Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

29 juni 2020

Weekcijfers: 935 nieuwe schademeldingen, 595 afgehandeld

261.jpg

Afgelopen week kwamen er 935 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 595  afgehandeld. Er is nu 283,8 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De verwachte doorlooptijd tot een besluit voor een nieuwe, reguliere schademelding bleef circa 259 dagen.

Voortgang en doorlooptijd

Met 935 nieuwe schademeldingen is de instroom nog altijd hoger dan waar voor de coronacrisis nog vanuit werd gegaan. Tegelijk neemt het aantal schade-opnames per week verder toe en ook het aantal adviesrapporten. De verwachte doorlooptijd voor nieuwe schademeldingen steeg daardoor niet verder en is 259 dagen gebleven. Er wordt nu maximaal ingezet op verdere opschaling, om zo vanaf dit najaar werd in te kunnen lopen en toe te werken naar een maximaal doorlooptijd van 182 dagen (zes maanden) voor reguliere schademeldingen.

Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week verder gedaald naar 59,2 procent. De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen was 144 dagen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Schade-opnames terug op niveau

Het aantal schade-opnames neemt nog altijd toe. Afgelopen week werden er 737 schade-opnames uitgevoerd. Het aantal adviesrapporten dat nodig is voor afhandeling van schademeldingen steeg ook weer, naar 601 afgelopen week. Het aantal adviesrapporten dat nu bij schademelders ligt voor een reactie komt op circa 1.300. Na hun reactie kunnen die rapporten verder verwerkt worden voor besluitvorming.

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Er werden afgelopen week 551 besluiten genomen waarmee afgelopen week 595 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 52 besluiten werd de aanvraag afgewezen. In totaal leidt nu 94,4 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 35 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,3 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de afhandeling voor deze schademelders om uiteenlopende redenen langer duurt is. Er zijn nu 2.618 2.645 (-27) schademeldingen in behandeling van meer dan een jaar oud. Er zijn nu 751 schademeldingen (-9) van meer dan twee jaar oud.