30 maart 2021

4 reacties

922 keer fysieke schade, 715 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 922 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 630 zijn er afgehandeld. Er kwamen 715 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 1.246 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

monument inkijkje

910 miljoen euro

Het IMG heeft in totaal nu 910,8 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 9,3 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 551,8 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 359 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 168 dagen. Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. De doorlooptijd wordt mede bepaald door het aantal schade-opnames (970 afgelopen week) en opgeleverde adviesrapporten (789 afgelopen week).

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 53 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 173 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 337 (-3 t.o.v. vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 67.308 besluiten genomen over 75.642 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 4.893 besluiten betroffen een afwijzing (7,3 procent). Afgelopen week werden 17 aanvragen afgewezen, 3,1 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 89.289 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 77.354 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 79.845 aanvragen afgehandeld, waarbij 20.002 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Voortgang Waardedalingsregeling

Vanaf 31 maart 2021 kunnen ook niet ingezetenen waardedaling van een woning aanvragen in het waardedalingsgebied. Niet-ingezetenen zijn personen die niet (meer) of korter dan 4 maanden in Nederland wonen. Denk aan in het buitenland wonende erven van woningeigenaren, emigranten of mensen met een vakantiehuis. De werkwijze om een aanvraag te doen voor waardedaling is voor niet-ingezetenen hetzelfde als bij andere aanvragers. Wel is hiervoor een DigiD noodzakelijk. Naar verwachting gaat het om een groep aanvragers van maximaal zo’n 500 aanvragers.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 8,0, gebaseerd op ruim 20.000 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit ook een 7,7. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Afgelopen week was dit een 7,4.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 24 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 4.168 (+158) bezwaren ontvangen. Het aantal ontvangen bezwaren is nu 5,1% van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd. Dit percentage is hetzelfde als vorige week.

Reageren

wposthouwer281@gmail.com 31 maart 2021 - 13:46

Waardedalingsregeling Op welke manier wordt genoemde regeling afgehandeld als de woning behoort tot een deel van de inboedel, na overlijden van 1 van de partners? En welke instantie verzorgt dan de afhandeling? Welke documenten moeten er dan worden overlegd? Gaarne reactie op de vragen W.J. Posthouwer

Bedumer 31 maart 2021 - 16:35

Even een persoonlijk bericht sturen naar het IMG. Via mijn-dossier is dat het gemakkelijkste, binnen 2 dagen heeft u antwoord. met vriendelijke groet, Bedumer

Bedumer 31 maart 2021 - 17:09

Heeft u geen toegang i.v.m. Digid dan kunt u bellen met het serviceloket van het IMG tel. 0800 444111

bedumer 31 maart 2021 - 20:27

Jij kan wel bij het img gaan werken...wijsneus

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.