Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

5 januari 2021

642 keer fysieke schade, 2.622 keer waardedaling

228.jpg

Afgelopen week kwamen er 642 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (zoals scheuren in muren), en werden er 14 afgehandeld. Het aantal nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling bedroeg 2.622. Er werden er 514 afgehandeld.

Kerstperiode

Het aantal besluiten en daarmee afgehandelde schademeldingen ligt deze week aanzienlijk lager. Vanwege de kerstperiode was het systeem veel minder beschikbaar waarin besluiten worden geregistreerd. Wel konden aanvragers zelf een aanvraag intrekken. Zodoende zijn er wel 14 schademeldingen voor fysieke schade afgehandeld. Bij waardedaling konden alleen de aanvragen die werden afgewezen worden verwerkt, wat neerkomt op 514 afgehandelde aanvragen.

Nieuw IT-systeem

Daarbij kostte het door de invoering van een nieuw IT-systeem en het tijdelijk handhaven van het oude IT-systeem deze week meer tijd om de voortgangscijfers te genereren en controleren. Er bleek daarbij ook een correctie nodig op het totaalaantal ingediende schademeldingen dat vorige week werd gepubliceerd. Dat aantal lag lager (95.190 in plaats van 95.932).

Ruim 640 miljoen euro

Er is nu 646 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade gaat het om 466,5 miljoen euro. Voor waardedaling is nu 179,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Het totaal aan schadevergoeding nam afgelopen week toe met circa 5 miljoen euro. Dit betreft een correctie op het totaal aan vergoeding waardedaling van voorgaande week.

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is net als vorige week circa 182 dagen. Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 71 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 128 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 2.622 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 64.390 aanvragen. In totaal hebben bijna 60.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het gebied waar de waardedalingsregeling van toepassing is. De aanvragen hebben betrekking op ruim 39.000 adressen.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er, zoals boven genoemd, afgelopen week 514 besluiten genomen, wat het totaal op 31.961 afgehandelde besluiten brengt. Het totale percentage afwijzingen op besluiten komt daarmee op 27,2 procent. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden geen besluiten genomen. Het percentage afgewezen blijft daardoor 6,9 procent.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 60 bezwaren binnen op besluiten over fysieke mijnbouwschade. Voor bezwaren konden vanwege eerdergenoemde IT-redenen geen besluiten worden genomen. Wel werden 7 besluiten herzien op basis van een bezwaar. Het totaal aantal afgehandelde besluiten (en schademeldingen) daalde daardoor ook met 7. ). Voor waardedalingsbesluiten zijn er nu 1.408 (+135) bezwaren binnengekomen op de besluiten. Van de aanvragers met een besluit gaat 4,4 procent in bezwaar. Dit is 0,4 procentpunt hoger dan vorige week.