Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

23 mei 2024

IMG vult vergoeding immateriële schade automatisch aan

KVDV 20200425 Provincie Groningen 04 1920

Het IMG gaat voor aanvragers vergoedingen voor immateriële schade in een aantal situaties automatisch aanvullen. Dat gebeurt wanneer sprake is van versterking en sloop/nieuwbouw of het gelijktrekken van vergoedingen binnen huishoudens. Dit geldt voor zowel volwassenen als voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

Milder, menselijker en makkelijker

“Het automatisch aanvullen van vergoedingen voor immateriële schade past binnen het uitgangspunt om de schadeafhandeling milder, menselijker en nu ook nog makkelijker te maken. Bovendien wordt op deze manier voorkomen dat aanvragers vergoedingen mislopen en krijgen ze sneller duidelijkheid”, zegt IMG-bestuurslid Els van Schie.

Voorwaarden automatische aanvulling

De automatische aanvulling geldt voor aanvragers die al een besluit over hun aanvraag voor immateriële schade hebben ontvangen en nu te maken hebben met versterking of sloop-nieuwbouw of recht hebben op een (hogere) vergoeding vanwege het gelijktrekken van huishoudens. Omdat de vergoeding voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar wordt afgeleid van de vergoeding van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) – meestal hun ouders - worden zij ook automatisch aangevuld.

Eerste aanvulling voor kinderen en jongeren

De automatische aanvulling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar vindt voor de eerste keer plaats op 23 mei. Zo’n 750 aanvragers ontvangen dan een nieuw besluit. Hiermee wordt in totaal circa twee miljoen euro uitgekeerd. Degenen die in aanmerking komen, krijgen hierover bericht.

Aanvulling volwassenen in september

In september starten we met het automatisch aanvullen van de vergoedingen voor volwassenen. Daarna zal dit ongeveer elke drie maanden plaatsvinden, waarbij we afwisselen tussen de regeling voor volwassenen en die voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Degenen die in aanmerking komen, krijgen hierover bericht. Zodra bekend is wanneer en welke aanvulling plaatsvindt, communiceren we hierover op onze website.

Vervolgaanvragen in het najaar mogelijk

Naast het automatisch aanvullen wordt in het najaar mogelijk om een vervolgaanvraag te doen. Dit geldt voor volwassenen bij wie sprake is van nieuwe omstandigheden. Bijvoorbeeld als de omvang of afhandeltijd  van de schade is toegenomen door een nieuwe melding of als er een gegronde melding is van een acuut onveilige situatie. We beoordelen dan of iemand alsnog recht heeft op een (aanvullende) vergoeding voor immateriële schade.

Vervolgaanvraag voor kinderen en jongeren niet nodig

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is het doen van een vervolgaanvraag niet nodig omdat hun vergoeding is afgeleid van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) en automatisch wordt aangevuld.

Eerste aanvraag? Doe de quickscan

Dit nieuwsbericht is vooral bedoeld voor aanvragers die al een besluit op hun aanvraag immateriële schade hebben ontvangen. Bent u van plan om voor de eerste keer een aanvraag te doen voor uzelf en/of uw kind(eren)? Doe dan eerst de quickscan. Binnen 3 minuten weet u of het zinvol lijkt om een aanvraag in te dienen. Klik op volwassenen of kinderen om direct naar de quickscan te gaan.

Let op: de uitkomst van de quickscan is slechts een indicatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Veelgestelde vragen

 • Ik heb een (hogere) vergoeding gehad, maar mijn kind niet. Wordt dit automatisch aangevuld of moet ik een vervolgaanvraag doen?

  Als u (of de andere wettelijk vertegenwoordiger) recht heeft op een hogere vergoeding en u heeft eerder al een aanvraag voor uw kind gedaan, dan heeft uw kind doorgaans ook recht op een hogere vergoeding. U kunt hiervoor geen vervolgaanvraag voor uw kind indienen, dit herstellen wij voor u. Degene die de vergoeding voor het kind heeft aangevraagd, krijgt vanzelf bericht van ons.

 • Waarom moet ik een vervolgaanvraag doen als jullie toch automatisch aanvullen?

  In uw situatie kan sprake zijn van andere omstandigheden dan versterking of sloop/nieuwbouw of het gelijktrekken van vergoedingen binnen een huishouden. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een nieuwe afgeronde schadeprocedure. Ook kan er sprake zijn van omstandigheden waar wij geen beschikking over hebben. U kunt dan een vervolgaanvraag doen.

 • Ik heb geen (hogere) vergoeding gehad, maar ik heb hier wel recht op. Moet ik dan wachten tot jullie automatisch aanvullen?

  Het automatisch aanvullen van vergoedingen starten we vanaf september. We beginnen met de vergoedingen voor volwassenen en daarna gaan we afwisselend voor de regeling voor volwassenen en die van kinderen en jongeren tot en met 17 jaar ongeveer iedere drie maanden de aanvulling automatisch vergoeden. Dit gebeurt dus per regeling twee keer per kalenderjaar. Dit gaat automatisch en u hoeft hiervoor verder niets te doen.

 • Ik heb een vergoeding voor immateriële schade ontvangen van in totaal € 5.000. Kan ik een vervolgaanvraag doen als ik nieuwe schade aan mijn woning heb?

  Bij de regeling immateriële schade is het maximale bedrag dat u kunt ontvangen € 5.000. In zeer uitzonderlijke situaties kennen we een hogere vergoeding toe als er sprake is van maatwerk.