Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

6 april 2021

847 keer fysieke schade, 985 keer waardedaling

249.jpg

Afgelopen week kwamen er 847 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 660 zijn er afgehandeld. Er kwamen 985 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 1.084 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag.

920 miljoen euro

Het IMG heeft in totaal nu 920,2 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 9,4 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 557,2 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 363 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 161 dagen. Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. Aangezien er een extra vrije dag een rol speelde, is de verwachting dat het geen structurele daling betreft. Omdat het aantal schade-opnames (1.010 afgelopen week) en adviesrapporten (927 afgelopen week) op niveau is, is de verwachte doorlooptijd ruim minder dan een half jaar.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 55 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 167 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 331 (-6 t.o.v. vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 67.891 besluiten genomen over 76.302 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 4.922 besluiten betroffen een afwijzing (7,2 procent). Afgelopen week werden 29 aanvragen afgewezen, 5 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 90.270 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 78.166 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 80.929 aanvragen afgehandeld, waarbij 20.338 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Voortgang Waardedalingsregeling

In de laatste nieuwsbrief (link) van het IMG, die naar 95.000 adressen is gestuurd, is aandacht gevraagd voor de mogelijkheid een aanvraag voor de Waardedalingsregeling te doen. Het resulteerde in een stijging van het aantal aanvragen met ruim 37 procent afgelopen week.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op ruim 20.100 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 7,6. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Afgelopen week was dit een 7,7.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 43 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 174 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,4 procent.