Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

14 december 2020

1.113 keer fysieke schade, 2.074 keer waardedaling

482.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.113 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 1.620 afgehandeld. Er kwamen 2.074 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er werden er 6.966 afgehandeld.

Ruim 600 miljoen euro

Er is nu 611,6 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade gaat het om 455,1 miljoen euro. Bij waardedaling is nu ten minste 156,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Afgelopen week werd daarmee in totaal ruim 40 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

Voorbereiding op kerst en nieuw IT-systeem

Afgelopen week werden meer dan 1.600 schademeldingen afgehandeld. Er is extra afgehandeld en vooruitgewerkt met oog op de kerstperiode (waarin de afhandelingssystemen een week niet beschikbaar zijn). Ook anticiperen we op de omschakeling op een nieuw IT-systeem. Mogelijk dat er dan tijdelijk minder afgehandeld kan worden vanwege gewenning en training van medewerkers.

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding daalde verder naar circa 168 dagen. Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. Het aantal schade-opnames en adviesrapporten (deze week beide meer dan 1.000) helpt daarbij.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 76 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 124 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Aandacht voor lange doorlooptijd

Er wordt door het IMG ook al langere tijd extra aandacht gegeven aan schademeldingen die een lange doorlooptijd kennen en dat helpt. In mei waren er ruim 800 openstaande schademeldingen van meer dan 2 jaar oud, nu zijn dat er 418 (-8 ten opzichte van vorige week). Daarnaast daalde het aantal openstaande schademeldingen dat tussen een en twee jaar oud is: het zijn er nu 1.819 (-36 ten opzichte van vorige week) op in totaal 30.239 (-507 ten opzichte van vorige week) openstaande schademeldingen.

Waardedalingsregeling voortgang

Er zijn afgelopen week 2.074 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 58.150 aanvragen. In totaal hebben bijna 55.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op ruim 36.000 adressen.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er afgelopen week 6.966 besluiten genomen (26.167 totaal). Er werden 1.495 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedroeg daarmee afgelopen week circa 21 procent. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden op 1.574 besluiten 171 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedraagt daarmee deze week 10,9 procent. In totaal wordt er bij 6,7 procent van de besluiten over meldingen van fysieke schade geen schadevergoeding toegekend.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 83 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft daarmee 4 procent. Voor waardedalingsbesluiten zijn er nu 1.032 (+128 ten opzichte van vorige week) bezwaren binnengekomen op de besluiten. Van de aanvragers met een besluit over waardedalingsvergoeding gaat 3,9 procent in bezwaar.