Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

2 augustus 2023

579 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

183.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 579 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en zijn er 495 afgehandeld. Afgelopen week is circa 2 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is ruim 1,7 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,1 miljard euro voor fysieke schade, 509 miljoen euro voor waardedaling en 86 miljoen euro voor immateriële schade).

In afwachting van besluitvorming over de voorgenomen kabinetsmaatregelen (naar aanleiding van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen) biedt het IMG aanvragers de mogelijkheid om de behandeling van hun dossier te pauzeren. Dossiers die na akkoord van het bestuur worden gepauzeerd, worden niet langer als gesloten aangemerkt. Deze gepauzeerde dossiers zijn namelijk in feite niet afgerond. Hierdoor is het totaal afgehandelde dossiers lager dan voorgaande week. Hetzelfde geldt voor het aantal openstaande- en afgewezen dossiers.

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben wij voor fysieke schade 238 besluiten genomen. Voor fysieke schade ontvingen wij 444 nieuwe meldingen (zoals scheuren in muren) binnen, waarvan 181 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 310 schademeldingen afgehandeld, waarvan 94 vaste vergoeding. De werkvoorraad is toegenomen met 870 schademeldingen.

Aanhouden besluit

Vanwege de voorgenomen kabinetsmaatregelen om de schadeafhandeling te verbeteren, biedt het IMG aanvragers die in de besluitfase zitten de mogelijkheid om hun besluit aan te houden. Sinds het begin van deze tijdelijke maatregel zijn 7.207 dossiers aangehouden (maatwerk 4.041, VES 452 en bezwaar 2.521). Bij 1.550 dossiers staat de optie voor het aanhouden van besluit open. De doorlooptijd van deze dossiers wordt door het aanhouden van een besluit beïnvloed.

Lees verder:

Tijdelijke maatregel rond besluiten over fysieke schade

Meer dan 1,1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 187 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 205.194 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 35.794 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 183.032 meldingen afgehandeld, waarvan 33.760 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.460 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben 92 mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er 849 afgehandeld. Tot nu toe hebben 72.457 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 71.418 besluiten genomen, waarvan 39.086 aanvragen zijn toegewezen.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 43 aanvragen binnen en zijn 72 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 117.066 aanvragen ontvangen en 116.788 afgehandeld.

53.015 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,1, afgelopen week was dat een 7,5. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,8, de afgelopen week was dat een 5,3. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat 8,5. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,0 en afgelopen week was dat 5.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 283 schade-opnames gedaan en zijn 333 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 234 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 13 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.583 (+97) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

De doorlooptijd wordt beïnvloed door dossiers waarvan aanvragers hebben besloten om de beslissing in hun dossier aan te houden vanwege de onzekerheid over de nog uit te voeren kabinetsmaatregelen.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 163.766 besluiten genomen waarmee 183.032 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 17.863 besluiten betreffen een afwijzing (10,9 procent). Afgelopen week werden 494 aanvragen afgewezen, 48,6 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.532 bezwaren ontvangen en zijn er 5.489 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.420 bezwaren ontvangen en zijn er 6.228 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 6.917 bezwaren ontvangen en zijn er 3.182 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 9,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.