Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

29 november 2022

2.562 meldingen voor fysieke schade en IMS

261.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 2.562 meldingen ontvangen voor fysieke schade en immateriƫle schade. We hebben 1.635 meldingen afgehandeld. In totaal is 1,51 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,03 miljard euro voor fysieke schade, 48 miljoen euro voor immateriƫle schade).

Vanwege technische problemen ontbreken de cijfers voor waardedaling van deze week. Daarom is het deze week niet mogelijk om een totaalbeeld te geven van zowel de uitgekeerde schadebedragen als het aantal schademeldingen en afgehandelde meldingen. Dit nieuwsbericht beperkt zich tot de cijfers van fysieke schade en immateriële schade.

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 918 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 609 aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 1.114 schademeldingen afgehandeld, waarvan 404 vaste vergoeding.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,03 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 150 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 183.455 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 27.341 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 163.611 meldingen afgehandeld, waarvan 24.857 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze hebben gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.202 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.  

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als je voor de afhandeling van bevingsschade hebt gekozen voor de vaste vergoeding, kan je opnieuw schade aanvragen als op jouw adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt. 

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1.644 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 521 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben wij 46.724 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 34.416 besluiten genomen, waarbij 21.090 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta, Het Hogeland en Midden-Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Rapportcijfers

42.878 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,0 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 5,1. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 6,5. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8,6. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2 en afgelopen week was dat 5,2.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 196 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 280 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 282 schade-opnames gedaan en zijn 156 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 201 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 44 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.464 (+4) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 147.613 besluiten genomen waarmee 162.497 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 14.926 besluiten betreffen een afwijzing (10,1 procent). Afgelopen week werden 146 aanvragen afgewezen, 14,8 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.571 bezwaren ontvangen en zijn er 4.579 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 3.516 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 926 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.