19 oktober 2020

5 reacties

862 keer fysieke schade, 2.629 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 862 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 1.033 afgehandeld. Er kwamen 2.629 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er is nu 384,4 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

vlag groningen

Besluiten stijgen

Nadat er wekenlang al een flinke stijging is van het aantal schade-opnames, stijgt nu ook het aantal besluiten fors mee. Na een schade-opname, kan een adviesrapport volgen waarna een besluit kan worden voorbereid. Er werden afgelopen week 863 adviesrapporten opgeleverd. De verwachte doorlooptijd daalt naar circa 189 dagen. Hiermee nadert het IMG weer het streven van een maximale doorlooptijd voor nieuwe reguliere schademeldingen van 182 dagen (een half jaar).

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Met de stijging van de aantallen besluiten verbetert ook het percentage schademeldingen dat binnen een half jaar wordt afgehandeld. Dat is nu 65 procent. De daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen daalde vervolgens naar 152 dagen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 2.629 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 21.323 aanvragen. In totaal hebben ruim 19.560 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied.

Fasering

Het IMG voert de Waardedalingsregeling gefaseerd in. Momenteel is circa 33 procent van de aanvragen voor woningen in Loppersum en Appingedam, waarvoor sinds 1 september de Waardedalingsregeling is geopend. Er zijn voor adressen in die plaatsen ruim 7.000 aanvragen ingediend. Die aanvragen hebben voorlopig voorrang op aanvragen voor woningen uit Groningen en Het Hogeland. Daar start de regeling vanaf 1 november. Vanaf 1 januari volgen dan eigenaren in de overige gemeenten in het waardedalingsgebied.  

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 927 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade, waarmee afgelopen week 1.033 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 46 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,4 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 52 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,8 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Reageren

M 20 oktober 2020 - 15:03

Steek je zelf nou geen vinger in de reet dat het zo snel gaat, want als de schade rapporten vol fouten staan en vol met waardeloze beredenering van afkeur dan schiet niemand daar mee op.

P 22 oktober 2020 - 13:54

Het mag van mij wel iets transparanter gecommuniceerd worden over een doorlooptijd van een adviesrapport. Mijn schade is 6 weken geleden opgenomen, maar geen adviesrapport binnen. Ik heb begrip voor wachttijd vanwege corona en de hoeveelheid dossiers. Verschillende mensen uit mijn omgeving hebben drie weken geleden een schadeopname gehad en inmiddels wel een rapport binnen. Ik vraag mij af hoe dit kan.

Jenny, IMG 30 oktober 2020 - 16:00

Er is geen specifieke termijn waarbinnen de deskundige het adviesrapport bij ons moet aanleveren. Wel streven we ernaar de totale procedure binnen een half jaar te doorlopen. Ik ga ervan uit dat ook u binnenkort het adviesrapport ontvangt.

G 23 oktober 2020 - 11:21

Daar ben ik het helemaal mee eens P. Bij ons is de schade 13 weken geleden opgenomen en de betreffende partij is nog steeds bezig met de voorbereidingen van het adviesrapport. Heb meerdere malen contact gehad met het IMG en met het ingenieursbureau (D..) om navraag te doen over de voortgang van het rapport maar ze zeggen alleen dat je geduld moet hebben en verder niets. Ik heb het gevoel dat er totaal geen druk achter zit en dat het niemand wat kan schelen hoe lang de afhandeling duurt.

M 23 oktober 2020 - 11:50

Heb geduld en u zult zien dat de schade niet door de nam is ontstaan maar dat het thermische scheuren zijn, of verkeerd geplaatste spouwankers of geen delitatievoeg is toegepast of dat de dakconstructie te licht is... enz. Dat de scheuren dan ontstaan zijn in de laatste paar jaar dat maakt de "expert" niet uit. Ze draaien de kont er voor weg bij het IMG en de gdupeerde is weer terug bij af!

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.