Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

24 december 2020

Huis gekocht? Vaak geen vergoeding waardedaling

298.jpg

Op 1 januari wordt de Waardedalingsregeling opengesteld voor eigenaren van woningen in de gemeenten Aa en Hunze, Oldambt, Westerkwartier, Delfzijl en Midden-Groningen. Inwoners in die gemeenten krijgen vaak geen vergoeding van waardedaling als ze een huis kochten nĂ¡ 16 augustus 2012.

Duizenden afwijzingen

Nog altijd komen er veel aanvragen binnen voor vergoeding van waardedaling terwijl de aanvragers zelf niet in aanmerking komen. Er zijn nu ruim 60.000 aanvragen binnengekomen en ruim 29.000 aanvragen afgehandeld. Meer dan 8.000 aanvragen werden daarbij afgewezen. Bij 79 procent van die afwijzingen, ruim 6.000, gaat het om mensen die het huis in bezit kregen na 16 augustus 2012. Hoe dat kan, leggen we verderop in dit nieuwsbericht uit.

Vooral in gemeenten per 1 januari

In veel van de postcodes in gemeenten waar de Waardedalingsregeling per 1 januari open wordt gesteld, speelt dit alles nog sterker. In de gemeenten Westerkwartier, Aa en Hunze en Oldambt leidt het doen van een aanvraag hoe dan ook tot een afwijzing als het huis is gekocht ná 16 augustus 2012. In grote delen van de gemeenten Delfzijl en Midden-Groningen is dit eveneens het geval.

Imago-effect

De vergoeding van waardedaling wordt onder meer berekend op basis van het imago-effect. De onderzoekers van de methode van Atlas voor gemeenten, die het IMG hanteert voor het berekenen van de vergoeding voor waardedaling, stelden vast dat alle circa 95.000 woningen in het waardedalingsgebied in ieder geval 2,7 procent minder waard zijn geworden of minder hard in waarde zijn gestegen. Zo blijkt uit een grootschalige analyse van ruim 45.000 verkoopprijzen van woningen binnen en buiten Groningen.

Nadeel al in koopprijs

De verklaring daarvoor is dat potentiële kopers sinds de grote beving bij Huizinge op 16 augustus 2012 het gedoe, de onzekerheid en onveiligheid door de bevingen meewogen in het bod dat ze deden op een huis. Vanzelfsprekend is dat niet altijd bewust gebeurd, maar het heeft als geheel de verkoopprijzen beïnvloed. Wie een huis kocht in die periode, heeft daar dus minder voor betaald dan het geval zou zijn als er geen bevingen waren geweest. Wie het huis verkocht, had het nadeel. Verkopers komen dus wel voor vergoeding van dit imago-effect in aanmerking.

Deel kopers wel vergoeding

Geen van de kopers van de woningen komt daarmee dus in aanmerking voor vergoeding van het imago-effect. Maar dat wil niet zeggen dat kopers nooit een vergoeding krijgen. In een deel van het waardedalingsgebied is de waardedaling nog eens extra beïnvloed door de kracht van de bevingen op de plek waar een huis staat. Er wordt 0,92 procent extra waardedaling vergoed per beving, mits bij die beving de trillingssterkte in die postcode een drempelwaarde overschreed. Bij een aanvraag voor een gekocht huis berekent het IMG dan in hoeverre die extra waardedaling door deze bevingen ná de aankoopdatum plaatsvond.

Wie wel en niet

Op deze pagina staan per gemeente en vervolgens per postcode het minimale en maximale percentage waardedaling. Als dat maximum de 2,7 procent (het imago-effect) niet overschrijdt, leidt een aanvraag tot een afwijzing als het huis gekocht is na 16 augustus 2012. In alle postcodes waar waardedaling plaatsvond in de gemeenten Aa en Hunze, Westerkwartier en Oldambt is dat het geval. In grote delen van Delfzijl en Midden-Groningen eveneens. Check daarom de percentages voordat u een aanvraag doet. Maar ook als de percentages in uw postcode hoger zijn dan 2,7 procent is een uitkering voor huizenkopers geen gegeven. Het kan zijn dat alle relevante bevingen vóór de koopdatum plaatsvonden.

Andere reden afwijzing

Verreweg de grootste groep (79 procent) wordt dus afgewezen vanwege de aankoopdatum die na 16 augustus 2012 is gelegen. Daarnaast volgen er ook afwijzingen (7,2 procent) omdat er sprake is van een aanstaande of reeds uitgevoerde sloop en nieuwbouw van een woning. Bij 8,5 procent volgt een afwijzing omdat eerder al via de waarderegeling van de NAM een vergoeding voor waardedaling is verkregen. Bij sloop en nieuwbouw is sprake van vergoeding in de vorm van een nieuw huis dat veelal meer waard wordt (of is), dan de waardedaling is geweest. In geval van een eerdere vergoeding vanuit de waarderegeling van de NAM is het bij wet niet toegestaan dat het IMG ook een vergoeding toekent.

Totalen Waardedalingsregeling

Momenteel is er ruim 174 miljoen euro aan vergoeding van waardedaling toegekend, sinds de regeling op 1 september werd opengesteld. Er zijn 95.000 woningen waar sprake is van waardedaling. Op ruim 37.000 adressen is nu een aanvraag gedaan. Aangezien er meerdere eigenaren kunnen zijn, zijn er nu 60.000 aanvragen gedaan. Circa de helft is nu afgehandeld. Bij 98 procent van de aanvragen volgt binnen 8 weken een besluit.