Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

15 juni 2020

Weekcijfers: 1.149 nieuwe schademeldingen, 742 afgehandeld

175.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.149 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 742  afgehandeld. Er is nu 273,3 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De verwachte doorlooptijd tot een besluit voor een nieuwe, reguliere schademelding daalde naar circa 238 dagen.

Recordaantal nieuwe schademeldingen

Ondanks het nieuwe recordaantal van 1.149 schademeldingen (in een week zonder hevige beving) daalde de verwachte doorlooptijd naar 238 dagen ten opzichte van vorige week, voor een nieuwe, reguliere schademelding. Maar als de aantallen binnenkomende schademeldingen zo hoog blijven, zal dat niet houdbaar zijn. Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week gedaald naar 62,4 procent. Dit komt omdat er relatief vaker oudere schademeldingen werden afgehandeld afgelopen week.

We schreven een toelichting op de doorlooptijd

Schade-opnames terug op niveau

Het aantal schade-opnames neemt duidelijk toe. Afgelopen week werden er 657 schade-opnames uitgevoerd. Hiermee naderen we het niveau van vóór de coronacrisis toen we genoodzaakt werden de fysieke schade-opname te stoppen. Het aantal adviesrapporten dat nodig is voor afhandeling van schademeldingen stijgt ook weer, naar 477 afgelopen week. Dit biedt perspectief voor verdere opschaling van de aantallen af te handelen schademeldingen per week.

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Er werden afgelopen week 657 besluiten genomen waarmee afgelopen week 742 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 161 besluiten werd de aanvraag afgewezen. Het gaat om schademeldingen die buiten het effectgebied liggen. En het gaat om schademeldingen waar een schadevergoeding vanuit de Stuwmeerregeling is toegekend waarna een andere schade werd ontdekt. Die schade wordt verondersteld nog deel uit te maken van de vergoeding vanuit de Stuwmeerregeling aangezien er sinds het besluit over schadevergoeding geen beving plaatsvond met een trillingssterkte die op die adressen schade kan hebben veroorzaakt. De aanvraag afgewezen. In totaal leidt nu 94,5 procent van de besluiten tot een schadevergoeding.

Bezwaren

Er kwamen afgelopen week 37 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,2 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt. Bij circa de helft wordt het bezwaar deels of geheel gegrond verklaard. Na bezwaar volgde bij 21 zaken een beroep bij de bestuursrechter. Hiervan lopen er nog 18. Recent werd in twee zaken uitspraak gedaan. Ze waren ongegrond. Over de eerste uitspraak schreven we dit nieuwsbericht .

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de afhandeling voor deze schademelders om uiteenlopende redenen langer duurt. Er zijn nu 2.556 (+323) schademeldingen in behandeling van meer dan een jaar oud. De stijging betreft meldingen ten tijde van de beving van Westerwijtwerd. Een deel ervan is nog niet afgehandeld. Er zijn nu 766 schademeldingen (-9) van meer dan twee jaar oud.