Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

17 augustus 2020

Weekcijfers: 1.045 nieuwe schademeldingen, 684 afgehandeld

315.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.045 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 684 afgehandeld. Er is nu 326,2 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De verwachte doorlooptijd tot een besluit voor een nieuwe, reguliere schademelding is circa 224 dagen geworden.

Voortgang en verwachte doorlooptijd

Doordat er steeds meer schade-opnames worden ingepland voor die nieuwe meldingen, daalde de verwachte doorlooptijd voor de afhandeling van een reguliere schademelding naar circa 224 dagen. Het doel is alle reguliere schademeldingen binnen 182 dagen (een half jaar) af te handelen. De negatieve impact die de coronacrisis had, wordt steeds verder ingelopen en brengt dat doel gestaag dichterbij. De schade-opname vindt nu plaats na circa 123 dagen.

Gerealiseerde doorlooptijd

Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week gestegen naar 67 procent. De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen was 149 dagen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Schade-opnames en adviesrapporten

Het aantal schade-opnames bleef afgelopen week nog wel gelijk (al worden er voor komende weken steeds meer ingepland). Afgelopen week werden er 643 schade-opnames uitgevoerd. Het aantal adviesrapporten dat nodig is voor afhandeling van schademeldingen steeg hard naar 669 afgelopen week. Er liggen nu 1.600 adviesrapporten ter beoordeling bij schademelders. Zij kunnen daar eerst nog hun reactie op geven richting het IMG.

Besluiten

Er werden afgelopen week 615 besluiten genomen waarmee afgelopen week 684 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 27 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,6 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 25 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,5 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

Het IMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de afhandeling voor deze schademelders om uiteenlopende redenen langer duurt is. Er zijn nu 2.725 (-25) schademeldingen in behandeling van meer dan een jaar oud. Van deze schademeldingen zijn er 663 (-15) meer dan twee jaar oud.