Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

19 oktober 2020

862 keer fysieke schade, 2.629 keer waardedaling

289.jpg

Afgelopen week kwamen er 862 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 1.033 afgehandeld. Er kwamen 2.629 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er is nu 384,4 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Besluiten stijgen

Nadat er wekenlang al een flinke stijging is van het aantal schade-opnames, stijgt nu ook het aantal besluiten fors mee. Na een schade-opname, kan een adviesrapport volgen waarna een besluit kan worden voorbereid. Er werden afgelopen week 863 adviesrapporten opgeleverd. De verwachte doorlooptijd daalt naar circa 189 dagen. Hiermee nadert het IMG weer het streven van een maximale doorlooptijd voor nieuwe reguliere schademeldingen van 182 dagen (een half jaar).

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Met de stijging van de aantallen besluiten verbetert ook het percentage schademeldingen dat binnen een half jaar wordt afgehandeld. Dat is nu 65 procent. De daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen daalde vervolgens naar 152 dagen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 2.629 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 21.323 aanvragen. In totaal hebben ruim 19.560 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied.

Fasering

Het IMG voert de Waardedalingsregeling gefaseerd in. Momenteel is circa 33 procent van de aanvragen voor woningen in Loppersum en Appingedam, waarvoor sinds 1 september de Waardedalingsregeling is geopend. Er zijn voor adressen in die plaatsen ruim 7.000 aanvragen ingediend. Die aanvragen hebben voorlopig voorrang op aanvragen voor woningen uit Groningen en Het Hogeland. Daar start de regeling vanaf 1 november. Vanaf 1 januari volgen dan eigenaren in de overige gemeenten in het waardedalingsgebied.  

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 927 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade, waarmee afgelopen week 1.033 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 46 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,4 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 52 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,8 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.