Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

21 december 2020

982 keer fysieke schade, 2.805 keer waardedaling

28.jpg

Afgelopen week kwamen er 982 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 1.006 afgehandeld. Er kwamen 2.805 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er werden er 3.642 afgehandeld.

Ruim 630 miljoen euro

Er is nu 636,4 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade gaat het om 462,4 miljoen euro. Bij waardedaling is nu 174 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Afgelopen week werd daarmee in totaal bijna 25 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding steeg naar circa 182 dagen. Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. Komende weken staat de capaciteit tijdelijk onder druk door het niet beschikbaar zijn van het administratiesysteem in de kerstperiode en de invoering van een nieuw IT-systeem daaropvolgend.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 71 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 128 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Aandacht voor lange doorlooptijd

Er wordt door het IMG ook al langere tijd extra aandacht gegeven aan schademeldingen die een lange doorlooptijd kennen en dat helpt. In mei waren er ruim 800 openstaande schademeldingen van meer dan 2 jaar oud, nu zijn dat er 407 (-11 ten opzichte van vorige week). Daarnaast daalde het aantal openstaande schademeldingen dat tussen een en twee jaar oud is: het zijn er nu 1.739 (-80 ten opzichte van vorige week) op in totaal 30.269 (-24 ten opzichte van vorige week) openstaande schademeldingen.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 2.805 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 60.955 aanvragen. In totaal hebben ruim 56.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op ruim 37.000 adressen.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er afgelopen week 3.642 besluiten genomen (29.809 totaal). Er werden 1.175 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedroeg daarmee afgelopen week circa 32 procent. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden op 914 besluiten 150 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedraagt daarmee deze week 16,4 procent. In totaal wordt er bij 6,9 procent van de besluiten over meldingen van fysieke schade geen schadevergoeding toegekend.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 24 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft daarmee 4 procent. Voor waardedalingsbesluiten zijn er nu 1.172 (+40 afgelopen week) bezwaren binnengekomen op de besluiten. Van de aanvragers met een besluit gaat 3,9 procent in bezwaar (gelijkblijvend t.o.v. vorige week).