Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

7 december 2022

2.588 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

181.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 2.588 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 3.730 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 6 miljoen euro uitgekeerd aan schadevergoeding. In totaal is 1,57 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,03 miljard euro voor fysieke schade, 489 miljoen euro voor waardedaling en 50 miljoen euro voor immateriële schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 949 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 588 aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 1.060 schademeldingen afgehandeld, waarvan 445 vaste vergoeding.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,03 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 152 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 184.404 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 27.929 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 164.671 meldingen afgehandeld, waarvan 25.302 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze hebben gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.211 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.  

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als je voor de afhandeling van bevingsschade hebt gekozen voor de vaste vergoeding, kan je opnieuw schade aanvragen als op jouw adres een nieuwe beving een trillingssnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt. 

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1.459 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 2.601 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben wij 48.183 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 37.017 besluiten genomen, waarbij 22.198 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november 2021 vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen en Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 180 aanvragen binnen en zijn er 69 afgehandeld. In totaal hebben we nu 107.949 aanvragen ontvangen en 107.007 afgehandeld.

42.878 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,3 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 5,6. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 9. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8,6. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2 en afgelopen week was dat 5,9.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 111 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 280 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 368 schade-opnames gedaan en zijn 159 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 193 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 46 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.468 (+4) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 148.462 besluiten genomen waarmee 164.671 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 15.239 besluiten betreffen een afwijzing (10,3 procent). Afgelopen week werden 313 aanvragen afgewezen, 36,9 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.621 bezwaren ontvangen en zijn er 4.613 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.088 bezwaren ontvangen en zijn er 6.001 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 3.609 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 990 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 9,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.