Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

30 november 2020

992 keer fysieke schade, 3.319 keer waardedaling

479.jpg

Afgelopen week kwamen er 992 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 1.274 afgehandeld. Er kwamen 3.319 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er werden er 1.867 afgehandeld.

Ruim 540 miljoen euro

Er is nu 544,3 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade ging het om 433,3 miljoen euro. Bij waardedaling is nu ten minste 111 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding bleef licht onder het half jaar (175 dagen). Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. Het aantal schade-opnames (deze week 1.152) en adviesrapporten (1.133 deze week) is hoog en dat helpt daarbij.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 64 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 160 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Aandacht voor lange doorlooptijd

Er wordt door het IMG ook al langere tijd extra aandacht gegeven aan schademeldingen die een lange doorlooptijd kennen en dat helpt. In mei waren er ruim 800 openstaande schademeldingen van meer dan 2 jaar oud, nu zijn dat er 452 (-22). Daarnaast daalde het aantal openstaande schademeldingen dat tussen een en twee jaar oud is: het zijn er nu 1.857 (-26 vergeleken met vorige week) op in totaal 31.247 (-228 vergeleken met vorige week) openstaande schademeldingen.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 3.319 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 53.050 aanvragen. In totaal hebben ruim 50.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op ruim 33.000 adressen.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er afgelopen 1.867 besluiten genomen (16.804 totaal). Er werden 349 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedroeg daarmee afgelopen week 18,7 procent. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden op 1.188 besluiten 178 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedraagt daarmee deze week 15 procent. In totaal wordt er bij 6,2 procent van de besluiten over meldingen van fysieke schade geen schadevergoeding toegekend.

Bezwaren

Er kwamen afgelopen week 88 bezwaren (totaal nu 2.128) binnen op de besluiten voor fysieke schade. Het betreft 4,0 procent van alle 53.284 besluiten. Er kwamen 157 bezwaren (totaal nu 787) binnen op de besluiten vanuit de Waardedalingsregeling. Het betreft 4,7 procent van alle 16.804 besluiten.