Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

26 januari 2021

1.099 keer fysieke schade, 3.209 keer waardedaling

304.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.099 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden 788 afgehandeld. Het aantal nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling bedroeg 3.209. Er werden er 1.818 afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over aanvraag.

Totale vergoeding

Er is nu 756,2 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade gaat het om 456,2 miljoen euro. Bij waardedaling is nu 270 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Afgelopen week werd daarmee in totaal 13,5 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is net als vorige week circa 182 dagen. Het IMG streeft ernaar deze termijn voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. De doorlooptijd wordt mede bepaald door het aantal schade-opnames (1.072 afgelopen week) en opgeleverde adviesrapporten (869 afgelopen week). Zoals we in de update over de coronamaatregelen al meldden, verwachten we dat er minder schade-opnames mogelijk zijn komende tijd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 71 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 128 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 3.209 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen, voor de groter meerderheid uit de gemeenten waar de regeling per 1 januari 2021 werd opengesteld. Het totaal komt daarmee op 80.534 aanvragen. In totaal hebben 74.123 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op 48.906 adressen.

Voortgang Waardedalingsregeling

Bij de Waardedalingsregeling wordt circa 75 procent in grote mate geautomatiseerd afgehandeld. Bij 25 procent is er soms eerst meer informatie nodig of gaat het om bijzondere situaties. Circa 93 procent van alle aanvragen wordt momenteel binnen 8 weken afgehandeld. Bij de circa 7 procent waar meer tijd nodig is, gaat het bijvoorbeeld om woningen die deel uitmaken van een erfenis of woningen die deel uitmaken van een gebouw of perceel waar ook sprake is van een bedrijfspand.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 15.416 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Voor de reacties die in januari binnenkwamen is dat tot op heden een 7,5. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Voor de reacties die in januari binnenkwamen is dat tot op heden een 8,3.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er afgelopen week 1.818 besluiten genomen (53.822 totaal). Er werden 446 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen komt voor waardedaling daarmee op 26 procent. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden er 707 besluiten genomen op 788 schademeldingen. 55 besluiten betroffen een volledige afwijzing (7,8 procent). Afgezet tegen het totaal aantal besluiten van 59.692 blijft het percentage dossiers met een volledige afwijzing daarmee 7 procent.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 54 bezwaren binnen op besluiten voor schademeldingen van fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft daarmee 4,3 procent. Er werden 13 bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard en 15 bezwaren afgewezen. Voor waardedalingsbesluiten zijn er nu 2.251 (+196 afgelopen week) bezwaren binnengekomen op de besluiten. Van de aanvragers met een besluit gaat 4,2 procent in bezwaar. Dit is 0,2 procentpunt hoger dan vorige week.