Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

617 Meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

KVDV 20230327 Rondje Groningen Lente 12 1920

De afgelopen week ontvingen wij 617 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en handelden we er 433 af. Afgelopen week is circa 4 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe ruim 1,9 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,3 miljard euro voor fysieke schade, 511 miljoen euro voor waardedaling en 157 miljoen euro voor immateriële schade, inclusief immateriële schade voor kinderen en jongeren).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben we voor fysieke schade 359 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen we 569 nieuwe meldingen, waarvan meer dan 500 aanvragen voor de vaste vergoeding. We handelden de afgelopen week 405 schademeldingen af, waarvan 80 voor de vaste vergoeding. De werkvoorraad nam toe met 164 schademeldingen.

Keuze voor maatwerk en daadwerkelijk herstel

Bewoners die hun aanvraag voor een schadevergoeding hebben aangehouden, krijgen sinds 14 december 2023 de keuze voorgelegd hoe zij deze willen afhandelen. Tot nu toe zijn er ruim 10.000 keuzebrieven verstuurd aan bewoners die eerder voor maatwerk kozen. Ruim 49% van de bewoners maakte inmiddels de keuze om door te gaan met de maatwerkregeling met onderzoek naar de schadeoorzaak. Zo’n 15% van de bewoners maakte een voorlopige keuze voor daadwerkelijk herstel. De overige bewoners willen meer informatie voor zij een keuze maken.

Eind december 2023 werden ook ruim 2.500 keuzebrieven gestuurd aan bewoners die eerder kozen voor de vaste eenmalige vergoeding. Inmiddels bevestigt zo’n 95% van de bewoners hun keuze voor de vaste eenmalige vergoeding, zodat ook deze kunnen worden behandeld.

Persoonlijke hulp bij keuzemoment

Om aanvragers persoonlijk te helpen bij het maken van een keuze voor de schadeafhandeling, bellen we hen sinds 14 december 2023 op. Ook deze maand gaan we door met bellen en informeren van bewoners die een keuze kunnen maken.

Lees hier meer over de keuze voor bewoners met aangehouden aanvraag.

1,3 Miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,3 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 219 miljoen euro voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 219.899 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 39.521 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 200.971 meldingen afgehandeld, waarvan 38.632 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.502 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

Opnieuw schade melden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade gemeld worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingssnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Rapportcijfers

Schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een  na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,0. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 8,0. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,0. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 4,7.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke-schademeldingen is nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste drie weken. Dat is langer dan de maximaal 182 dagen waar het IMG naar streeft. De afgelopen week deden we 268 schade-opnames en verstuurden we 339 adviesrapporten.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten, berekenen we ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 258 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters naar boven en naar beneden zijn. 36 Procent van de schademeldingen is binnen een half jaar afgehandeld. Er zijn nu 1.870 (+11) openstaande schademeldingen van meer dan twee jaar oud.

De doorlooptijd wordt beïnvloed door dossiers die door aanvragers zijn aangehouden in afwachting van de uit te voeren kabinetsmaatregelen.

Besluiten fysieke schade

Er zijn tot nu toe 179.366 besluiten genomen waarmee 200.971 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 20.135 besluiten betreffen een afwijzing (11,2 procent). Afgelopen week werden 61 aanvragen afgewezen, 17,0 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.924 bezwaren ontvangen en 6.646 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,0 procent van het totale aantal verzonden beschikkingen.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 7.637 bezwaren ontvangen en zijn er 6.333 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 10,6 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedaling hebben we tot nu toe 6.499 bezwaren ontvangen en zijn er 6.460 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.