Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

6 september 2022

Aanvullende vaste vergoeding na afwijzing

Groningers die in het verleden geen of een geringe schadevergoeding kregen, gaat het IMG de keuze bieden om dit aan te vullen tot een vaste vergoeding van 5.000 euro. Het gaat om adressen waar de vaste vergoeding eerder nog niet mogelijk was. Het IMG wil hiermee de verschillen verkleinen die in de schadeafhandeling kunnen zijn ontstaan.

122.jpg

Aanvullende compensatie

Het IMG ontwikkelt hiervoor nu een aanpak. Doel is deze aanvullende compensatie in de tweede helft van 2023 aan te gaan bieden. Gezien de grote aantallen is hiervoor een aanpassing van de werkwijze en systemen nodig. Het gaat om een groep van circa 40.000 adressen waarvoor het eerder niet mogelijk was om te kiezen voor de eenmalige vaste vergoeding. In totaal gaat het daarmee om een bedrag van potentieel 100 miljoen euro schadevergoeding bovenop de ruim 970 miljoen euro die het IMG tot op heden aan vergoeding voor fysieke schade heeft toegekend. De vaste vergoeding was al mogelijk voor circa 200.000 adressen en wekelijks wordt er gemiddeld al honderden keren om verzocht. Daar komen straks dus circa 40.000 adressen bij waar die keuze mogelijk wordt.

Er zijn sinds 16 augustus 2012, de zware beving van Huizinge, in totaal 245.000 schademeldingen afgehandeld. Eerst door de NAM en het CVW, die 95.000 schademeldingen afhandelden en sinds 19 maart 2018 verzorgt het IMG (en voorganger de TCMG) de schadeafhandeling. Er werden sindsdien 150.000 schademeldingen voor fysieke schade afgehandeld.

Vaste vergoeding

Het IMG biedt sinds november 2021 de mogelijkheid om een vaste vergoeding van 5.000 euro te ontvangen. Die is bedoeld voor woningeigenaren in gebieden waar de kans op schade relatief klein is, maar waar mijnbouwschade op voorhand ook niet is uit te sluiten. Er is in het kader van de vaste vergoeding geen schadebeoordeling nodig. Evenmin bestaat er dus het risico op een afwijzing omdat in het concrete geval zou worden geconcludeerd dat de schade niet door mijnbouw is veroorzaakt. Deze vorm van afhandeling geniet inmiddels de voorkeur van verreweg de meeste schademelders die verder weg van de epicentra van de bevingen wonen. Er kozen inmiddels circa 30.000 aanvragers voor.

Voorwaarde ‘schadeverleden’ geschrapt

In het verleden zijn er verschillen ontstaan bij de schadebeoordeling die ertoe hebben geleid dat soms bij buren met vergelijkbare woningen, uiteenlopende bedragen zijn toegekend. Ook de invoering van de vaste vergoeding kon tot verschil leiden, omdat de keuze daarvoor niet mogelijk was op een adres waar al eerder enige schade was beoordeeld (door NAM/CVW of door de TCMG/IMG). Het IMG gaat deze voorwaarde nu schrappen.

“Verkleinen verschillen”

“De verschillen leiden tot gevoelens van ongelijke behandeling. Met deze maatregel verkleinen we de verschillen die in de maatwerkaanpak zijn ontstaan en we lossen het verschil volledig op als het is ontstaan door de invoering van de vaste vergoeding”, zegt Bas Kortmann, bestuursvoorzitter van het IMG.

Voorbeelden

  • Een woningeigenaar meldde bij de TCMG schade in 2019 en kreeg daarna 3.000 euro vergoed. De optie voor een vaste vergoeding bestond toen nog niet. Een buurman meldde zich in november 2021 en koos voor een vaste vergoeding en kreeg met een vergelijkbare schadesituatie een vergoeding van 5.000 euro. De eerstgenoemde Groninger kan straks alsnog zijn vergoeding van 3.000 euro laten aanvullen met 2.000 euro.
  • Een woningeigenaar meldde zich in 2016 bij NAM/CVW. Er volgde een inspectie, er werd een rapport opgemaakt, maar er werd geen schadevergoeding toegekend. Als er nieuwe schade is, kan er nu alsnog wel gekozen worden voor de vaste vergoeding van 5.000 euro bij het IMG.
  • Als er in geval van een eerdere melding bij NAM/CVW bijvoorbeeld al eerder wél 1.000 euro was toegekend, kan bij nieuwe schade bij het IMG eenmalig 4.000 euro aanvullende vaste vergoeding worden verkregen.

Vaste vergoeding of maatwerk

De vaste vergoeding betreft een keuze en dit geldt ook voor de eventuele aanvulling daarvan. Wie eenmaal kiest voor een vaste vergoeding kiest daarbij ook voor de bijbehorende voorwaarden. Aangenomen wordt dat alle aanwezige schade met de vaste vergoeding is afgehandeld. Zo kan er dan niet opnieuw schade worden gemeld tenzij er een nieuwe beving is geweest die op dat adres leidt tot een trillingssnelheid van ten minste 5 mm/s (1% overschrijdingskans). Nieuwe schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling kan wel altijd worden gemeld.

Afwijzen vaste vergoeding

Wie al wel een aanbod heeft gehad voor de vaste vergoeding, kan na een keuze voor het maatwerktraject niet alsnog opnieuw voor de vaste vergoeding of een aanvullende vergoeding kiezen. Wel kan dan opnieuw een schade worden gemeld waarbij een maatwerkafhandeling volgt. Zeker bij grotere en complexere schades, ligt een maatwerktraject meer voor de hand.

Meer informatie

De schadeafhandeling gaat ondertussen gewoon door. Op onze website staat meer informatie wat dit besluit voor een individuele aanvrager kan betekenen. Komende tijd zullen we het besluit in meer detail uitwerken en via deze website communiceren.