Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

7 december 2020

925 keer fysieke schade, 3.026 keer waardedaling

226.jpg

Afgelopen week kwamen er 925 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 1.372 afgehandeld. Er kwamen 3.026 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er werden er 2.397 afgehandeld.

 

Ruim 560 miljoen euro

Er is nu 567,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade gaat het om 442,9 miljoen euro. Bij waardedaling is nu ten minste 124,6 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Afgelopen week werd daarmee in totaal 23,2 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding bleef licht onder het half jaar (175 dagen). Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. Het aantal schade-opnames (deze week 1.089) helpt daarbij. Het aantal adviesrapporten (669 deze week) bleef deze week wel achter.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 72 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 142 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Aandacht voor lange doorlooptijd

Er wordt door het IMG ook al langere tijd extra aandacht gegeven aan schademeldingen die een lange doorlooptijd kennen en dat helpt. In mei waren er ruim 800 openstaande schademeldingen van meer dan 2 jaar oud, nu zijn dat er 426 (-26 ten opzichte van vorige week). Daarnaast daalde het aantal openstaande schademeldingen dat tussen een en twee jaar oud is: het zijn er nu 1.845 (-8 ten opzichte van vorige week) op in totaal 30.800 (-447) openstaande schademeldingen.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 3.026 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 56.076 aanvragen. In totaal hebben ruim 52.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op ruim 35.000 adressen.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er afgelopen 2.397 besluiten genomen (19.201 totaal). Er werden 471 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedroeg daarmee afgelopen week 20 procent. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden op 1.288 besluiten 298 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedraagt daarmee deze week 21,8 procent. In totaal wordt er bij 6,6 procent van de besluiten over meldingen van fysieke schade geen schadevergoeding toegekend.

Bezwaren

Er kwamen afgelopen week 28 bezwaren (totaal nu 2.156) binnen op de besluiten voor fysieke schade. Het betreft 4,0 procent van alle 54.572 besluiten. Er kwamen 117 bezwaren (totaal nu 904) binnen op de besluiten vanuit de Waardedalingsregeling. Het betreft 4,7 procent van alle 19.201 besluiten.