Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

6 juli 2020

Weekcijfers: 959 nieuwe schademeldingen, 265 afgehandeld

221.jpg

Afgelopen week kwamen er 959 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 265  afgehandeld. Er is nu 286,6 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De verwachte doorlooptijd tot een besluit voor een nieuwe, reguliere schademelding is circa 266 dagen geworden.

Voortgang en verwachte doorlooptijd

Met 959 nieuwe schademeldingen is de instroom nog altijd hoger dan waar voor de coronacrisis nog vanuit werd gegaan. De verwachte doorlooptijd voor nieuwe reguliere schademeldingen steeg daardoor naar 266 dagen.

Gerealiseerde doorlooptijd

Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week verder gedaald naar 59 procent. De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen was 150 dagen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Schade-opnames en adviesrapporten

Het aantal schade-opnames neemt nog altijd toe. Afgelopen week werden er 774 schade-opnames uitgevoerd. Het aantal adviesrapporten dat nodig is voor afhandeling van schademeldingen steeg ook weer, naar 671 afgelopen week. Het aantal adviesrapporten dat nu bij schademelders ligt voor een reactie komt op circa 1.500. Na hun reactie kunnen die rapporten verder verwerkt worden voor besluitvorming.

Besluiten

Er werden afgelopen week 237 besluiten genomen waarmee afgelopen week 265 schademeldingen werden afgehandeld. Het aantal besluiten en daarmee afgehandelde schademeldingen lag lager doordat de systemen moesten worden omgeschakeld naar het IMG. Bij 5 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij 94,5 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 30 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,4 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

Het IMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de afhandeling voor deze schademelders om uiteenlopende redenen langer duurt is. Er zijn nu 2625 (+7) schademeldingen in behandeling van meer dan een jaar oud. Er zijn nu 740 schademeldingen (-11) van meer dan twee jaar oud.