Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

17 oktober 2023

793 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

18.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 793 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en zijn er 528 afgehandeld. Afgelopen week is circa 4 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is ruim 1,7 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,1 miljard euro voor fysieke schade, 510 miljoen euro voor waardedaling en 87 miljoen euro voor immateriële schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben wij voor fysieke schade 376 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen wij 793 nieuwe meldingen, waarvan 140 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 493 schademeldingen afgehandeld, waarvan 101 vaste vergoeding. De werkvoorraad is toegenomen met 247 schademeldingen.

Aanhouden besluit

Vanwege de voorgenomen kabinetsmaatregelen om de schadeafhandeling te verbeteren, biedt het IMG aanvragers die in de besluitfase zitten de mogelijkheid om hun besluit aan te houden. Sinds het begin van deze tijdelijke maatregel zijn 9.718 dossiers aangehouden (maatwerk 5.978, VES 995 en bezwaar 2.745). Bij 1.721 dossiers staat de optie voor het aanhouden van besluit open. De doorlooptijd van deze dossiers wordt door het aanhouden van een besluit beïnvloed.

Lees verder:

Tijdelijke maatregel rond besluiten over fysieke schade

Meer dan 1,1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 194 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 210.935 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 37.361 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 187.700 meldingen afgehandeld, waarvan 35.347 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.463 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben we geen aanvragen ontvangen voor immateriële schade en hebben we er ook geen afgehandeld. Tot nu toe hebben 72.518 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 72.318 besluiten genomen, waarvan 39.531 aanvragen zijn toegewezen.

Waardedaling

Voor de waardedalingsregeling kwamen 53 aanvragen binnen en zijn 35 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 117.506 aanvragen ontvangen en 117.352 afgehandeld.

Rapportcijfers

54.676 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,0 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,1, afgelopen week was dat een 5,3. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat 8,9. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 4,7.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 450 schade-opnames gedaan en zijn 255 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 238 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 27 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.445 (+30) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

De doorlooptijd wordt beïnvloed door dossiers waarvan aanvragers hebben besloten om de beslissing in hun dossier aan te houden vanwege de onzekerheid over de nog uit te voeren kabinetsmaatregelen.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 167.537 besluiten genomen waarmee 187.700 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 18.310 besluiten betreffen een afwijzing (10,9 procent). Afgelopen week werden 36 aanvragen afgewezen, 9,6 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.614 bezwaren ontvangen en zijn er 5.668 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.455 bezwaren ontvangen en zijn er 6.301 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 7.158 bezwaren ontvangen en zijn er 3.956 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 9,9 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.