Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

21 november 2022

Tegemoetkoming oud-huiseigenaren na NAM-vergoeding waardedaling

294.jpg

Voormalig huiseigenaren hebben bij verkoop van hun woning in Gronings aardbevingsgebied mogelijk een lagere vergoeding voor waardedaling van de NAM ontvangen dan ze bij het IMG gekregen zouden hebben. Het gaat om oud-eigenaren die tussen februari 2014 en juni 2020 gebruik hebben gemaakt van de waardedalingsregeling van de NAM. Hadden zij gebruik gemaakt van de huidige Waardedalingsregeling van het IMG, dan was de vergoeding in ongeveer 60 procent van de verkopen hoger geweest.

Volgens de gegevens van het IMG gaat het om circa 9.750 voormalig huiseigenaren. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor het mogelijke verschil tussen de vergoeding van de NAM en de vergoeding voor waardedaling van het IMG. Aanvragen kan vanaf 5 december.

Eind 2020 trokken huiseigenaren bij de politiek aan de bel, dat de NAM-regeling afweek van de Waardedalingsregeling van het IMG. Daarop heeft het Rijk 25 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarmee het IMG een tegemoetkoming kan uitbetalen.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming is bedoeld voor oud-eigenaren van een woning die tussen februari 2014 en juni 2020 een vergoeding voor waardedaling van de NAM hebben ontvangen voor hun verkochte woning. Zij hebben hiervoor een Vaststellingsovereenkomst met de NAM getekend.

Vergoeding

Het IMG berekent wat de vergoeding zou zijn geweest als de oud-eigenaar een aanvraag had gedaan bij het IMG. Is deze hoger dan wat de oud-eigenaar van de NAM heeft ontvangen? Dan wordt het verschil alsnog uitgekeerd. Voor de berekening van de tegemoetkoming zijn de volgende zaken van belang:

  • locatie van de woning: in of buiten Waardedalingsgebied.
  • verkoopprijs van de woning.
  • percentage waardedaling dat voor de postcode is vastgesteld.
  • periode waarin de verkochte woning in eigendom is geweest.
  • verdeling eigendom woning over de eigenaren (eigendomspercentage).
  • ontvangen vergoeding van de NAM.

Om de aanvraag voor een tegemoetkoming te vergemakkelijken heeft het IMG deze gegevens al vooraf ingevuld. Oud-eigenaren hoeven deze gegevens in de meeste gevallen alleen nog te controleren en te verzenden.

Actualisatie

Vanaf 1 januari 2023 wordt de Waardedalingsregeling van het IMG geactualiseerd. Een van de redenen daarvoor is dat de waarde van woningen zich is blijven ontwikkelen, dus ook in het aardbevingsgebied. De rekenmethode wordt op 1 januari aangepast naar de nieuwste inzichten. Daarbij veranderen de percentages en wordt het postcodegebied uitgebreid.

Voor de tegemoetkoming NAM geldt een overgangsperiode van ruim 6 maanden, van 5 december 2022 tot 1 juli 2023. In deze periode wordt de aanvraag voor tegemoetkoming NAM berekend aan de hand van de meest gunstige methode. Vanaf 1 juli 2023 wordt de aanvraag behandeld volgens de geactualiseerde methode.

Achtergrondinformatie

Lees voor meer achtergrondinformatie de brieven van het kabinet aan de Tweede Kamer: