6 april 2021

9 reacties

847 keer fysieke schade, 985 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 847 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 660 zijn er afgehandeld. Er kwamen 985 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 1.084 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag.

ipad tablet opname

920 miljoen euro

Het IMG heeft in totaal nu 920,2 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 9,4 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 557,2 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 363 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 161 dagen. Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. Aangezien er een extra vrije dag een rol speelde, is de verwachting dat het geen structurele daling betreft. Omdat het aantal schade-opnames (1.010 afgelopen week) en adviesrapporten (927 afgelopen week) op niveau is, is de verwachte doorlooptijd ruim minder dan een half jaar.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 55 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 167 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 331 (-6 t.o.v. vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 67.891 besluiten genomen over 76.302 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 4.922 besluiten betroffen een afwijzing (7,2 procent). Afgelopen week werden 29 aanvragen afgewezen, 5 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 90.270 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 78.166 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 80.929 aanvragen afgehandeld, waarbij 20.338 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Voortgang Waardedalingsregeling

In de laatste nieuwsbrief (link) van het IMG, die naar 95.000 adressen is gestuurd, is aandacht gevraagd voor de mogelijkheid een aanvraag voor de Waardedalingsregeling te doen. Het resulteerde in een stijging van het aantal aanvragen met ruim 37 procent afgelopen week.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op ruim 20.100 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 7,6. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Afgelopen week was dit een 7,7.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 43 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 174 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,4 procent.

Reageren

MA 7 april 2021 - 10:57

Weet iemand toevallig de termijnen tussen het adviesbureau en IMG? met andere woorden: Hoe lang mag een adviesbureau doen over het opstellen of aanpassen van een adviesrapport? Ik kan deze termijnen nergens vinden.

Jenny, IMG 8 april 2021 - 16:15

Soms is een adviesrapport binnen een week klaar om verzonden te worden, maar het kan ook enkele maanden duren voordat het rapport af is. Dat ligt onder andere aan het aantal schades, de soort schade, of er nader advies nodig is, etc. De wettelijke termijn voor het afhandelen van een aanvraag is 15 maanden, maar wij streven ernaar om dit binnen 6 maanden te doen. In 2020 werden 33.939 besluiten genomen. In 64,5 procent van de gevallen binnen 6 maanden. Van alle besluiten duurde het bij 2586 dossiers vanwege de complexiteit langer dan 15 maanden om tot een besluit te komen.

R. Bakker 5 mei 2021 - 09:24

Er staat dat de wettelijke termijn 15 maanden is. Ik ben even aan het zoeken in de verschillende wetten, maar kan het niet vinden. Kunnen jullie aangeven in welke ik het kan vinden?

Jenny, IMG 7 mei 2021 - 16:00

De wettelijke termijn (Algemene wet Bestuursrecht) die wij aanhouden is een termijn van 15 maanden. Ik snap dat dit vrij lang is, maar dat wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk 15 maanden moet wachten. Wij streven ernaar om binnen 6 maanden een besluit te nemen.

H. 8 april 2021 - 12:26

Onze schade expert zei dat hij maximaal 2 weken de tijd had om een adviesrapport op te stellen.

Ja 7 april 2021 - 13:15

Percentage waardedaling per gemeente en postcode, Wanneer worden de poscodes van zoutkamp, vierhuizen en ulrum toegevoegd

IMG 12 april 2021 - 12:24

Afgelopen zomer 2020 legde het IMG de afhandeling van zo’n 1250 schades aan de rand van het Groningenveld en de gasopslag bij Norg stil. Nieuwe inzichten technische Universiteit in Delft en onderzoeksinstituut TNO. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) stopt nu tijdelijk met de beoordeling van schademeldingen van zo'n 1500 melders uit Groningen en de kop van Drenthe. Eind april komt er een nieuw besluit, waarschijnlijk wordt er in het kader van zorgvuldigheid dit ook verder op onhold gezet en uitgeteld tot de zomer. Komt vast een mededeling "We willen niet over één nacht ijs gaan" Conclusie: Ze willen het werkgebied kleiner maken. Omgekeerde bewijslast wordt niet meer relevant. Afwachten op nieuwe onderzoeken om dit te kunnen onderbouwen.

Ben 12 april 2021 - 16:13

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/806396/Schadeloket-krijgt-pittige-brief-Kom-niet-aan-het-bewijsvermoeden

Stadskanaal 12 april 2021 - 14:33

Zijn er hier ook mensen uit Stadskanaal met toegekende of afgekeurde schade?

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.