Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

30 mei 2023

882 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

655.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 882 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en zijn er 2076 afgehandeld. Afgelopen week is circa 6 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is circa 1,7 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,1 miljard euro voor fysieke schade, 507 miljoen euro voor waardedaling en 80 miljoen euro voor immateriële schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben wij voor fysieke schade 711 besluiten genomen. Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 573 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 112 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 793 schademeldingen afgehandeld, waarvan 8 vaste vergoeding. De werkvoorraad is de afgelopen week afgenomen met 220 schademeldingen.

Lees ook: Tijdelijke maatregel rond besluiten over fysieke schade

Meer dan 1,1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 181 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 200.893 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 34.464 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 180.351 meldingen afgehandeld, waarvan 32.455 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.441 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben 211 mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er 1.003 afgehandeld. Tot nu toe hebben 69.090 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 65.569 besluiten genomen, waarvan 36.279 aanvragen zijn toegewezen.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 98 aanvragen binnen en zijn 280 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 116.389 aanvragen ontvangen en 115.793 afgehandeld.

51.889 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,1 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade.

De waarderingscijfers voor fysieke schade en vaste vergoeding ontbreken omdat aanvragers van wie de aanvraag in de besluitfase zit, de keuze krijgen om het besluit uit te stellen tot de kabinetsplannen van kracht zijn. Hierdoor zijn er afgelopen week géén aanvragen fysieke schade en vaste vergoeding afgerond en daardoor zijn er geen waarderingscijfers gegeven. 

De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 7,6. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,0 en afgelopen week was dat 5,5.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 404 schade-opnames gedaan en zijn 416 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 277 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 21 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.337 (-1) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 161.762 besluiten genomen waarmee 180.351 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 17.828 besluiten betreffen een afwijzing (11 procent). Afgelopen week werden 117 aanvragen afgewezen 16,5 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.357 bezwaren ontvangen en zijn er 5.399 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.362 bezwaren ontvangen en zijn er 6.123 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 6.391 bezwaren ontvangen en zijn er 2.536 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 9,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.