Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

2 november 2020

850 keer fysieke schade, 3.225 keer waardedaling

456.jpg

Afgelopen week kwamen er 850 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 777 afgehandeld. Er kwamen 3.225 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er werden er 3.198 afgehandeld.

Ruim 466 miljoen euro

Er is nu ruim 466 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade ging het om 403 miljoen euro. Bij waardedaling is nu ten minste 63 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Afhandeling in minder dan half jaar

Door het relatief hogere aantal schade-opnames en opgeleverde adviesrapporten, is de verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding voor fysieke schade minder dan circa een half jaar geworden (175 dagen). Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding te realiseren.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 71 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 145 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 3.225 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 27.972 aanvragen. In totaal hebben bijna 26.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op ruim 17.000 adressen. Er zijn 8.033 aanvragen afgehandeld, 2.137 aanvragen werden daarbij afgewezen. Lees er hier meer over.

Per 1 november Groningen en Het Hogeland

Het IMG voert de Waardedalingsregeling gefaseerd in. Na de start in de gemeenten Loppersum en Appingedam, zijn daar sinds 1 november de gemeenten Groningen en Het Hogeland bij gekomen. In totaal zijn er circa 95.000 adressen in het Waardedalingsgebied. Circa 27.000 daarvan betreffen woningen van woningcorporaties. Er worden circa 110.000-120.000 aanvragen verwacht.

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 698 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade, waarmee afgelopen week 777 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 55 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,3 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 40 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,8 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.