5 januari 2021

11 reacties

642 keer fysieke schade, 2.622 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 642 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (zoals scheuren in muren), en werden er 14 afgehandeld. Het aantal nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling bedroeg 2.622. Er werden er 514 afgehandeld.

vlag huis

Kerstperiode

Het aantal besluiten en daarmee afgehandelde schademeldingen ligt deze week aanzienlijk lager. Vanwege de kerstperiode was het systeem veel minder beschikbaar waarin besluiten worden geregistreerd. Wel konden aanvragers zelf een aanvraag intrekken. Zodoende zijn er wel 14 schademeldingen voor fysieke schade afgehandeld. Bij waardedaling konden alleen de aanvragen die werden afgewezen worden verwerkt, wat neerkomt op 514 afgehandelde aanvragen.

Nieuw IT-systeem

Daarbij kostte het door de invoering van een nieuw IT-systeem en het tijdelijk handhaven van het oude IT-systeem deze week meer tijd om de voortgangscijfers te genereren en controleren. Er bleek daarbij ook een correctie nodig op het totaalaantal ingediende schademeldingen dat vorige week werd gepubliceerd. Dat aantal lag lager (95.190 in plaats van 95.932).

Ruim 640 miljoen euro

Er is nu 646 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade gaat het om 466,5 miljoen euro. Voor waardedaling is nu 179,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Het totaal aan schadevergoeding nam afgelopen week toe met circa 5 miljoen euro. Dit betreft een correctie op het totaal aan vergoeding waardedaling van voorgaande week.

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is net als vorige week circa 182 dagen. Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 71 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 128 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 2.622 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 64.390 aanvragen. In totaal hebben bijna 60.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het gebied waar de waardedalingsregeling van toepassing is. De aanvragen hebben betrekking op ruim 39.000 adressen.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er, zoals boven genoemd, afgelopen week 514 besluiten genomen, wat het totaal op 31.961 afgehandelde besluiten brengt. Het totale percentage afwijzingen op besluiten komt daarmee op 27,2 procent. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden geen besluiten genomen. Het percentage afgewezen blijft daardoor 6,9 procent.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 60 bezwaren binnen op besluiten over fysieke mijnbouwschade. Voor bezwaren konden vanwege eerdergenoemde IT-redenen geen besluiten worden genomen. Wel werden 7 besluiten herzien op basis van een bezwaar. Het totaal aantal afgehandelde besluiten (en schademeldingen) daalde daardoor ook met 7. ). Voor waardedalingsbesluiten zijn er nu 1.408 (+135) bezwaren binnengekomen op de besluiten. Van de aanvragers met een besluit gaat 4,4 procent in bezwaar. Dit is 0,4 procentpunt hoger dan vorige week.

Reageren

G 5 januari 2021 - 22:38

Nog 28000 openstaan waardedaling . 550 aanvragen per week besluit. Denk niet dat ik dan binnen 8 weken een besluit heb.

GG 6 januari 2021 - 13:23

Geduld is een schone zaak

GGG 8 januari 2021 - 09:56

31.961 afgehandelde besluiten. Met 550 afhandelingen per week, zou daar 58 weken over gedaan zijn. Zolang loopt de waardedalingsregeling nog niet.

GGGG 8 januari 2021 - 11:31

En daarnaast: de conclusie trekken op cijfers in een ''kerst en oud&nieuw'' week is natuurlijk niet representatief

Leo 6 januari 2021 - 13:45

Wat betekent open _beschikking bij aanvraag

doorlooptijd 6 januari 2021 - 18:59

Het is zo frustrerend wanneer ze begin september 2020 een schade hebben opgemeten, maar niemand je kan vertellen wanneer je een adviesrapport mag verwachten. Bij de buren hebben ze in november de schade opgemeten en 4 weken later wel een rapport. Dit proces mag veel transparanter.

Gerry 10 januari 2021 - 14:21

Hadden wij ook. Alle buren waar op zelfde datum of later de schade was opgenomen hadden binnen 2 maanden hun geld en wij hebben 5 a 6 maanden moeten wachten

Hans 48 11 januari 2021 - 10:58

Wij hebben begin september een aanvraag ingediend en daarbij de foute aankoopdatum (1991) van onze woning gecorrigeerd. Het was toen en nu ook nog niet mogelijkheid om je bewijs van het beëindigen van de rechtszaak via St. WAG tegen de NAM met de aanvraag mee te sturen. Tot onze verbazing werd verwerkingstermijn van 8 weken verlengd met 12 weken. Na telefonisch contact met IMG en uitleg dat een en ander langer kon duren, hebben wij in een mail aan het IMG, het bewijs van St. WAG meegestuurd, dat wij de rechtszaak tegen de NAM begin september eenzijdig hebben opgezegd. De reactie van het IMG, per mail was dat het de procedure waarschijnlijk niet zou versnellen. Toen wij een dag voor de kerst bericht kregen van het IMG dachten wij dat de zaak rond was, echter i.p.v. een kerstpakket kregen wij een afwijzing omdat het IMG niet bevoegd is. Inmiddels blijkt uit een rondgang bij kennissen dat er veel meer slachtoffer zijn van deze werkwijze. Had dit niet al in Juli 2020 bekend moeten zijn bij het opstellen van de procedure rond de waardedaling. Kan Jenny of iemand anders ons uitleg geven. Nu moeten wij binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen en wij weten niet eens wat daar in moet staan. Wat een geweldig land is dit toch, met een zorgzame overheid die haar burgers "ruimhartig" helpt. nb. Deze reactie hebben wij ook geplaatst bij het nieuws van 3 nov 2020. Voor alle zekerheid toch ook maar hier.

Piet 12 januari 2021 - 13:55

U zou in het bezwaarschrift toch kunnen schrijven dat de rechtszaak tegen de NAM eenzijdig is opgezegd, met onderbouwing van het bewijs wat u hiervan heeft? Dan wordt waarschijnlijk de situatie van uw aanvraag her beoordeeld.

klooster 13 januari 2021 - 06:15

heeft u inmiddels een antwoord hierop? Wij zaten ook bij stichting WAG en zijn daar netjes uitgeschreven. We kregen van het IMG 1 dag voor kerst een bericht dat onze beslissings termijn verlengd was met 12 weken. Verder hebben wij nog niks weer gehoord

img 18 januari 2021 - 21:10

jullie krijgen helemaal niks stelletje niksnutten!

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.