Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

5 oktober 2020

1.072 Keer fysieke schade, 3.653 keer waardedaling

29.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.072 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 919 afgehandeld. Er kwamen 3.653 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er is nu 368,4 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Besluiten stijgen fors

Nadat er wekenlang al een flinke stijging is van het aantal schade-opnames, stijgt nu ook het aantal besluiten fors mee. Na een schade-opname, kan een adviesrapport volgen waarna een besluit kan worden voorbereid. Er werden afgelopen week 882 adviesrapporten opgeleverd. Als dat verder stijgt, zal ook de verwachte doorlooptijd dalen. Voor nu is dat circa 203 dagen voor een nieuwe, reguliere schademelding die op dit moment binnenkomst. Het streven is 182 dagen (een half jaar).

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Met de stijging van de aantallen besluiten verbetert ook het percentage schademeldingen dat binnen een half jaar wordt afgehandeld. Dat is nu 62 procent geworden, waar dat vorige week nog 57 procent was. De daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen daalde vervolgens naar 153 dagen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 3.653 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Een forse stijging ten opzichte van vorige week. Het totaal komt daarmee op 15.278 aanvragen. In totaal hebben ruim 14.014 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied.

Fasering

Het IMG voert de Waardedalingsregeling gefaseerd in. Momenteel is circa de helft van de aanvragen voor woningen in Loppersum en Appingedam, waarvoor sinds 1 september de Waardedalingsregeling is geopend. Die aanvragen hebben voorlopig voorrang op aanvragen voor woningen uit Groningen en Het Hogeland. Daar start de regeling vanaf 1 november. Vanaf 1 januari volgen dan eigenaren in de overige gemeenten in het waardedalingsgebied.

Andere helft

Er is bewust voor gekozen het technisch de mogelijkheid open te laten om vanuit andere gemeenten wel een aanvraag in te dienen. Meer dan de helft van de aanvragen is nu voor woningen in die andere gemeenten. De afhandeling ervan start formeel vanaf de datum dat de regeling daar wordt opengesteld, afhankelijk van de woonplaats is dat dus 1 november of 1 januari.

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 914 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade, waarmee afgelopen week 919 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 49 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,4 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 41 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,7 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.