Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

22 augustus 2023

340 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

181.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 340 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en zijn er 463 afgehandeld. Afgelopen week is circa 2 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is ruim 1,7 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,1 miljard euro voor fysieke schade, 509 miljoen euro voor waardedaling en 87 miljoen euro voor immateriële schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben wij voor fysieke schade 298 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen wij 297 nieuwe meldingen, waarvan 97 aanvragen voor de vaste vergoeding (VES). De afgelopen week zijn 368 schademeldingen afgehandeld, waarvan 149 voor de vaste vergoeding. De werkvoorraad is afgenomen met 71 schademeldingen.

Aanhouden besluit

Vanwege de voorgenomen kabinetsmaatregelen om de schadeafhandeling te verbeteren, biedt het IMG aanvragers die in de besluitfase zitten de mogelijkheid om hun besluit aan te houden. Sinds het begin van deze tijdelijke maatregel zijn 7.870 dossiers aangehouden (maatwerk 4.592, VES 770 en bezwaar 2.726). Bij 1.774 dossiers staat de optie voor het aanhouden van besluit open. De doorlooptijd van deze dossiers wordt door het aanhouden van een besluit beïnvloed.

Lees verder:

Tijdelijke maatregel rond besluiten over fysieke schade

Meer dan 1,1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 189 miljoen euro voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 206.483 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 36.225 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 184.111 meldingen afgehandeld, waarvan 34.178 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.461 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

Tot nu toe hebben 72.518 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 72.518 aanvragen afgehandeld, waarvan 39.529 zijn toegewezen. Door een onbekende oorzaak ontbreekt het aantal aanvragen van de afgelopen week.

Waardedaling

Voor de waardedalingsregeling kwamen 43 aanvragen binnen en zijn 65 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 117.181 aanvragen ontvangen en 116.999 afgehandeld.

Rapportcijfers

54.394 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is 7,1, afgelopen week was dat 7,4. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld 7,8, over de afgelopen week is geen cijfer bekend. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat 9,2. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 4,7 en afgelopen week was dat 5,5.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 183 schade-opnames gedaan en zijn 201 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 234 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 16 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.493 (-20) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

De doorlooptijd wordt beïnvloed door dossiers waarvan aanvragers hebben besloten om de beslissing in hun dossier aan te houden vanwege de onzekerheid over de nog uit te voeren kabinetsmaatregelen.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 164.616 besluiten genomen waarmee 184.111 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 17.879 besluiten betreffen een afwijzing (10,9 procent).

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.556 bezwaren ontvangen en zijn er 5.560 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.423 bezwaren ontvangen en zijn er 6.245 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 7.048 bezwaren ontvangen en zijn er 3.330 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 9,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.