17 november 2020

3 reacties

983 keer fysieke schade, 6.299 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 983 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 927 afgehandeld. Er kwamen 6.299 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er werden er 2.380 afgehandeld.*

Ruim 500 miljoen euro

Er is nu 508,1 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade ging het om 417,3 miljoen euro. Bij waardedaling is nu ten minste 90,8 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is nu circa een half jaar geworden (182 dagen). Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. Het aantal schade-opnames (deze week 1.455) en adviesrapporten (1.118 deze week) is hoger dan het aantal binnenkomende schademeldingen en dat helpt daarbij.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 63 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 152 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Aandacht voor lange doorlooptijd

Er wordt door het IMG ook al langere tijd extra aandacht gegeven aan schademeldingen die een lange doorlooptijd kennen en dat helpt. In mei waren er ruim 800 openstaande schademeldingen van meer dan 2 jaar oud, nu zijn dat er 491.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 6.299 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 44.484 aanvragen. In totaal hebben ruim 41.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op meer dan 28.000 adressen.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er afgelopen 2.380 besluiten genomen (13.582 totaal). Er werden 684 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedraagt daarmee 25,4 procent. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden op 859 besluiten 114 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedraagt daarmee deze week 13,3 procent. In totaal wordt er bij 5,9 procent van de besluiten over meldingen van fysieke schade geen schadevergoeding toegekend.

Bezwaren

Er kwamen 119 bezwaren (totaal nu 454) binnen op de besluiten vanuit de Waardedalingsregeling. Het betreft 3,9 procent van alle 13.582 besluiten. Er kwamen afgelopen week 55 bezwaren (totaal nu 1.984) binnen op de besluiten voor fysieke schade. Het betreft 3,9 procent van alle 51.312 besluiten.

*Als gevolg van een storing zijn de voortgangscijfers en daarmee dit nieuwsbericht een dag later gepubliceerd dan gebruikelijk.

Reageren

kniepstuver 17 november 2020 - 19:17

454 bezwaren img dat is niet best... Dan ben ik gelukkig niet de enige die wordt teleurgesteld door jullie....Gewoon uitbetalen die schade en die waardevermindering... Jullie kunnen toch niet de buren paar straten verder op 20.000 geven en blij maken en ons geen ene rooie cent gunnen of toekennen. zoveel mensen maken bezwaar dat is toch niet normaal?

Jenny, IMG 21 november 2020 - 15:30

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom er geen vergoeding voor waardedaling is toegekend. https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/vragen-bij-de-procedure. Als u een bezwaar heeft ingediend dan reageren we daar schriftelijk op.

Bedumer 18 november 2020 - 09:14

kniepstuver, gunnen of toekennen zijn twee totaal verschillende zaken. Misschien gunnen ze jou wel 100.000 euro maar er was misschien geen reden gevonden om jou 1 euro toe te kennen.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.