Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

6 juli 2020

Fasering en postcodes Waardedalingsregeling bekend

291.jpg

Het IMG heeft de groepen vastgesteld voor de gefaseerde start van de Waardedalingsregeling. Ook zijn nu de 138 postcodes gepubliceerd waar het IMG schade door waardedaling vergoedt. Groningers kunnen daarmee nu nagaan of ze mogelijk in aanmerking voor vergoeding komen en wanneer ze die kunnen aanvragen.

Gemeenten en openstelling

Het wordt vanaf 1 september mogelijk om digitaal een aanvraag te doen voor eigenaren van woningen in de gemeenten Loppersum en Appingedam. Op 1 november volgen de eigenaren in de gemeenten Groningen en Het Hogeland. Op 1 januari 2021 volgen de eigenaren in de gemeenten Midden-Groningen, Delfzijl, Aa en Hunze, Oldambt en Westerkwartier. Het gaat daarbij niet om alle woningen in die gemeenten, maar om woningen in 138 specifieke postcodegebieden.

120.000 aanvragen

Deze groepsgewijze fasering is nodig omdat er circa 120.000 aanvragen worden verwacht. Het IMG wil via de koppeling met diverse databanken de procedure zo eenvoudig mogelijk maken. Maar de kans dat een deel ervan handmatig moet worden verwerkt is aanwezig, onder andere omdat niet altijd de gegevens in de databanken kloppen. Met de fasering wordt de kans zo klein mogelijk gemaakt op vertraging. Overigens is ook gewoon mogelijk om later dan de genoemde datums een aanvraag te doen.

Hoogste schade eerst

De groepen zijn geselecteerd op basis van de hoogste schadepercentages in een gemeente. Hoewel we beseffen dat de verschillen binnen een gemeente groot kunnen zijn. Eigenaren in de betreffende postcodes in die gemeenten krijgen per post een brochure wanneer voor hen de regeling wordt opengesteld.

Postcodelijst gepubliceerd

Ook is nu een lijst gepubliceerd in welke postcodegebieden binnen die gemeenten het IMG schade door waardedaling vergoedt. Bij de postcodes is daarbij een bandbreedte aangegeven van het minimum en maximum percentage aan schade. Een van de criteria om in aanmerking te komen is dat de eigenaar de woning in bezit moet hebben gehad tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019.

Privacybelangen

Er is bewust gekozen voor het communiceren van een bandbreedte en het gebruik van postcodes zonder nadere letteraanduiding. Het publiceren van meer gedetailleerde gegevens zou het zeer herleidbaar maken hoeveel schadevergoeding iemand op een adres krijgt. In het licht van de privacybelangen is daarom gekozen voor deze iets algemener opzet. De lijst maakt in ieder geval duidelijk welke postcodegebieden van toepassing zijn en bij benadering om welke schadeomvang het gaat.

Complexe berekening

Nog altijd zal het voor veel mensen nog niet eenvoudig zijn om de berekening te maken. Maar het biedt wel een eerste indicatie. Het IMG heeft op deze website uitgebreidere toelichtingen geschreven over de methode. Ondertussen wordt verder gewerkt aan meer laagdrempelige informatie, wat nog niet zo eenvoudig is. De methode voor de Waardedalingsregeling is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, met veel statische analyse. Mede vanwege de complexiteit was er een aparte Adviescommissie waardedaling met drie onafhankelijke experts nodig om te adviseren over de meest geschikte methode.