Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Vandaag regeling Immateriële schade van start

749.jpg

Vanaf vandaag kan een eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen, daarvoor een schademelding doen bij het IMG. De regeling voor Immateriële schade is gestart. De invoering verloopt gefaseerd, te beginnen in een deel van de gemeente Eemsdelta.

Voorbereiden op bredere openstelling

De afhandeling van immateriële schade is nieuw en mogelijk tienduizenden Groningers zullen er gebruik van maken. Gelet op deze aantallen zal het IMG in eerste instantie starten met twee groepen in 2021, waarna in januari de bredere openstelling zal plaatsvinden. Zo moet worden voorkomen dat juist bij deze schademeldingen vertraging ontstaat tijdens de afhandeling ervan.

Van honderden naar duizenden

De gefaseerde openstelling lijkt in die zin op de Waardedalingsregeling. Hoe meer ervaring het IMG opdoet, hoe groter het aantal adressen waarvoor een aanvraag indienen mogelijk wordt via het digitale aanvraagportaal.

De opschaling gaat daarmee van enkele honderden, tot duizenden per startfase. De regeling start vanaf vandaag voor circa 850 adressen in de gemeente Eemsdelta. Daar wordt deze week ook een brochure met informatie over de regeling toegestuurd. Erna volgt in december 2021 opnieuw een groep van nog eens circa 850 adressen in Eemsdelta.

In het eerste kwartaal van 2022 volgen de resterende adressen Eemsdelta, gevolgd door adressen in de gemeente Het Hogeland (tweede kwartaal), Midden-Groningen (derde kwartaal) en in het vierde kwartaal de adressen in de overige gemeenten. Als de uitvoering meer tijd vergt, kan dit mogelijk verschuiven. Omgekeerd geldt ook, als de uitvoering het aankan is versnelling ook een optie.

Hoe dichter bij de startdatum, hoe gedetailleerder we hierover communiceren op deze site en via andere kanalen. Het is ook mogelijk interesse aan te geven. Dan volgt per mail een bericht op het moment dat de betreffende fase start. Kijk hier voor de precieze fasering.

Pilot afgerond

Eerder werd al een pilot gedaan die bevestigde dat de aangeboden schaderegeling voor ernstig leed en verdriet passend is. Het ging hier om een geselecteerde groep, die zoveel als mogelijk een weerspiegeling vormde van de totale groep aanvragers. De pilot werd vorige maand afgerond. Er werden circa 170 aanvragen ingediend. Het resulteerde in ruim €425.000 aan toegekende vergoedingen. Het IMG kent per persoon €1.500, €3.000 of €5.000 toe. Bij 9 procent van de besluiten was sprake van een afwijzing.

Zelfstandig en digitaal

De procedure is zo laagdrempelig mogelijk gehouden om grote aantallen aan te kunnen. De aanvraag kan volledig digitaal en zelfstandig worden doorlopen. Voor wie een digitale aanvraag lastig is, bestaat de mogelijkheid om via het serviceloket telefonische ondersteuning te krijgen of indien gewenst met een zaakbegeleider aan huis. In uitzonderlijke situaties zal er een maatwerkprocedure nodig zijn. In de pilotfase was daar bij één huishouden sprake van.

Om ook in de gestandaardiseerde procedure zo veel mogelijk de persoonlijke omstandigheden als ook de persoonlijke ervaringen mee te kunnen wegen, kan een aanvrager kiezen voor een persoonlijke impact analyse. Tijdens de aanvraag kunnen dan digitaal een aantal persoonlijke vragen worden beantwoord. De uitkomsten ervan wegen mee bij de beoordeling. Kijk hier voor alle achtergronden over de regeling.

Verhalenplatform

Met de regeling en een vergoeding beoogt het IMG erkenning te bieden voor ernstig leed en verdriet door de bevingen als gevolg van gaswinning. Leed en verdriet zijn niet in geld uit te drukken. Onderzoek wijst uit dat het belangrijk is om ook je verhaal te kunnen doen. Het helpt bij erkenning en verlichting van het leed. Aanvullend op de schaderegeling heeft het IMG daarom een verhalenplatform geopend op zijn website. Groningers kunnen er in tekst, beeld, video en later ook podcast hun verhaal delen. Het staat iedereen vrij een verhaal in te dienen of een aanvraag te doen voor een interview daarvoor.