Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

7 september 2020

Weekcijfers: 1.147 nieuwe schademeldingen, 537 afgehandeld

308.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.147 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 537 afgehandeld. Er is nu 341,8 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De verwachte doorlooptijd tot een besluit voor een nieuwe, reguliere schademelding is circa 210 dagen gebleven.

Voortgang en verwachte doorlooptijd

Met de structureel hoge instroom van schademeldingen, met niet zelden meer dan 1.100 per week, staat de doorlooptijd van de afhandeling onder druk. Het aantal afgehandelde schademeldingen blijft vooralsnog achter bij deze hoge aantallen. Dit is terug te zien in de verwachte doorlooptijd voor afhandeling van een reguliere schade naar circa 210 dagen. Streven is dit naar maximaal 182 dagen (een half jaar) te brengen.

Gerealiseerde doorlooptijd

Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week gedaald naar 59 procent. De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen is op 164 dagen gekomen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Bevingen Uithuizermeeden en Westeremden

Afgelopen week vonden er in het Groningenveld twee bevingen plaats. Op 1 september een beving bij Uithuizermeeden (van 1.9 op de schaal van Richter) en op 3 september bij Westeremden (een beving van 2.0 op de schaal van Richter). De beving bij Uithuizermeeden leidde tot 28 schademeldingen en bij Westeremden tot 29 schademeldingen. Dat is in beide gebieden ruim tweemaal zoveel meldingen als er normaal bij het IMG binnen komen.

Schade-opnames en adviesrapporten

Het aantal schade-opnames steeg afgelopen week naar 769 schade-opnames. Het aantal adviesrapporten dat nodig is voor afhandeling van schademeldingen daalde naar 440. Er liggen nu 1.400 adviesrapporten ter beoordeling bij schademelders. Zij kunnen daar eerst nog hun reactie op geven richting het IMG.

Besluiten

Er werden afgelopen week 481 besluiten genomen waarmee afgelopen week 537 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 58 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,5 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 40 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,6 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Aantal waardedaling

Over het aantal aanvragen voor de waardedalingsregeling dat afgelopen week binnenkwam, schreven we vandaag apart een voortgangsbericht.