Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

9 november 2020

1.111 keer fysieke schade, 10.213 keer waardedaling

169.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.111 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 877 afgehandeld. Er kwamen 10.213 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er werden er 3.169 afgehandeld.

Ruim 490 miljoen euro

Er is nu 490,6 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade ging het om 409,8 miljoen euro. Bij waardedaling is nu ten minste 80,8 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Afhandeling in minder dan half jaar

Door het relatief hogere aantal schade-opnames en opgeleverde adviesrapporten, is de verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding minder dan circa een half jaar geworden (175 dagen). Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding te realiseren.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 66 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 145 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 10.213 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 38.185 aanvragen. In totaal hebben ruim 35.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op meer dan 24.000 adressen. Er zijn 11.202 aanvragen afgehandeld, waarvan 2.762 zijn afgewezen (24,7 procent).

Fasering

Het IMG voert de Waardedalingsregeling gefaseerd in. Na de start in de gemeenten Loppersum en Appingedam, zijn daar sinds 1 november de gemeenten Groningen en Het Hogeland bij gekomen. In totaal zijn er circa 95.000 adressen in het Waardedalingsgebied. Circa 27.000 daarvan betreffen woningen van woningcorporaties. Er worden circa 110.000-120.000 aanvragen verwacht.

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 809 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade, waarmee afgelopen week 877 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 107 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,2 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 35 bezwaren op de besluiten over fysieke schade binnen. Bij 3,8 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt voor besluiten over aanvragen tot vergoeding van dergelijke schade. Er zijn nu 315 bezwaren binnengekomen voor aanvragen voor vergoeding van waardedaling. Dat is 2,8 procent op het totaal aantal besluiten waardedaling.