toetsing dan zo belangrijk vinden waarom schikken jullie dan zo vaak, voordat er een uitspraak voor de rechter komt? Dat staat dan toch de door jou geprezen onafhankelijke toetsing in de weg?

G 7 september 2022 - 01:54

Ik neem aan dat het per schademelding geldt? Dus als je 3 schademeldingen hebt van het cvw van onder de 5000 euro kan je die alle 3 aanvullen tot 5000 euro? Want het gaat elke keer om een nieuwe gebeurtenis.

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 11:13

Het principe is dat we naar de totale tot op heden toegekende schadevergoeding (inclusief vouchers) op een adres kijken en als die minder dan 5.000 euro bedraagt, dat we het aanbod doen dat aan te vullen tot 5.000 euro onder de voorwaarden van de aanpak met een vaste vergoeding.

Nee 7 september 2022 - 08:43

Nee, er staat heel duidelijk dat alle dossiers bij elkaar worden opgeteld.

Marten 18 januari 2023 - 20:37

Tuurlijk niet

patricia 7 september 2022 - 10:30

Zie de reacties, IMG. Dit is wat je krijgt als je aan damage control doet. Vragen, vragen en nog eens vragen. En terecht want dit is allemaal zo vaag als wat. En dan moet hier ook nog de benodigde ICT voor worden opgezet. Ik houd mijn hart vast. Denk dat het verstandig is om het bericht aan te vullen met duidelijke voorbeelden. Laten we wel wezen: deze chaos duurt al meerdere jaren. In deze jaren zijn er de wereld van situaties denkbaar waarin gedupeerden terecht zijn gekomen. Dan verdient de toelichting die er nu wordt gegeven wel wat meer aandacht en verdieping.

Martin, IMG 8 september 2022 - 14:17

Dank voor je tips en feedback, Patricia. Zodra we op het punt zijn dat de regeling wordt gestart (en deze dus ook volledig is uitgewerkt) kunnen we ook meer toelichting, verdieping en voorbeelden geven. 

Sjoerdtsje, IMG 7 september 2022 - 10:52

Dat klopt!

T. Slager 7 september 2022 - 11:54

Krijgen de mensen die zo dom waren (ik dus) om de voucher van 1500 euro te accepteren, ook de aanvulling naar 5000 euro? Ik heb daarna wel opnieuw schade gemeld en de nieuwe schade is ook toegekend (alleen de nieuwe schade beoordeelt met meer dan 5000 euro). Maar eigenlijk zou de eerste melding ook tot 5000 aangevuld moeten worden.

Martin, IMG 8 september 2022 - 14:19

Het principe is dat we naar de totale tot op heden toegekende schadevergoeding (inclusief vouchers) op één  adres kijken. Alle dossiers worden dus bij elkaar opgeteld. Deze is bij u hoger dan 5.000,-. U komt daarom niet in aanmerking voor de aanvullende vaste vergoeding. 

Kannegieter 7 september 2022 - 13:36

Hallo, Wij hebben een tijd geleden ook schade gemeld en hier voor een vergoeding gekregen van iets meer dan € 1000. Is het dan zo dat we dat kunnen aanvullen tot € 5000. Misschien niet relevant maar ook bij de controle hebben ze een scheur beoordeeld wat volgens mevrouw een gipsen muur zou zijn wat daadwerkelijk een betonnen muur is. Hier hebben wij geen vergoeding voor gekregen. Mvg kannegieter

Martin, IMG 8 september 2022 - 14:19

Als u destijds nog niet kon kiezen voor de vaste vergoeding, dan kunt u nu alsnog die keuze maken en wordt het bedrag aangevuld tot €5000. Als u destijds wel een aanbod heeft gehad voor de vaste vergoeding, maar hebt gekozen voor het maatwerktraject, dan kunt u niet alsnog opnieuw voor de vaste vergoeding of een aanvullende vergoeding kiezen. Wel kan dan opnieuw een schade worden gemeld waarbij een maatwerkafhandeling volgt.

Nicky 7 september 2022 - 13:37

Hoe zit dat voor vve’s?

Martin, IMG 8 september 2022 - 14:20

Hallo Nicky, een VVE kan geen gebruik maken van deze vergoeding. Alleen natuurlijke personen die eigenaar zijn kunnen deze vergoeding kiezen. (Ook andere rechtspersonen zoals stichtingen en woningcorporaties kunnen dus niet kiezen voor deze vergoeding.)

Nicky 10 september 2022 - 12:58

En dat geldt ook als de vve een vergoeding heeft gekregen die lager is dan €5000? (De aanvraag is namelijk door de vve ingediend ivm scheuren in de gedeelde buitengevel).

Sjoerdtsje, IMG 12 september 2022 - 15:20

Hallo Nicky, voor een VVE geldt standaard een maatwerkprocedure. Dus ook in de situatie die jij schetst zal een VVE geen gebruik kunnen maken van de vaste vergoeding en de aanvullende vaste vergoeding.

Henk 7 september 2022 - 14:08

We hebben eerder schade gemeld en daarvoor € 1000,00 vergoed gekregen. Nu hebben we weer schade. 1. Kunnen we die wel melden? 2. Krijgen we daarvoor dan aanvulling tot € 5000,00? Of 3. Is dit een nieuw geval en geldt mogelijk de eenmalige vergoeding van € 5000,00?

Sjoerdtsje, IMG 12 september 2022 - 14:56

Hallo Henk, de schade kan op dit moment ook al gemeld worden via de maatwerkprocedure. Maar als je woont in het effectgebied of in een gebied waar diepe bodemdaling voorkomt, dan kun je waarschijnlijk ook in de tweede helft van 2023 een aanvraag doen voor de aanvullende vaste vergoeding. De voorwaarden zijn nog niet volledig bepaald, maar zullen vergelijkbaar zijn met de regeling vaste vergoeding. Als er op jouw adres eerder schade is gemeld, zal een nieuwe melding nooit worden gezien als een eerste aanvraag, dus van de eenmalige vergoeding van 5.000 euro kun je dan helaas geen gebruik meer maken.

Erok 7 september 2022 - 15:54

nr 2 lijkt mij. Aanvulling tot 5 K en daarna kan je geen schade meer melden, of de aardbeving moet ongeveer onder je woning plaatsvinden

Chris 7 september 2022 - 15:01

Vanaf wanneer kan dit aangevraagd worden?

Erik 7 september 2022 - 15:55

Na de kerst, welk jaar moet nog blijken

Chris 7 september 2022 - 15:03

Vanaf kan dit aangevraagd worden?

Linde 7 september 2022 - 15:48

Dus niet voor elke apart gemelde schade? Stel dat je 3 x een schade hebt gemeld met een vergoeding van 1000 euro. Worden die dan elk apart aangevuld tot €5000? (Dus 12000 extra in totaal, 4000 voor elke aanvulling)

Martin, IMG 8 september 2022 - 14:23

Hallo Linde, nee. De dossiers worden als het ware bij elkaar opgeteld. We kijken naar de totale tot op heden toegekende schadevergoeding (inclusief vouchers) op één adres kijken. Als die minder dan 5.000 euro bedraagt, dat we het aanbod doen dat aan te vullen tot 5.000 euro onder de voorwaarden van de aanpak met een vaste vergoeding.

sivert dieters 8 september 2022 - 10:34

weer een regeling die geldt voor mij én waarbij geldt dat IMG niet bij machte is daaraan direct en adequaat uitvoering te geven ;eerder al regeling voor waardedaling inzake onroerend goed niet zijnde woning (nu alleen mogelijk in Loppersum en Appingedam) alsmede regeling immateriële vergoeding op de uitvoering waarvan ik al maanden zo niet jaren wacht.... niet alleen kost mij dat elke dag geld maar bewijsvoering wordt ook steeds moeilijker voor mij als gedupeerde;is dit de nieuwe bestuurscultuur van Rutte IV en hoe verhoudt dit zicht tot de snelle en adequate uitvoering van NOW door UWV? telden de daarbij betrokken die belangen meer of is UWV gewoon beter ?? kortom ik stoor mij aan IMG en wil uitleg van bv. mr. Franssen , de landsadvocaat !!

Martin, IMG 9 september 2022 - 16:26

Hallo Sivert, jouw vraag is mij niet helemaal duidelijk. Over de Waardedalingsregeling: het is niet zo dat deze alleen open staat voor Loppersum en Appingedam. Op deze pagina lees je hier meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling. De regeling Immateriële schade kent een gefaseerde openstelling. Op deze pagina lees je wanneer welke postcode aan de beurt is: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade

sivert dieters 9 september 2022 - 18:59

immateriële schade wordt steeds moeilijker voor gedupeerde waar het betreft de bewijslast en Appingedam en Loppersum betreft waardedaling voor onroerend goed niet zijnde woning zoals op uw site weergegeven ;deze 2 + de nieuwe - met uitstel bij voorbaat - uitstelregeling maakt 3 ;wat maakt het nu zo moeiijk om sneller uw werk te doen IMG ??kijk naar UWV waar ze stukken vlotter waren met NOW

Johannes 8 september 2022 - 12:03

wij hebben 7 schades mogen hebben, in één zaak is meer dan 5000 uitgekeerd, 2 zijn beoordeeld als "niet veroorzaakt door "beving" , dat moeten de kabouters dan gedaan hebben en in 4 gevallen is (na "zienswijzen", contra-expertises, hoorzitting enz. ) uiteindelijk een flutvergoeding ver beneden 5000 euro overgemaakt. Ik neem aan dat wij zeker in die laatste 4 maar toch ook in die 2 afgewezen meldingen alle keren aangevuld worden tot 5000 euro.

Martin, IMG 9 september 2022 - 16:27

Hallo Johannes, de dossiers worden als het ware bij elkaar opgeteld. We kijken naar de totale tot op heden toegekende schadevergoeding (inclusief vouchers) op één adres. In jouw geval bedraagt deze meer dan 5.000 euro. Dit betekent dat jij niet in aanmerking komt voor de aanvullende vaste vergoeding. 

Daniel 8 september 2022 - 12:09

Wordt de minimale vergoeding vanaf nu dan ook voor iedereen €5000,00? Ook voor VVE's?

Martin, IMG 9 september 2022 - 16:28

Hallo Daniel, een VVE kan geen gebruik maken van deze vergoeding. Alleen natuurlijke personen die eigenaar zijn kunnen deze vergoeding kiezen. 

Monica 8 september 2022 - 17:17

Hmmm en dan geen aanspraak meer kunnen doen als er nieuwe schade gemeld wil worden. Ook kleine bevingen brengen schade.

Martin, IMG 9 september 2022 - 16:28

Hallo Monica, de keuze voor wel of niet de vaste vergoeding is geen makkelijke afweging is. En schademelders kunnen nog steeds kiezen voor een schadeprocedure op basis van maatwerk waarbij een deskundige de schade komt beoordelen. Wie eenmaal kiest voor een vaste vergoeding kiest daarbij ook voor de bijbehorende voorwaarden. Aangenomen wordt dat alle aanwezige schade met de vaste vergoeding is afgehandeld. Zo kan er dan niet opnieuw schade worden gemeld tenzij er een nieuwe beving is geweest die op dat adres leidt tot een trillingssnelheid van ten minste 5 mm/s (1% overschrijdingskans). Nieuwe schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling kan wel altijd worden gemeld.

N 9 september 2022 - 17:50

Nieuwe schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling kan altijd worden gemeld, dit klopt niet Martin. Deze schade kan niet worden gemeld!!! Het systeem vh img doet alleen wat met trilling. Graag een reactie en dit niet meer vermelden als deze mogelijk (nog)niet bestaat!

Martin, IMG 13 september 2022 - 15:51

De regeling is aangepast zodat nieuwe schade in IEDB-gebied opnieuw gemeld kan worden. Blijkbaar gaat er dan bij u iets fout. Ik adviseer u om contact op te nemen met ons serviceloket (hou uw zaaknummer bij de hand). Dan kunnen mijn collega's het voor u uitzoeken.

Arie Blok 8 september 2022 - 18:22

Nou een voordeel is dat IMG dus blijkbaar nu ook het gelijkheidsbeginsel omarmt. Verder is het van belang dat IMG erkent dat in de randgebieden schade aan woningen is ontstaan vanwege gaswinning en ook niet onbelangrijk er is dan opeens geen sprake meer van thermische werking.

Visser 9 september 2022 - 08:06

Daar heb je helemaal gelijk in Arie. Impliciet wordt toegegeven dat er aan de randen van het bevingsgebied terecht schade wordt geclaimd, ondanks de 0-rapporten. IMG zal ook wel moeten want steeds vaker zegt de rechtbank dat ze die onzinnige autonome oorzaken als thermische werking totaal niet kunnen volgen. En nu wordt met veel bombarie deze nieuwe regeling gepresenteerd, terwijl er nog veel onduidelijk is en hij pas de tweede helft van 2023 van start gaat. Dan denk ik waarom heb je dat niet eerst goed uitgewerkt. Daar was immers tijd genoeg voor. Ergens werd de druk nu te hoog dat dit besluit nu met stoom en kokend water gepresenteerd moest worden.

Erik L 9 september 2022 - 00:45

Ik zit samen met de boven buurman in de vve. Wij hebben 2800 euro gekregen voor schade aan de buitenkant. Beide hebben ook zelf schade aan de binnenkant gekregen. Voor de gezamenlijke vve buitenkant kunnen we dan nog een beroep doen op de vaste vergoeding van 5000 ipv 2800 euro?

Martin, IMG 13 september 2022 - 15:50

Hallo Erik, een VVE kan geen gebruik maken van deze vergoeding. Alleen natuurlijke personen die eigenaar zijn kunnen deze vergoeding kiezen. Dus voor de binnenkant zou je, afhankelijk van de voorwaarden, in aanmerking komen voor de aanvullende vaste vergoeding.

Patricia @Martin 8 september 14:22 9 september 2022 - 14:17

In de tweede helft van 2023, is de verwachting althans. We weten allemaal dat het waarschijnlijk langer gaat duren. Kan dus gemakkelijk zijn dat het pas over en jaar aangevraagd kan worden. Maar desalniettemin wordt het nu al aangekondigd. Vanwaar deze haast?

Sjoerdtsje, IMG 12 september 2022 - 15:13

Hallo Patricia, we gaan er niet op voorhand vanuit dat het langer gaat duren. We kondigen het nu al aan omdat we mensen graag tijdig hierover informeren en transparant willen zijn over onze werkzaamheden.

N 12 september 2022 - 21:46

Alleen als het het img uitkomt wordt er transparantie geboden! En mbt het beoordelingskader?

Bakker 12 september 2022 - 22:21

Volgens mij zou IMG transparant kunnen zijn als het Instituut eens antwoord zou geven op de openstaande vragen.

Piet 15 september 2022 - 12:41

Graag eerlijk antwoorden img, deze flauwekul gelooft niemand

patricia 27 september 2022 - 12:08

Ik wel. We zullen zien wie daar gelijk in gaat krijgen.

Jans Abee 9 september 2022 - 20:01

Deze haast zal te maken hebben met art 1 en met het evt verwijten van onbehoorlijk bestuur. Het IMG is tenslotte verantwoordelijk voor de totale afhandeling van schade melding en dus ook de ONAFHANKELIJKHEID van de deskundigen. De heren zijn aan herstellen VOORDAT ze persoonlijk AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN. [De gasmaffia regeert MAAR ook een beetje ANGST als straks bekend word hoe de vele MILJARDEN zijn verdeeld ]

reactie op @martin 13-9 15:52 14 september 2022 - 11:27

Schadebedrag uit nulrapport is altijd lager dan € 5000,- lijkt mij. De vraag is heel simpel: iemand heeft een nulrapport in de maag gesplitst gekregen. Buren kregen wel schadevergoeding, 2-1 kap buren zelfs. Krijgt die persoon nu alsnog € 5000,- voor de schade die destijds met een € 0,00 is weggezet of niet?

Sjoerdtsje, IMG 14 september 2022 - 14:09

Zoals Martin al aangeeft is het afhankelijk van een aantal factoren. Aangezien wij niet in je dossier kunnen kijken raad ik je aan om even contact op te nemen met ons serviceloket via t. 0800 - 4444111.

@Sjoerdtsje 14 september 2022 - 15:57

Wat zijn dan de factoren? Ik vind dit een heel vreemd antwoord. Jullie geven aan dat mensen met nulrapporten ook in aanmerking komen maar als er verder door wordt gevraagd, blijken er allerlei factoren een rol te spelen. Geef dan aan wat die factoren zijn zodat een ieder, en dat zijn er nogal wat, met een nulrapport weten waar ze aan toe zijn. Het is niet zo moelijk; mensen in, met name, de randgebieden kregen een hork van een deskundige langs, die oordeelde dat de schade niet kon worden veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten en trakteerden op een nulrapport. Deze mensen hebben veelal geen nieuwe schade gemeld want kansloos. Dus, het gaat om mensen die zijn afgescheept met een nulrapport en al jaren lijden onder het gegeven dat buren wel schadevergoedingen hebben gekregen. Welke factoren wil het IMG dan nog mee laten spelen. Transparantie graag!

Sjoerdtsje, IMG 15 september 2022 - 14:53

Volgens mij zijn we vrij duidelijk en transparant geweest in onze communicatie hierover. Eerder hebben we aangegeven dat je in aanmerking komt voor de aanvullende vaste vergoeding als je nooit een aanbod voor de vaste vergoeding hebt gehad, en het schadebedrag uit het nulrapport lager dan 5.000,- is. Maar omdat wij niet in je dossier kunnen kijken en dus geen zicht hebben op jouw specifieke situatie kunnen we geen toezeggingen doen en raden we je aan om voor een antwoord op je aanvullende vragen contact op te nemen met het serviceloket. Daar kunnen ze wel in je dossier kijken en deze vragen met zekerheid beantwoorden.

Positief 14 september 2022 - 16:06

Getverderrie wat een negativiteit zeg! Mensen wees dankbaar dat wij in zo'n luxe land wonen die je geld geeft voor de schade aan je woning. Hoe klein of groot dit bedrag dan ook mag zijn! Je had ook kunnen verhuizen als je zo'n last van alle bevingen en bijbehorende risico's had.

@Positief 14 september 2022 - 19:34

Ik geloof niet dat ik u kan volgen. Als ik iemand schade aan doe dan zorg ik er voor dat ik die schade vergoed. Dan ga ik netjes langs en dan meld ik dat zelf. Daar hoeft die ander dan niet dankbaar voor te zijn, dat zijn in mijn beleving normale omgangsvormen. Nu wordt ons schade aangedaan. Onze overheid zegt wij aan de schade afhandelen. Ze maken daar aantoonbaar een potje van en schademelder krijgen te weinig schade uitgekeerd en u durft te stellen dat men dan maar had moeten verhuizen. Dat lijkt mij toch de wereld op zijn kop. Het feit dat IMG hier komt met een vergoeding van 5000 euro is feitelijk een erkenning dat ze er een bende van gemaakt hebben. Die 5000 euro regeling is in het leven geroepen omdat IMG van mening was dat de uitvoeringskosten het schadebedrag in de randgebieden veelal overstijgt. Dat was gewoon een economische afweging. Valt wel wat op af te dingen, maar die aanpak is verdedigbaar. Echter nu zijn er schades, waarvoor de kosten al gemaakt zijn door IMG, waar de deskundige gezegd heeft dat de schade minder is dan 5000 euro en dan gaat IMG dat bedrag nu nog aanvullen. Dat lijkt mij de wereld op zijn kop. Als IMG zo zeker is over de kwaliteit van het opgestelde rapport dan is het tot ridicuul dat men dit extra bedrag uitbetaalt.

kornelis 17 september 2022 - 07:45

De schades zijn groter dan de vergoeding die je krijgt, scheuren laten repareren kost veel meer. Dit natuurlijk als je een vergoeding krijgt en niet zo als ons afgewezen word en alle buren wel iets krijgen. Dan krijg je kosten van een advocaat en veel stress. Als ik geld zou krijgen voor verhuizen zou ik dit doen, helaas blijven wij met 9 scheuren in ons huis zitten. Ga er van uit dat je opmerking komt door de hoge gas prijzen en je vermoed dat gas uit Groningen de oplossing is. Helaas is dit niet zo, gas prijs is hoog, ook uit eigen bodem.

Martin, IMG 23 september 2022 - 16:38

Hallo Kornelis, wat een vervelende situatie. Ik kan niet in je dossier kijken, maar mogelijk kom je straks in aanmerking voor de aanvullende vaste vergoeding. Als je dit zeker wilt weten kun je even contact opnemen met mijn collega's van het serviceloket t.0800 4444 111.

Arie Blok 14 september 2022 - 17:00

@Sjoerdtsje 7 sept. 11:12.Bedankt voor je laconieke reactie. Jullie vinden het blijkbaar heel gewoon dat het nieuwe beoordelingskader een stap terug in de tijd is, mede omdat je geen rekening houdt met het second opinion rapport op SBR2017, en hierop ook geen antwoord geeft in de bezwaarprocedure. Het is blijkbaar heel gewoon om schades, ingediend voor 1 juli 2021, te verzamelen en deze vervolgens langs de lat van het nieuwe beoordelingskader te leggen. Ook zal het ongetwijfeld heel gewoon zijn dat DOG 2 bladzijden nodig heeft als inleiding op hun schaderapport, CED er 4 bladzijden voor nodig heeft en koploper 10BE 9 bladzijden. Zoals @Patricia om 11:35 reeds stelde het ligt er maar net aan welke buro de schade beoordeeld en of het een eerste of tweede melding is. Bij mij dus de tweede en dus speelt het schadebedrag van de eerste ook een rol. Die tweede melding wordt dan mede afgewezen omdat niet voldaan is aan de 8,5 mms trillingssnelheid, dat is op zich dan weer bijzonder omdat in de gebieden waar jullie 5000 euro als vergoeding uitkeren deze trillingssnelheid nergens wordt gehaald. Ook is er geen sprake van thermische werking, conclusie een handtekening voor de 5 mms is jullie wel 5000 euro waard zodat uiteindelijk, mocht in geval van grote nood er toch extra gas moeten worden opgepompt, het aardbevingsgebied alvast aanzienlijk is verkleind.

@Arie 14 september 2022 - 19:56

Uit de parlementaire enquête blijkt dat NAM er alles aan doet om de zoveel mogelijk gas te kunnen oppompen en zo weinig mogelijk schade uit te betalen. Daarvoor wordt geen enkel middel geschuwd en dat gaat niet subtiel, nee die boodschap wordt heel direct gebracht. Het is duidelijk dat NAM die boodschap ook aan IMG gebracht heeft, als was het alleen al omdat ze weigeren de nota's te betalen. Daarnaast gebruikt Bas Kortmann exact dezelfde worden als NAM, wanneer hij het over de schades aan de randen van het bevingsgebied heeft (dat het onmogelijk was dat aan de randen van het bevingsgebied zoveel schade werd geclaimd). En vervolgens hebben een aantal ambtenaren van IMG het paneladvies van tafel geveegd. Daar waar de Arbiter tegenstand bood aan NAM is duidelijk dat de heer Kortmann aan de leiband van NAM loopt.

@sjoerdtsje 15 september 14:53 15 september 2022 - 19:15

Het is niet duidelijk en niet transparant. Mensen met een nulrapport kwamen in aanmerking. Dat was de berichtgeving. Als je verder vraagt, blijken er 'factoren' te zijn die een rol spelen. Vraag je daarop door, dan word je weer doorverwezen. Maar het wordt nu wel eens tijd dat jullie gewoon antwoord geven, ook als het wellicht wat lastiger wordt. Ik zal het heel concreet maken: 1. Er is een nulrapport. 2. Nul is nul dus er is niets uitgekeerd. 3. De vaste vergoeding is niet aangeboden want die was er nog niet. 4. De vaste vergoeding is dus niet geweigerd. 5. Hieruit volgt dat de schademelding gedaan is op basis van maatwerk. 6. Er is geen nieuwe schade anders dan die in het nulrapport is opgenomen, gemeld. Nou, wat wordt het dan Sjoerdtsje?

Sjoerdtsje, IMG 20 september 2022 - 11:03

In de situatie zoals jij die schetst ga ik ervan uit dat je binnen het effectgebied woont. Een eerste indruk is dat je straks een aanvullende vaste vergoeding kunt aanvragen van 5000 euro.

Onbekend 16 september 2022 - 20:36

En als de woning inmiddels verkocht is, wie heeft dan recht op de aanvulling

Martin, IMG 23 september 2022 - 16:36

Dit is één van de vraagstukken die we de komende tijd zullen uitwerken. Zodra er meer duidelijk is zullen we hier meer informatie over geven op onze website.

Leo 17 september 2022 - 10:57

Dit nieuwsbericht kan ik niet serieus nemen. Heeft allemaal met de wob verzoeken, parlementaire enquête en het mogelijk verder opendraaien vd gaskraan te maken. Indekken, damage-control en zo snel mogelijk de adressen afkopen dat doet het img in deze.

klooster 18 september 2022 - 08:22

hallo IMG Als ik het goed begrijp moet er eerst weer een aardbeving komen zo groot als destijds bij Huizinge wil ik na het aannemen van de 5000 euro regeling weer schade krijgen om deze dan weer te kunnen melden?

Martin, IMG 23 september 2022 - 16:41

Als je gekozen hebt voor een (aanvullende) vaste vergoeding, dan kun je na elke aardbeving als gevolg van mijnbouw in het Groningerveld of de gasopslag Norg opnieuw een aanvraag voor een vaste vergoeding doen. Dan moet er op je adres wel sprake zijn van een trillingssnelheid van meer dan 5 millimeter per seconde. Een nieuwe aanvraag kan je ook indienen bij nieuwe of verergerde zettingsschade in een gebied waar diepe bodembeweging kan voorkomen.

N 18 september 2022 - 17:06

Dat klopt wel aardig meneer klooster, niet tekenen dus die finale kwijting. Het IMG probeert zo snel mogelijk iedereen af te kopen

Ko Bus 20 september 2022 - 02:44

@Sjoerdtsje IMG, op 7 september 11.12 noem je de “opnemersvariant”, mijn vraag is waar vind ik meer info over deze manier van schade-opnemen? Ik neem aan dat de opnemer enige kennis van zaken moet hebben, dus behalve een goed fototoestel, waaraan moet hij nog meer voldoen?

Martin, IMG 23 september 2022 - 16:47

Hallo Ko, op onze website bij de documenten vind je het document 'Minimale kwaliteitseisen deskundigen en andere functionarissen'. Hierin staan de eisen waar onze deskundigen (ook schadeopnemers) aan moeten voldoen.  https://www.schadedoormijnbouw.nl/over-het-img/documenten

N 21 september 2022 - 21:50

Sjoerdtsje bedoelt waarschijnlijk de aannemersvariant, dan komt er een aannemer van een bouwbedrijf de schade opnemen en vervolgens beoordeelt de deskundige het. Net zoals bij mij (aan de noordzijde vh huis alle schade was door thermische verschillen ;) hahaha, onkundig tot en met dus.

Arie Blok 22 september 2022 - 13:13

@N, nou het was beslist geen aannemer die bij ons is geweest. Waarschijnlijk is het weer een vreemde kronkel uit de koker van 10BE om te voorkomen dat hun deskundigen teveel hun gezicht laten zien hier in de provincie.

Peter...7 huizen 20 september 2022 - 19:07

@Sjoerdtsje en Martin... We zijn benieuwd in hoeverre jullie zijn met onze zaak welke jullie aan jullie collega's hebben voorgelegd ( Zie 6 september 20.55 uur) We willen graag weten waar we aan toe zijn, binnenkort komt onze zaak voor!!

Hans, IMG 5 oktober 2022 - 15:38

Beste Peter, ik snap dat je snel duidelijkheid wilt. Gisteren had ik namens mijn collega's van de afdeling bezwaar gereageerd; we verzoeken je een mail te sturen naar beroep.schade@schadedoormijnbouw.nl en in deze mail je situatie uit te leggen. Vermeld hierbij ook het dossier- of zaaknummer. Mijn collega's pakken het verder op. Ik hoop voor je dat er een goede oplossing komt.

Peter...7 huizen 29 september 2022 - 19:23

@Beste Sjoerdtsje en Martin......Toch wel raar dat vragen zolang onbeantwoord blijven!! Is dit echt nu allemaal zo moeilijk om te reageren?? Dit kan de bedoeling toch niet zijn?? Groet Peter.

DD 28 september 2022 - 19:39

Dus voor eerste dossier kreeg ik niks, omdat ik bezwaar had gemaakt voor 27!!! Scheuren en 0, 0 toegekend kreeg. “ droge zomer” en dus ben ik een bezwaar gaan maken.. wederom 0.0 met jullie eigen juristen. Dus kon ook geen €5000 meer krijgen. 2 dossier een beetje gekregen voor 1 scheur. “ ach we moesten wat invullen …” dus nu wel of geen aanvulling tot €5000…

Dd 8 oktober 2022 - 23:15

Graag een reactie

Martin, IMG 11 oktober 2022 - 12:54

Je komt in aanmerking voor de aanvullende vaste vergoeding als je nooit een aanbod voor de vaste vergoeding hebt gehad, en het schadebedrag uit het nulrapport lager dan 5.000,- is. Maar omdat wij niet in je dossier kunnen kijken en dus geen zicht hebben op jouw specifieke situatie kunnen we geen toezeggingen doen en raden we je aan om voor een antwoord op je aanvullende vragen contact op te nemen met het serviceloket (ma-za 8.00 - 17.30 uur, 0800 - 4444 111). Daar kunnen ze wel in je dossier kijken en deze vragen met zekerheid beantwoorden. Heb je een zaakbegeleider dan kun je hem/haar ook benaderen met deze vragen.

Jan H. 14 oktober 2022 - 09:01

Geldt de vergoeding ook bij een aula die in bezit is van een uitvaartvereniging.

Hans, IMG 17 oktober 2022 - 13:24

Beste Jan, een van de voorwaarden van de regeling vaste vergoeding en straks ook de aanvullende vaste vergoeding is dat er sprake moet zijn van een natuurlijk persoon. Op onze website kunt u deze en andere voorwaarden nalezen: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw/vaste-vergoeding/aanvullende-vaste-vergoeding

Wendy Groenhof 16 november 2022 - 07:50

Wij hebben in 2020 een aanvraag ingediend, 3 maanden later dan onze achterbuurman met dezelfde schades als ons. Hij kreeg flink wat geld uitgekeerd en snn vergoeding. Wij kregen na 2 jaar een afwijzing met een bedrag van 1000 euro omdat de aanvraag te lang duurde. Wij zitten nog steeds met de schade. Kunnen wij ook nog aanspraak maken op deze extra vergoeding? Aangezien het wel heel gek is dat iemand die 20 meter bij ons vandaag woont een heleboel geld gekregen heeft om zijn schade te herstellen.

Hans, IMG 23 november 2022 - 13:12

Beste Wendy, het is erg vervelend dat u zo lang heeft moeten wachten op de afhandeling van uw schademelding, en dat de onafhankelijke deskundige concludeert dat uw schade waarschijnlijk door iets anders is veroorzaakt dan de schade bij uw buren 20 meter verderop. Het klinkt logisch om eigen schade te vergelijken met die van bekenden, maar dit geeft praktisch altijd een vertekenend beeld, omdat het type woning, het bouwjaar, de ondergrond en de soort schade eigenlijk nooit identiek zijn. We zijn alleen bevoegd om schades te vergoeden die zijn veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld en door de gasopslag in Norg. Als de onafhankelijke deskundige in uw zaak heeft vastgesteld dat er een andere autonome oorzaak is voor uw schade, dan mogen wij u geen schadevergoeding toekennen. Of u in aanmerking komt voor de Aanvullende vaste vergoeding kunnen we op dit moment nog niet met zekerheid zeggen. De voorwaarden voor deze regeling worden op dit moment nog uitgewerkt. Hou onze website in de gaten voor meer informatie.

Jielis Duizer 14 december 2022 - 14:52

Ben al een keer afgewezen voor een schadevergoeding. Dit omdat mijn postcode (9693 AC), Bad Nieuweschans, buiten het gebied valt wat in aanmerking komt voor de € 5.000,-- schadevergoeding. Heb begrepen dat in 2023 alle postcodes in de provincie Groningen recht gaan krijgen op bovengenoemd bedrag. Klopt dit en wanneer krijg je hier bericht van?

Hans, IMG 16 december 2022 - 20:21

Beste Jielis, om in aanmerking te komen voor de aanvullende vaste vergoeding geldt onder andere dat het om een gebouw moet gaan in het effectgebied van Huizinge of in een gebied waar diepe bodemdaling voorkomt. Vanaf het bouwjaar van het gebouw moet er op de locatie tenminste een beving zijn geweest die schade kon veroorzaken (trillingssnelheid van minimaal twee millimeter per seconde). Op basis van de informatie die u hier geeft, zou u dan niet in aanmerking komen. Gaat u voor meer informatie en de voorwaarden van deze regeling naar onze webpagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw/vaste-vergoeding/aanvullende-vaste-vergoeding. Heeft meer vragen? Neemt u dan contact op met ons Serviceloket, bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 0800 4444 111.

Sten 27 december 2022 - 14:03

Onbegrijpelijk, in de reakties lees ik dat er veel onduidelijkheid is en in veel gevallen wordt er als reactie hierop door het IMG gegeven dat ze met het IMG contact op moeten nemen met zaaknummer enz. Zojuist gedaan en de enige info die er is, is dat het medio 2023 duidelijk wordt wat de regeling inhoudt omdat die nog niet is uitgewerkt en of men er ueberhaupt recht op gaat krijgen. Inmiddels dus bijna een jaar later pas duidelijkheid. Het zpou jullie sieren als jullie ons op de hoogte zouden houden van de regeling of dit proces eindelijk concreet gaan maken. Waarom moet het een jaar duren?

Sten 27 december 2022 - 15:24

Als aanvulling citaat van jullie: ------------------------------------- Martin, IMG 11 oktober 2022 - 12:54 Je komt in aanmerking voor de aanvullende vaste vergoeding als je nooit een aanbod voor de vaste vergoeding hebt gehad, en het schadebedrag uit het nulrapport lager dan 5.000,- is. Maar omdat wij niet in je dossier kunnen kijken en dus geen zicht hebben op jouw specifieke situatie kunnen we geen toezeggingen doen en raden we je aan om voor een antwoord op je aanvullende vragen contact op te nemen met het serviceloket (ma-za 8.00 - 17.30 uur, 0800 - 4444 111). Daar kunnen ze wel in je dossier kijken en deze vragen met zekerheid beantwoorden. Heb je een zaakbegeleider dan kun je hem/haar ook benaderen met deze vragen. ---------------------- Zowel het IMG als de zaakwaarnemer geven de zelfde standaard reactie: Hartelijk dank voor uw e-mail. De verwachting is dat het Instituut de tweede helft van 2023 kan starten met de regeling ‘aanvullende vaste vergoeding’. Deze regeling is nog volop in ontwikkeling en zal worden uitgewerkt. Meer informatie is helaas nog niet beschikbaar. Waarom geeft u dan het advies om contact op te nemen over specifieke gevallen als er dan uiteindelijk geen uitsluitsel komt? De regeling wordt nu reeds toegepast waarom zou de regeling die gaat gelden voor de gevallen die buiten de boot vielen zo veel moeten afwijken dat jullie er maanden voor nodig hebben om dat uit te werken?

Sjoerdtsje, IMG 30 december 2022 - 14:00

Beste Sten, we snappen goed dat je graag meer en concreet duidelijkheid wilt over de regeling, maar die kunnen we in detail nu ook niet geven, omdat de regeling alleen in grote lijnen bekend is en we dit ook willen delen. Ook al gaat de regeling pas in de tweede helft van 2023 open. Voor deze regeling is een aanpassing nodig van de systemen en werkwijze, dat kost veel tijd. We verwijzen soms door naar de zaakbegeleider of het Serviceloket om op dossierniveau te laten bekijken of iemand volgens de nu bekende voorwaarden in aanmerking kan komen voor de regeling. In sommige gevallen betekent dit dus dat er niet meer informatie kan worden gegeven dan nu bekend is of die we hier geven.

Fenna 5 januari 2023 - 08:44

Is dit ook voor mensen uit het randgebied zoals de Pekel en Blijham ? Die vallen door het nieuwe kader nu niet meer onder het bewijsvermoeden…. Maar ik heb in 2020 al schade gemeld toen was het oude kader 6 km grens nog van toepassing, vervolgens opname en adviesrapport met 0 euro , zienswijze ingediend en toen was het sept 2020 en werd het hele dossier on hold gezet wegens de onderzoeken van TNO TU Delft en Deltares… maandenlange stilte en vervolgens in november 2021 een keiharde afwijzing besluit met daarbij een verwijzing naar het nieuwe kader en de opmerking u valt niet meer onder het bewijsvermoeden … ( de zienswijze is dus ook niet behandeld) kan ik straks aanspraak maken op de aanvullende vaste vergoeding ? Mijn schade is gemeld in 2020 en toen viel ik nog onder het bewijsvermoeden …. Maar doordat het te lang is blijven liggen bij het Img en jullie onderzoeken zijn gaan doen heb ik lang moeten wachten en word ik vervolgens geconfronteerd met het nieuwe bewijsvermoeden gebied waar ik niet langer in val…. Als ik het goed lees is het voor de aanvullende vaste vergoeding een voorwaarde dat je onder het bewijsvermoeden valt ( 2 mms of diepe bodemdaling) … maar kijken jullie in mijn geval dan naar de datum aanvraag ( toen het oude bewijsvermoeden gebied nog werd toegepast ) of naar de datum afwijzing ? ( toen het nieuwe bewijsvermoeden gebied inmiddels tot stand is gekomen ) ???

Hans, IMG 19 januari 2023 - 17:20

Beste Fenna, wat u schetst, is de werkelijkheid zoals die nu geldt. Als ik u goed begrijp heeft u een besluit op uw aanvraag vergoeding fysieke schade gekregen toen uw adres nog onder het wettelijk bewijsvermoeden viel. De aanvullende vaste vergoeding geldt voor adressen die in het huidige effectgebied vallen of in een gebied waar de indirecte effecten van diepe bodemdaling spelen. Op dit moment zou u dan niet in aanmerking komen voor die aanvullende vaste vergoeding. Door nieuwe afspraken met het ministerie zou dit in de toekomst kunnen veranderen. Houdt u hiervoor onze website en social media in de gaten. Zodra er nieuws te melden is, gaan we hierover uiteraard communiceren.

Hans, IMG 24 januari 2023 - 10:32

De reactie van aardbevingsschade expert op 6 september 2022 17:00 uur is verwijderd door de redactie omdat er sprake is van een commerciële uiting. Meer informatie over onze spelregels sociale media vindt u op https://www.schadedoormijnbouw.nl/spelregels-social-media

Hans, IMG 24 januari 2023 - 10:33

De reactie van aardbevingsschade expert op 6 september 2022 17:03 uur is verwijderd door de redactie omdat er sprake is van een commerciële uiting. Meer informatie over onze spelregels sociale media vindt u op https://www.schadedoormijnbouw.nl/spelregels-social-media

Bert 28 januari 2023 - 12:31

Ik vind de voorwaarden nog al vaag zoals bv mm per seconde???? Hoe dan

Hans, IMG 30 januari 2023 - 17:54

Beste Bert, één van de voorwaarden van de regeling vaste vergoeding is dat na het accepteren van deze vergoeding er weer schade kan worden gemeld na een beving waarbij een trillingssterkte van minimaal 5 mm/s is opgetreden. Meer informatie over de regeling vindt u op deze pagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw/vaste-vergoeding/aanvullende-vaste-vergoeding

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.