Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

1621 woningeigenaren kiezen voor vaste vergoeding

33.jpg

Sinds afgelopen maandag kunnen woningeigenaren kiezen voor een vaste vergoeding voor afhandeling van hun schade. Tot en met deze ochtend deden 1621 woningeigenaren hiervoor een aanvraag. Er kwamen in deze eerste dagen 460 meldingen van mensen die niet voor de vaste vergoeding, maar voor de maatwerkprocedure kozen.

Veel meer schademeldingen

Het aantal schademeldingen dat in enkele dagen is binnengekomen, ligt daarmee al aanzienlijk hoger dan wat er de afgelopen maanden gemiddeld in een hele week binnenkwam.  Er zijn deze week  tot nu toe 2081 schademeldingen in totaal gedaan tegenover voorheen gemiddeld circa 500 schademeldingen per week. De eerste, voorzichtige indruk is dat de vaste vergoeding voorziet in een behoefte. 

Kleine schades

De afhandeling van een aanvraag met een eenmalige, vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. 

Het overgrote deel (81 procent) van de mensen die nu kiest voor de vaste vergoeding, heeft een woning waar de trillingssnelheid relatief laag is geweest (minder dan 8,5 mm/s bij 1 procent overschrijdingskans), waarbij de meeste adressen een trillingssnelheid van ten hoogste 5 mm/s hebben gehad. Tegelijk zijn er ook adressen waar trillingssnelheden hoger zijn geweest dan 8,5 mm/s. Dit is bij 19 procent het geval.

De keuze voor de vaste vergoeding is een permanent onderdeel van de wijze waarop het IMG schade afhandelt. De regeling is nu beschikbaar voor iedereen met een woning waarvoor nooit eerder schade is gemeld. Vanaf 8 december is het ook mogelijk voor de vergoeding te kiezen door mensen die al een aanvraag hebben lopen bij het IMG, nog altijd met onder meer de voorwaarde dat voor die woning eerder nog geen schade was gemeld. Kijk hier voor alle voorwaarden.

Snelheid en doorlooptijd

De doorlooptijd van afhandeling van een aanvraag op basis van de vaste vergoeding zal maximaal 8 weken zijn als er geen nulmeting plaatsvindt en maximaal 16 weken als er wel een nulmeting plaats moet vinden. Bij aanvragen op adressen waar de trillingssnelheid minder dan 5 mm/s is geweest volstaat waarschijnlijk het zelf aanleveren van foto’s van de schade. Komende tijd zal het IMG voor de eerste woningen de foto’s binnenkrijgen en waar nodig schade-opnemers gaan inzetten. Bij adressen met een trillingssnelheid van meer dan 5 mm/s kan het IMG besluiten dat een schade-opnemer een nulmeting uitvoert. Een nulmeting heeft als doel om de huidige schade vast te leggen, zodat - mocht zich een nieuwe beving voordoen - bekend is wat de nieuwe schade is.

De doorlooptijd van een melding op basis van het maatwerkproces, waarbij een deskundige wordt gevraagd de schade te beoordelen en een adviesrapport en calculatie op te leveren, is momenteel circa 30 weken. Doelstelling van IMG is dit de komende tijd weer terug te brengen naar maximaal 28 weken.