Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

16 februari 2021

Weekbericht: 861 nieuwe schademeldingen, 726 afgehandeld

247.jpg

Afgelopen week kwamen er 861 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 726 zijn afgehandeld. Het aantal nieuwe aanvragen en besluiten voor de Waardedalingsregeling kan deze week niet worden gerapporteerd door een administratieprobleem. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag.

Administratieprobleem

Naar nu blijkt is het totaalaantal aanvragen voor de Waardedalingsregeling sinds oktober circa 4 procent hoger gerapporteerd dan in werkelijkheid het geval was. Per abuis zijn de bezwaren die op de eerste besluiten binnenkwamen sinds oktober als aanvraag geteld. Daarnaast zijn de besluiten op bezwaren sinds oktober ook opgeteld bij de besluiten op de primaire aanvraag. Zodoende klopte ook het totaalaantal besluiten niet. Het is daarom voor deze week nog niet mogelijk het verschil met vorige week te bepalen en dus de weektoename van aanvragen en besluiten. De totale toegekende vergoeding is wel altijd correct geweest.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 196 dagen (was vorige week 182). Het IMG streeft ernaar deze termijn voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. De doorlooptijd wordt mede bepaald door het aantal schade-opnames (748 afgelopen week) en opgeleverde adviesrapporten (947 afgelopen week). Zoals we in de update over de coronamaatregelen al meldden, verwachten we dat er minder schade-opnames mogelijk zijn de komende tijd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 71 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 128 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

In totaal zijn 81.048 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling, voor de grote meerderheid afkomstig uit de gemeenten waar de regeling per 1 januari 2021 werd opengesteld. 

Voortgang Waardedalingsregeling

Bij de Waardedalingsregeling wordt circa 75 procent in grote mate geautomatiseerd afgehandeld. Bij 25 procent is er soms eerst meer informatie nodig of gaat het om bijzondere situaties. Circa 93 procent van alle aanvragen wordt momenteel binnen 8 weken afgehandeld. Bij de circa 7 procent waar meer tijd nodig is, gaat het bijvoorbeeld om woningen die deel uitmaken van een erfenis of woningen die deel uitmaken van een gebouw of perceel waar ook sprake is van een bedrijfspand.

Terugvordering bedragen

Bij toekenning van vergoeding vanuit de Waardedalingsregeling, is er soms sprake geweest van onverschuldigde betalingen. Na ruim 61.000 besluiten is bij 28 situaties nu overgegaan tot terugvordering van bedragen. Voor de helderheid: het betreft hier niet de eerdere 240 aanvragen in het kader van sloop en nieuwbouw. 

In 7 situaties is meermaals een aanvraag ingediend door dezelfde aanvrager waarbij dat niet direct werd opgemerkt. Bij 10 situaties ging het om fouten in de administratieve verwerking van de betalingen. Bij 9 situaties is er uitbetaald op adressen waar eerder al een vergoeding was toegekend vanuit de NAM-regeling. In vrijwel alle situaties is het gehele bedrag direct terugbetaald door de aanvrager, in één geval is om een betalingsregeling verzocht.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 16.563 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Voor de reacties die in januari binnenkwamen is dat tot op heden een 7,7. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Voor de reacties die in januari binnenkwamen is dat tot op heden een 8,2.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn totaal 62.901 besluiten genomen. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden er 655 besluiten genomen op 861 schademeldingen. 26 besluiten betroffen een volledige afwijzing (4 procent). Afgezet tegen het totaal aantal besluiten van 61.153 blijft het percentage dossiers met een volledige afwijzing daarmee 7 procent.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 30 bezwaren binnen op besluiten voor schademeldingen van fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft daarmee 4,3 procent. Er werden 14 bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard en 13 bezwaren afgewezen. Voor waardedalingsbesluiten zijn er nu 2.783 (+186 afgelopen week) bezwaren binnengekomen op de besluiten. Van de aanvragers met een besluit gaat 4,4 procent in bezwaar. Dit is 0,1 procentpunt lager dan vorige week.