Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

12 oktober 2020

1.072 Keer fysieke schade, 3.416 keer waardedaling

19.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.072 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.) en dat is exact hetzelfde aantal als de week ervoor. Er werden 997 schademeldingen afgehandeld. Er kwamen 3.416 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Op dit moment is er 376,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Stijging aantal afgehandelde schademeldingen

De afgelopen week werden er 997 schademeldingen afgehandeld. Dat zijn er bijna 80 meer dan de week ervoor. Het aantal schade-opnames blijft ondertussen hoog. De afgelopen week werden er 1.055 uitgevoerd (en dat is nog exclusief de schade-opnames die door woningbouwcorporaties en aannemers worden gedaan). Het aantal besluiten was iets lager dan vorige week (873 versus 914 de week ervoor). Het aantal opgeleverde adviesrapporten daalde de afgelopen week eveneens licht van 882 naar 827. De verwachte doorlooptijd van een nieuwe, reguliere schademelding tot aan een besluit werd korter en is op dit moment 196 dagen (de week ervoor was deze nog 203 dagen). Het streven is 182 dagen (een half jaar).

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Met de stijging van het aantal afgehandelde schademeldingen verbeterde het percentage schademeldingen dat binnen een half jaar wordt afgehandeld. Dat is nu 66 procent geworden, waar dat vorige week nog 62 procent was. De daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen daalde vervolgens naar 152 dagen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 3.416 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Een zeer lichte daling ten opzichte van vorige week (toen waren het er 3.653). Het totaal komt daarmee op 18.694 aanvragen. In totaal hebben 17.132 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het waardedalingsgebied.

Fasering

Het IMG voert de Waardedalingsregeling gefaseerd in. Momenteel is circa 37% van de aanvragen voor woningen in Loppersum en Appingedam, waarvoor sinds 1 september de Waardedalingsregeling is geopend. Die aanvragen hebben voorlopig voorrang op aanvragen voor woningen uit Groningen en Het Hogeland. Daar start de regeling vanaf 1 november. Vanaf 1 januari volgen dan eigenaren in de overige gemeenten in het waardedalingsgebied.

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 873 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade. Bij 52 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,4 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 53 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,9 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.