Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

26 juni 2024

Voorinschrijving voor aanvullende vaste vergoeding medio juli van start

221.jpg (1)

Inwoners van het noordelijke en oostelijke deel van de gemeente Groningen kunnen vanaf vandaag fysieke schade melden volgens de nieuwe afhandelingswijze. Mensen die voor de eerste keer schade melden kunnen kiezen uit herstel van de woning tot € 60.000 zonder onderzoek naar schadeoorzaak of een financiële vergoeding. Mensen die voor een tweede of volgende keer schade melden krijgen daarnaast informatie over een nieuwe optie. Bij een herhaalmelding kunnen zij zich vanaf medio juli inschrijven voor de Aanvullende Vaste Vergoeding (AVV) die komend najaar stap voor stap van start gaat.

Voorinschrijving AVV

Aanvragers die al eerder schade hebben gemeld krijgen vanaf medio juli de optie om zich alvast in te schrijven voor de AVV. Deze voorinschrijving biedt een alternatief voor een keuze voor maatwerk of herstel. Dit voorkomt dat aanvragers onnodig een uitgebreide maatwerkprocedure moeten doorlopen om daarna wellicht alsnog voor de aanvullende vaste vergoeding te kiezen. Aanvragers die gebruik maken van de voorinschrijving AVV worden bij de start van de AVV als eerste in behandeling genomen.

Aanvullende Vaste Vergoeding

De AVV is bedoeld voor iedereen die in het verleden een schadevergoeding van (in totaal) minder dan € 10.000  ontving van TCMG of IMG. Ook vergoedingen door de NAM of het Centrum Veilig Wonen tellen mee. Groningers en Drenten kunnen, wanneer ze voldoen aan de voorwaarden, vanaf dit najaar een aanvraag doen voor de AVV. De vergoeding die zij kregen wordt dan aangevuld tot € 10.000. Ook vergoedingen van oud-eigenaren op het adres tellen mee. De AVV start dit najaar stap voor stap, waarbij we beginnen met de aanvragers die gebruikmaakten van de voorinschrijving.

Inwoners deel Groningen kunnen weer schade melden  

Het IMG introduceert de nieuwe afhandelingswijze stap voor stap om aanvragers snel te kunnen helpen. Bewoners van de gemeenten Eemsdelta, het Hogeland en Midden-Groningen konden eerder al schade melden volgens de nieuwe afhandelingswijze. Inwoners van het noordelijke en oostelijke deel van de gemeente Groningen komen daar nu dus bij. Vanaf medio juli volgen ook de overige bewoners van de gemeente Groningen, de gemeente Oldambt en de overige gemeenten.

Kaartje met Groningen-Noord en -Oost omcirkeld

Schade melden

Bij een nieuwe schademelding kunnen inwoners kiezen tussen:

  1. herstel van de woning tot € 60.000 zonder onderzoek naar schadeoorzaak of
  2. een financiële vergoeding (vaste vergoeding van € 10.000, vanaf medio juli voorschrijving AVV of maatwerkprocedure met onderzoek naar oorzaak schade). 

Na iedere schademelding doen we in principe een volledige schadeopname.