Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

26 oktober 2020

990 keer fysieke schade, 3.424 keer waardedaling

171.jpg

Afgelopen week kwamen er 990 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 1.292 afgehandeld. Er kwamen 3.424 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er werden er 4.835 afgehandeld.

Ruim 400 miljoen euro

Er is nu ruim 439,1 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade ging het om 396,1 miljoen euro. Bij waardedaling is nu ten minste 43 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Hierbij moet opgemerkt dat nog niet alle schadevergoeding van afgelopen week hierin kon worden meegeteld.

Afhandeling teruggebracht naar half jaar

Na opnieuw een stijging van het aantal afgehandelde schademeldingen voor fysieke schade, is de verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding weer naar circa een half jaar (182 dagen) teruggebracht. Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding te realiseren.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 69 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 154 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 3.424 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 24.747 aanvragen. In totaal hebben ruim 22.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op 14.898 adressen.

Einde fase 1 nadert

Het IMG voert de Waardedalingsregeling gefaseerd in. Momenteel is circa 33 procent van de aanvragen voor woningen in Loppersum en Appingedam, waarvoor sinds 1 september de Waardedalingsregeling is geopend. Er zijn voor adressen in die plaatsen ruim 7.300 aanvragen ingediend. Die aanvragen hebben voorlopig voorrang op aanvragen voor woningen uit Groningen en Het Hogeland. Daar start de regeling vanaf 1 november. Vanaf 1 januari volgen dan eigenaren in de overige gemeenten in het waardedalingsgebied. 

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 1.212 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade, waarmee afgelopen week 1.292 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 95 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,3 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 41 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,8 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.