Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

1 juni 2021

Eerste Groningers kunnen immateriële schade melden

588.jpg

Een eerste groep van honderd huishoudens kan vanaf vandaag een aanvraag voor vergoeding van immateriƫle schade indienen. De regeling voor immateriƫle schade zoals leed en verdriet is in veel opzichten nieuw. Het IMG start daarom de uitvoering gefaseerd om zo de regeling voor mogelijk tienduizenden Groningers zo goed mogelijk voor te bereiden.

Brede afspiegeling

De eerste honderd huishoudens betreffen een zo breed mogelijke afspiegeling van te verwachten situaties, variërend van zeer ernstig leed tot situaties waarin mensen mogelijk niet voor een vergoeding in aanmerking komen. Vrijwel iedereen die is benaderd, heeft aangegeven een aanvraag te zullen indienen. Naar verwachting gaat het om circa honderdzestig mensen.

Verloop

Na het indienen van de aanvraag, dat geheel digitaal plaatsvindt, volgt in beginsel binnen acht weken het besluit. Aangezien het hier om een eerste groep gaat en we zo veel mogelijk willen leren van alle ervaringen, wordt er uitgebreid geëvalueerd. We willen daarbij onder meer weten of de procedure en de inhoudelijke beoordeling duidelijk genoeg zijn en aansluiten bij de verwachtingen.

Vervolg

Mede op basis van de eerste reacties bepalen we wat de volgende stap is. Zo is het mogelijk dat er nog een nieuwe tussenfase volgt. Verdere openstelling van de regeling wordt niettemin later dit jaar verwacht.

Minderjarigen volgen nog

Bij de eerste honderd huishoudens worden eerst de aanvragen van volwassenen behandeld. Later dit jaar wordt het ook mogelijk om een aanvraag voor minderjarigen in te dienen. De beoordeling van immateriële schade bij minderjarigen is goeddeels afhankelijk van de afhandeling van de aanvraag van een van de ouders omdat de beoordeling op hun situatie wordt gebaseerd.

Meer informatie

De regeling voor immateriële schade kent veel bijzonderheden. Op deze pagina is meer achtergrondinformatie te vinden. Zie daarvoor ook de overige links bij dit nieuwsbericht.