Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

21 september 2020

1.001 Keer fysieke schade, 2.312 keer waardedaling

293.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.001 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 692 afgehandeld. Er kwamen 2.312 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er is nu 352,9 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Schade-opnames boven 1.000 per week

Er zijn maar liefst 1.946 schade-opnames geregistreerd afgelopen week. Het betrof 900 keer een opname via een aannemer. Deze worden soms pas later geadministreerd. Het aantal schade-opnames dat nu wekelijks wordt uitgevoerd is zeker sinds vorige week ruim 1.000.

Verwachte doorlooptijd

Ondanks deze stijging van schade-opnames, blijft de verwachte doorlooptijd rond de 210 dagen schommelen. Er werden wel ruim 900 adviesrapporten opgeleverd. Het aantal schade-opnames en adviesrapporten evenaart daarmee bijna de instroom van nieuwe schademeldingen. Aangezien er nog een inhaalslag moet plaatsvinden in alle fases van de schadeafhandeling, blijft de verwachte doorlooptijd vooralsnog op het huidige niveau.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week weer licht gedaald naar 54 procent. De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen is op 174 dagen gekomen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Voortgang Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 2.312 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 9.258 aanvragen. In totaal hebben ruim 8.400 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. Over ongeveer een maand wordt verwacht dat er structureel besluiten over aanvragen voor de Waardedalingsregeling worden genomen.

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 610 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade, waarmee afgelopen week 692 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 49 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,4 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 46 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,6 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.