Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

25 april 2023

IMG-reactie op voorstellen kabinet

937.jpg

Het kabinet heeft vandaag met een pakket aan maatregelen gereageerd op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie. Het IMG is positief over het voornemen om zijn bevoegdheden te verruimen, zodat we in de praktijk meer kunnen doen voor gedupeerden. Om te beoordelen wat de uitwerking is van alle maatregelen in de praktijk, levert het IMG medio mei een uitvoeringstoets op.

Uit de voorstellen blijkt dat het kabinet bereid is vergaande stappen te nemen voor de verbetering van de schadeafhandeling voor de inwoners van Groningen en Drenthe. Daarmee geeft het kabinet gehoor aan de roep om het IMG meer bevoegdheden te geven.

Daarnaast besluit het kabinet om bij schades tot 40.000 euro de causaliteit los te laten. Dat wil zeggen dat het IMG tot dit bedrag niet meer verplicht is te onderzoeken of NAM wel of niet aansprakelijk is voor die schades, zoals nu nog wel het geval is. Dit helpt discussies te voorkomen over de schadeoorzaak aan gebouwen.

Het is nu nog te vroeg om te beoordelen hoe de maatregelen in de praktijk zullen uitpakken. Het is daarom belangrijk om ze op hun uitvoerbaarheid te toetsen en voor- en nadelen in kaart te brengen. Het IMG betrekt hierbij nadrukkelijk de maatschappelijke organisaties

Lees meer