Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

14 september 2020

Weekcijfers: 1.158 nieuwe schademeldingen, 535 afgehandeld

314.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.158 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 535 afgehandeld. Er kwamen 2.380 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er is nu 346,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Voortgang fysieke schademeldingen

Vooral doordat het wekelijks aantal schade-opnames naar 923 is gestegen, kon de verwachte doorlooptijd (circa 203 dagen) voor de afhandeling van nieuwe, regulier schademeldingen weer iets dalen. Ook werden er meer dan 1.158 adviesrapporten opgeleverd, toevallig evenveel als het nieuwe aantal schademeldingen afgelopen week. In het aantal adviesrapporten was er overigens wel een inhaalslag met de week ervoor.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week gedaald naar 55 procent. De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen is op 173 dagen gekomen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 2.380 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 6.946 aanvragen. In totaal hebben 6.288 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. Over ongeveer een maand wordt verwacht dat er structureel besluiten over aanvragen voor de Waardedalingsregeling worden genomen.

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 475 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade, waarmee afgelopen week 535 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 55 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,4 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 25 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,6 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.