Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

22 december 2023

853 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

Met een tablet wordt een foto gemaakt van een scheur in een buitenmuur.

Afgelopen week hebben we in totaal 853 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en zijn er 2.122 afgehandeld. Afgelopen week is circa 17 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is ruim 1,7 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,1 miljard euro voor fysieke schade, 510 miljoen euro voor waardedaling en 87 miljoen euro voor immateriële schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben wij voor fysieke schade 1.908 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen wij tot 14 december (de datum waarop het tijdelijk niet mogelijk is nieuwe schades te melden) 804 nieuwe meldingen, waarvan 105 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 1.993 schademeldingen afgehandeld, waarvan 950 voor de vaste vergoeding. De werkvoorraad is afgenomen met 1.189 schademeldingen.

Stand van zaken keuzemoment

Bewoners die hun aanvraag voor een schadevergoeding hebben aangehouden, krijgen sinds 14 december 2023 de keuze voorgelegd hoe zij deze willen afhandelen. Dat kan op basis van het oude beleid of volgens de nieuwe aanpak. Inmiddels zijn zo’n 5.000 keuzebrieven verstuurd aan bewoners met een gepauzeerde aanvraag.  

Keuze voor maatwerk en daadwerkelijk herstel 

Tot nu toe zijn er zo’n 3.000 keuzebrieven verstuurd aan bewoners die eerder voor maatwerk kozen. 842 Bewoners maakten de keuze om door te gaan met de maatwerkregeling met onderzoek naar de oorzaak. 136 Bewoners maakten een voorlopige keuze voor daadwerkelijk herstel. De eerste keuzes van bewoners zijn niet representatief, omdat de eerste keuzenbrieven met name verstuurd werden naar de gemeenten waar de impact van aardbevingen het grootst is. Deze week werden ook zo’n 2.000 keuzebrieven gestuurd aan bewoners die eerder kozen voor de vaste eenmalige vergoeding. Inmiddels bevestigden 318 bewoners hun keuze voor de vaste eenmalige vergoeding, zodat ook deze kunnen worden behandeld.

Persoonlijke hulp bij keuzemoment

Om bewoners persoonlijke hulp aan te bieden bij het maken van een keuze voor de schadeafhandeling werden deze week zo’n 800 aanvragers gebeld. Het bellen en informeren van bewoners die een keuze kunnen maken gaat ook vandaag en in het nieuwe jaar door.

Lees hier meer over de keuze voor bewoners met aangehouden aanvraag.

Meer dan 1,1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 199 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 217.033 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 38.654 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 193.634 meldingen afgehandeld, waarvan 36.785 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.470 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben we geen aanvragen ontvangen voor immateriële schade en hebben we er geen afgehandeld. Tot nu toe hebben 72.518 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 72.318 besluiten genomen, waarvan 39.531 aanvragen zijn toegewezen.

Aanvragen vergoeding immateriële schade voor kinderen en jongeren

Sinds 23 oktober is het voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogelijk om een aanvraag te doen voor vergoeding voor immateriële schade. In totaal hebben wij tot nu toe 9.988 aanvragen ontvangen.

Waardedaling

Voor de waardedalingsregeling kwamen 49 aanvragen binnen en zijn 129 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 118.014 aanvragen ontvangen en 117.900 afgehandeld.

Rapportcijfers

Er zijn deze week geen actuele cijfers beschikbaar vanwege aanpassingen in het  computersysteem. We verwachten in januari 2024 weer wekelijks de waarderingscijfers te publiceren.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 542 schade-opnames gedaan en zijn 668 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 238 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 34 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.617 (+13) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

De doorlooptijd wordt beïnvloed door dossiers waarvan aanvragers hebben besloten om de beslissing in hun dossier aan te houden vanwege de onzekerheid over de nog uit te voeren kabinetsmaatregelen.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 172.738 besluiten genomen waarmee 193.634 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 19.160 besluiten betreffen een afwijzing (11,1 procent). Afgelopen week werden 348 aanvragen afgewezen, 18,2 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor bezwaren op besluiten over fysieke schade en waardedaling zijn deze week geen cijfers beschikbaar.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 7.354 bezwaren ontvangen en zijn er 4.816 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 10,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.