Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

2 december 2022

IMG neemt juridische stappen tegen bemiddelingsbureau

59.jpg

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gaat aangifte doen tegen een bemiddelingsbureau dat misbruik heeft gemaakt van persoonsgegevens uit het klantportaal. Uit intern onderzoek blijkt dat het bureau deze gegevens onrechtmatig heeft verkregen door zich in het klantportaal voor te doen als iemand anders. Daarnaast heeft het IMG het bedrijf verzocht te stoppen met het aanschrijven van bewoners op basis van de onrechtmatig verkregen gegevens en te stoppen met misleidende communicatie.

Hoe zit het ook alweer?

Onlangs kwam in het nieuws dat een bemiddelingsbureau, dat gedupeerden helpt bij de afhandeling van mijnbouwschade, brieven heeft verzonden naar adressen waarop nog geen aardbevingsschade is gemeld. Dit riep vragen op over hoe het bureau aan deze gegevens was gekomen.

Uit onderzoek bij het IMG blijkt dat het bedrijf inlogde in het klantportaal waar gedupeerden schade kunnen melden. Inloggen gebeurde met DigiD of eHerkenning, waarna het bureau willekeurig adressen invoerde om te achterhalen of daarop eerder schade is gemeld. Deze informatie heeft het bureau gebruikt om gericht brieven te sturen naar bewoners om hun dienstverlening aan te bieden.

Onrechtmatig handelen

Na het invoeren van het adres moest er antwoord geven worden op de vraag of je eigenaar, erfgenaam of gemachtigde bent. Vervolgens was te zien of op dat adres in het verleden schade is gemeld. Omdat het bureau zich in dit geval voordoet als iemand anders, is hier volgens het IMG sprake van onrechtmatig handelen, wat reden is om aangifte te doen. De mogelijkheid om andere adressen in te voeren dan het eigen, is niet meer mogelijk.

Zorgen over misbruik door bemiddelingsbureaus

Het IMG heeft eerder haar zorgen geuit over bemiddelingsbureaus die geld vragen voor de bemiddeling bij de afhandeling van mijnbouwschade. Op zich is dat niet verboden, maar in sommige gevallen is er sprake van misleiding en wordt de indruk gewekt dat mensen te maken hebben met het IMG, terwijl dat niet het geval is. Hier treedt het IMG tegenop.

Gratis schademelden bij IMG

Het IMG benadrukt dat de eigen aanvraagprocedure eenvoudig, snel en gratis is. Daarnaast geeft het IMG kosteloos begeleiding bij de schadeafhandeling. Het is daarom zonde om bij een bemiddelingsbureau honderden euro’s te moeten betalen voor de afhandeling van mijnbouwschade.

Datalek

Zoals het IMG eerder communiceerde, is in deze kwestie sprake van een datalek. Dat er op een adres wel of geen schademelding is gedaan, is namelijk een persoonsgegeven. Het IMG gaat uit van vertrouwen en heeft als doel om het aanvragen van schadevergoedingen zo eenvoudig mogelijk te maken. Het IMG betreurt het dat hierdoor een datalek is ontstaan en dat hier misbruik van is gemaakt.

Omvang datalek

Het bemiddelingsbureau heeft verklaard dat ze bewoners van tussen de vijftig en zestig adressen heeft aangeschreven en dat er verder geen voorraad aan adressen en persoonsgegevens bestaat. Het datalek is direct na ontdekking vrijdag 18 november 2022 door het IMG gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Maatregelen

Naast de melding bij de AP, heeft het IMG de volgende stappen ondernomen om verdere verspreiding van persoonsgegevens te voorkomen:

Het IMG het datalek dichtgezet waardoor niet meer wordt getoond of er een eerdere schademelding op een adres is gedaan;
Voor de lange termijn licht het IMG het ontwerp door van de aanvraagprocedure in het klantportaal om toekomstige datalekken te voorkomen, zonder dat dit de dienstverlening beperkt.

Hoe gaat het IMG om met persoonsgegevens? 

Het IMG neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens. Voorafgaand aan het verzamelen, verstrekken of anderszins verwerken maakt het IMG een analyse en neemt maatregelen zodat persoonsgegevens beveiligd zijn. Lees meer over hoe het IMG omgaat met persoonsgegevens.