Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

23 augustus 2022

1604 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1.604 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 1.077 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 5 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is 1,485 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (972 miljoen voor fysieke schade, 484 miljoen euro voor waardedaling en 29 miljoen euro voor immateriƫle schade).

446.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding 

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 922 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen. 540 hiervan zijn aanvragen voor de vaste vergoeding. De cijfers van de vaste vergoeding zijn vorige week niet opgenomen in de rapportage en deze week verwerkt, wat het verschil met vorige week (305 nieuwe schademeldingen) verklaart. Er zijn 953 schademeldingen afgehandeld, waarvan 507 vaste vergoeding. 

In totaal zijn er 170.103 meldingen gedaan voor fysieke schade (21.372 vaste vergoeding) en zijn 150.854 meldingen afgehandeld (19.249 vaste vergoeding) en hebben wij in totaal 972 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade (126,1 miljoen euro vaste vergoeding).

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 624 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 8 afgehandeld. In totaal hebben wij 26.660 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 19.531 besluiten genomen, waarbij 12.448 keer schadevergoeding is toegekend. 

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta en vanaf deze week een deel van de gemeente Hoogeland. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 58 aanvragen binnen en zijn er 116 afgehandeld. 

38.102 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,5 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,3. Afgelopen week was dat een 5,5. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dat een 8,5. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. Afgelopen week was dat een 8,7. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,7. Afgelopen week was dat een 7,5.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 31 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 238 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 217 schade-opnames gedaan en zijn 226 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 209 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 46 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.353 (+24) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 136.297 besluiten genomen waarmee 150.854 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 13.007 Besluiten betreffen een afwijzing (9,6 procent). Afgelopen week werden 106 aanvragen afgewezen, 12 procent van het aantal besluiten in die week. 

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 106.405 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 89.672 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 105.878 aanvragen afgehandeld, waarbij 26.264 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.054 bezwaren ontvangen en zijn er 4.125 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd. 

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.008 (+5) bezwaren ontvangen. Afgezet tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,7 procent. In totaal zijn 5.910 bezwaren afgehandeld.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 2.272 (+254) bezwaren ontvangen, waarvan 224 zijn afgehandeld. Het totaal aantal bezwaren is 11,6 procent van het totaal aantal besluiten dat is genomen.