Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

4 november 2020

Update 04-11: steunpunten gesloten

459.jpg

Net als veel andere organisaties neemt het IMG maatregelen om overdracht van het coronavirus te voorkomen. We volgen daarbij de adviezen van het RIVM en het kabinet. Komende twee weken worden de steunpunten gesloten.

Steunpunten preventief dicht

Nu het kabinet heeft besloten dat publieke ruimtes preventief twee weken moeten worden gesloten, sluit ook het IMG zijn steunpunten voor die periode. Veel steunpunten zijn in dergelijke publieke ruimtes gevestigd. De sluiting komt onverwacht en dat is vervelend. Het is helaas wel noodzakelijk.

Dichte deur

Het aantal steunpunten was onlangs juist uitgebreid naar zeven in de gemeenten Appingedam, Loppersum, Groningen en Het Hogeland, zoals ook aangekondigd in diverse advertenties. Mogelijk staan bezoekers daarom komende dagen onverwacht voor een dichte deur. We proberen de tijdelijke sluiting zo snel mogelijk ook duidelijk ter plaatse te communiceren met poster. Gezien de snel veranderende situatie lukt dat misschien nog niet meteen vandaag al.

Ondersteuning

Mocht u ondersteuning nodig hebben, dan kunt u het serviceloket bellen. Het is ook mogelijk om thuis een zaakbegeleider te ontvangen die u helpt. U kunt dat aangeven bij het serviceloket.

-------

[Op 28-10-2020 plaatsten we de volgende update:]

Maatregelen IMG

Vanzelfsprekend hanteert het IMG ook het advies om thuis te werken tenzij dat niet kan. Bij schade-opnames is thuiswerken in veel mindere mate mogelijk. De coronamaatregelen van het IMG hebben daarmee vooral betrekking op de schade-opnames en (in samenhang daarmee) het opleveren van adviesrapporten.

De maatregelen die het IMG heeft genomen om een veilige schade-opname mogelijk te maken:

  • De schade-opname is vrijwillig. Als de schademelder het niet wil (om welke reden ook), hoeft het niet door te gaan.
  • De 1,5 meter wordt altijd gehandhaafd. Schademelders wordt gevraagd deuren open te zetten en vooraf te ventileren.
  • De deskundige en zaakbegeleider gebruiken vanaf 2 november mondkapjes.
  • Deskundigen die in een regio wonen met een hoger risiconiveau, voeren geen schade-opnames uit.
  • Als een deskundige of zaakbegeleider in de afgelopen twee weken in contact is geweest met iemand die corona positief is getest, ook dan doen zij geen fysieke opnames.

Komende tijd

Momenteel zijn er circa 50 schade-opnemers en deskundigen die geen bijdragen aan fysieke schade-opnames kunnen leveren omdat ze in een regio wonen met een hoger risiconiveau. Zij worden waar mogelijk ingezet voor andere werkzaamheden. Deskundigen kunnen bijvoorbeeld doorwerken aan het uitwerken van adviesrapporten of een collega helpen bij een uitwerking. Het aantal schade-opnames en adviesrapporten blijft hierdoor vooralsnog op het gewenste niveau.

Besmettingen bij betrokkenen

Afgelopen week is het IMG voor het eerst geconfronteerd met schademelders en deskundigen die achteraf een corona positieve test bleken te hebben. Het IMG vraagt schademelders het te melden als een besmetting bij hen wordt vastgesteld. De deskundige en zaakbegeleider wordt dan preventief tot 10 dagen na het contact niet voor schade-opnames ingezet. Als de deskundige later besmet bleek te zijn, zal het IMG dit bij de schademelder bekendmaken.

Andere deskundige

Bovenstaande maatregelen kunnen tot gevolg hebben dat er ineens een andere deskundige naar de schade-opname komt dan eerder verwacht of dat de schade-opname ineens wordt afgezegd. In dat laatste geval wordt dan naar een nieuwe datum gezocht. Ook kan het voorkomen dat een andere deskundige dan degene die de schade-opname deed het adviesrapport opstelt. U wordt hier dan over geïnformeerd.

Impact meer coronabesmettingen

Mocht het aantal regio’s met een hoger risiconiveau toenemen, dan is meer impact op het aantal schade-opnames te verwachten. Dat is helemaal het geval als Groningen zelf een gebied met hoger risico wordt of als de overheid verdergaande maatregelen neemt.

Algemene informatie vindt u op de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/