Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

24 mei 2022

2188 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 2188 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 1211 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 4 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe 1,401 miljard euro uitgekeerd aan schadevergoeding (922 miljoen euro voor fysieke schade, 471 miljoen euro voor waardedaling en 8 miljoen euro immateriƫle schade).

230.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Door ICT-problemen zijn er deze week geen cijfers beschikbaar van de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 469 schademeldingen bij ons binnengekomen. Er zijn 536 schademeldingen afgehandeld.

In totaal zijn er 160.992 meldingen gedaan voor fysieke schade, zijn er 139.518 meldingen afgehandeld en hebben wij in totaal 922 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1352 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 619 afgehandeld. In totaal hebben wij 8445 aanvragen ontvangen, dat is inclusief de proef die wij in juni 2021 zijn gestart. Tot nu toe zijn 3360 besluiten genomen, waarbij 2787 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta en vanaf deze week een deel van de gemeente Hoogeland. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 367 aanvragen binnen en zijn er 193 afgehandeld. 32.062 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,6 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,3. Afgelopen week was dit een 6,3. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 7,9. Afgelopen week was dit een 6,9. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 7,7. Afgelopen week was dit een 6,5. 

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 67 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 259 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft.

De afgelopen maanden is de verwachte doorlooptijd gestegen doordat we momenteel veel oude dossiers afhandelen. Waaronder aanvragen die tijdelijk op pauze hebben gestaan, zaken die voor de vaste vergoeding in aanmerking kwamen en voormalige langlopende dossiers. Deze dossiers hebben nu effect op de berekening waarmee de verwachte doorlooptijd wordt bepaald. De verwachting is dat de door verwachte doorlooptijd de komende tijd nog hoog blijft en daarna zal teruglopen.

De afgelopen week zijn 193 schade-opnames gedaan en zijn 374 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 146 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 58 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 995 (+2) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 126.295 besluiten genomen waarmee 139.518 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 11.677 besluiten betreffen een afwijzing (9,2 procent). Afgelopen week werden 79 aanvragen afgewezen, 16,1 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 104.285 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 87.983 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 103.257 aanvragen afgehandeld, waarbij 25.854 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren.

Voor waardedalingsbesluiten is een aantal bezwaren ingetrokken, waardoor het totaalaantal bezwaren met drie is afgenomen ten opzichte van vorige week. Afgezet tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,7 procent.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 151 bezwaren ontvangen, waarvan 19 zijn afgehandeld. Het totaal aantal bezwaren is 4,5 procent van het totaal aantal besluiten dat is genomen.