Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

14 maart 2024

IMG keert 63 miljoen euro extra uit aan vergoeding voor immateriële schade

Een bloeiend koolzaadveld met aan de horizon een boerderij.

De herbeoordeling van 70.000 aanvragen voor vergoeding voor immateriële schade is afgerond. Ruim 24.000 aanvragers ontvangen een (hoger) bedrag vanwege de verruimde regeling voor immateriële schade. In totaal wordt hierdoor ruim 63 miljoen euro extra aan schadevergoeding voor leed en verdriet uitgekeerd.

De reden voor de herbeoordeling is dat we de regeling voor immateriële schade hebben verruimd. Deze verruiming is vooral voor Groningers die te maken hebben (gehad) met sloop/nieuwbouw of versterkingsmaatregelen, omdat hun woning als onveilig is beoordeeld. Zij hebben recht op de hoogste vergoeding voor immateriële schade van 5.000 euro. Daarnaast trekken we de vergoedingen binnen huishoudens gelijk.

Invoering met terugwerkende kracht

Sinds afgelopen zomer hebben we ruim 70.000 eerder ingediende aanvragen voor immateriële schade opnieuw bekeken. Degenen die door deze verruimingen alsnog recht hebben op een (aanvullende) vergoeding, hebben deze inmiddels ontvangen of hierover bericht ontvangen. In totaal keren we door deze verruimingen een bedrag van ruim 63 miljoen euro uit. Het IMG zet hiermee een volgende stap in het uitvoeren van de maatregelen uit Nij Begun en bouwt hiermee aan het herstel van Groningen.

Nieuwe aanvragen voor immateriële schade vanaf eind deze maand mogelijk

Vanaf 27 maart is het weer mogelijk een eerste aanvraag voor immateriële schade te doen. Deze beoordelen we dan direct volgens de verruimde regels. Ook werken we op dit moment verder aan het mogelijk maken van vervolgaanvragen later dit jaar. Dit geldt vooral voor aanvragers die eerder een besluit hebben ontvangen over immateriële schade en bij wie nu sprake is van nieuwe omstandigheden. Bijvoorbeeld als er opnieuw schade is ontstaan als gevolg van nieuwe aardbevingen en daarvoor nieuwe schadevergoedingen zijn toegekend.

Meer informatie

 • Ik heb ook nu geen bericht gehad dat ik een (aanvullende) vergoeding krijg, wat betekent dit?

  Als u geen bericht heeft gekregen over een (aanvullende) vergoeding, dan hebben de verruimde regels voor immateriële schade voor u geen gevolgen.

 • Iemand binnen mijn huishouden is gecompenseerd, maar ik niet. Hoe kan dit?

  Het kan voorkomen dat er toch situaties zijn waardoor niet iedereen binnen een huishouden hetzelfde bedrag krijgt. Kijk u voor meer info hierover op onze website voor meer informatie. Komt u er niet uit, neemt u dan contact op met uw zaakbegeleider of met het Serviceloket.

 • Ik heb een (aanvullende) vergoeding ontvangen door de verruimingsmaatregelen, maar mijn kind nog niet. Hoe kan dit?

  Dit komt omdat u een aanvraag heeft gedaan voor uw kind(eren), terwijl uw eigen dossier nog opnieuw moest worden beoordeeld. Hierdoor is de (aanvullende) vergoeding die u heeft ontvangen, nog niet aangepast voor uw kind(eren). We werken eraan dit zo snel mogelijk te doen.

 • Kan ik vanaf nu ook een aanvraag doen, omdat mijn situatie is gewijzigd?

  Nee, dat is nog niet mogelijk. Vanaf nu kunt u alleen een eerste aanvraag doen voor immateriële schade, dus als u nog niet eerder een aanvraag heeft gedaan. Een vervolgaanvraag zoals nieuwe, aan u toegekende schade of sloop/nieuwbouw of versterking kunt u later dit jaar doen. Als hierover meer bekend is, informeren we u hierover op onze website.